Hopp til innhold

Russland varsler missiltest nær Norge: – Ikke tilfeldig at det skjer nå

Russland varsler missiltest sør for Bjørnøya. – Et signal om misnøye med Nato og Norge, mener forsker.

Det Russiske fartøyet Marshal Ustinov

Det er ikke kjent hvilke skip eller ubåter som skal delta i den russiske missiløvelsen, men krysseren «Admiral Ustinov» har drevet trening i Barentshavet i det siste.

Foto: Kystvakten / Forsvaret

Det er sendt ut varsel om missiltest sør for Bjørnøya, som ligger på grensen mellom Norskehavet og Barentshavet.

Testene vil foregå 18. og 24. februar i internasjonalt farvann mellom Fastlands-Norge og Bjørnøya, skriver Barents Observer.

Tidsrommet for øvelsen er trolig ikke tilfeldig, mener Kristian Åtland. Han er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), og jobber hovedsakelig med sikkerhetspolitiske forhold i Russland.

– Det kan tolkes som et signal på misnøye fra Russland, sier forskeren.

Signal til Nato og Norge

Amerikanerne har planlagt å utplassere bombefly på Ørland i februar. Russlands varslede missiltest kan tolkes i lys av den amerikanske tilstedeværelsen, ifølge Åtland.

– Det er naturlig å tolke det i den storpolitiske konteksten.

Dette blir første gang i nyere tid at amerikanske bombefly utplasseres ved en norsk flybase.

Han mener derfor at det kan være ment som et signal til Norge og til Nato.

– Det kan være et signal på en slags misnøye fra russisk side. Når man ser på det midlertidige nærværet av amerikanske bombefly på norsk jord.

Da nyheten om planene kom tidligere denne måneden, skrev den russiske ambassaden følgende i en e-post til NRK:

– Vi registrerer med bekymring hvordan Norge stiller sitt territorium til disposisjon for risikable utenlandske manøvrer.

Området for Russlands missiltest er i internasjonalt farvann sør for Bjørnøya.

Et strategisk område

Området missiltesten skal foregå i, er ifølge forskeren et viktig område for Russland.

– Russiske strategiske ubåter opererer i Barentshavet. Her brukes ressursene man har på å beskytte disse ubåtene.

Informasjonen Forsvaret har fått er et varsel som er sendt ut for å varsle flytrafikk om øvelsen. Hva slags våpen som skal brukes er ukjent. Hvordan øvelsen skal gjennomføres er heller ikke kjent.

Det bekrefter Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til NRK.

– Vi følger naturligvis med når det er i våre nærområder. Hvilke ressurser vi bruker for å følge med ønsker vi ikke å gå ut med, sier Brynjar Stordal, talsperson ved FOH.

B-1 bombefly fly over Sverige

De amerikanske bombeflyene B-1B Lancers utplasseres på Ørland i februar.

Foto: Emerson Nuñez / 100TH AIR REFUELING WING

– Mer provoserende aktivitet

Forsvaret har siden 2008 fulgt med på, og registrert opptrappingen av russisk aktivitet i Norge. Da startet Russland sin omfattende modernisering av forsvarssektoren.

Åtland fra FFI forklarer også et merkbart, økt spenningsnivå med Russland og Vesten fra 2014, da konflikten mellom Russland og Ukraina startet.

– Russlands militære øvelser blir hyppigere, større og mer komplekse, sier forskeren.

Han forteller også at det er en ny utvikling at aktiviteten finner sted lenger sør i Norge. Slik som da Nato-øvelsen Trident Juncture fant sted i 2018. Da varslet Russland øvelser så lang sør som utenfor Møre-kysten.

– Russisk øvingsvirksomhet har endra karakter. Den har kanskje blitt litt mer provoserende enn den var i tidligere. For eksempel simulerte luftangrep mot norske installasjoner som Vardø-radaren og Bodø-området.

Stor aktivitet i norske områder

Russland har stor militær tilstedeværelse i nordområdene. Det store russiske krigsskipet «Admiral Ustinov» er ett av skipene som opererer i de nordlige farvannene for tiden.

Det russiske nyhetsbyrået Tass meldte forrige uke at krigsskipet var på vei til øvelse i nordområdene.

I forrige uke ble det også kjent at Russland nå tar i bruk flystripen Nagurskoje på Frans Josefs Land. Det kom frem i den nyeste trusselvurderingen fra etterretningstjenesten. Dette er Russlands nordligste og vestligste arktiske flyplass.

Nagurskoje ble etablert i 1947, men har blitt modernisert og er nå operativ hele året.

Etterretningssjefen uttalte da at den omfattende våpentestingen i nordområdene vil fortsette, og at risikoen for alvorlige ulykker vil vedvare.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sa til NRK i forrige uke at Nato nå ser et større behov for mer aktivitet i norske nærområder.