Hopp til innhold

Forsvarsministeren: – Russland er ingen trussel for Norge

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen tror likevel en ustabil verdenssituasjon gjør at trusselbildet i nord kan endre seg. Derfor er opprustningen i Finnmark viktig.

Garnisjonssjef Jørn Qviller og forsvarsminister Frank-Bakke Jensen

Garnisonssjef Jørn Qviller viser Frank Bakke-Jensen rundt på Garnisonen i Sør-Varanger under hans besøk tirsdag.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Russland er ikke noe trussel for Norge i dag, men det er en veldig ustabil situasjon rundt i verden som kan gjøre at vi får en mer tilspisset situasjon i nord, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Tirsdag besøkte han Garnisonen i Sør-Varanger (GSV), der vernepliktige var på kurs for å lære politiarbeid.

– Garnisonen i Sør-Varanger skal løse grensekontrolloppgaver. I utgangspunktet skal de løse et politioppdrag ved å ha Schengen-kontroll for Norge langs Russland-grensa, sier forsvarsministeren.

Garnisonen i Sør-Varanger

Forsvarsminister Frank-Bakke Jensen møtte de vernepliktige på politikurs ved Garnisonen i Sør-Varanger. De vernepliktige som passer på grensen har begrenset politimyndighet, og muligheten til å anholde personer.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Ruster opp i nord

I tillegg til dagens 500 soldater, etableres det på GSV et nytt tungt, bevæpnet grensejegerkompani på 200 ekstra personer de neste årene.

Jegerkompaniet skal brukes til å forsterke forsvaret i nord som nå skal gå fra grensekontroll til et faktisk forsvar.

I tillegg til det nye grensejegerkompaniet, blir det etablert en kavaleribataljon i Porsanger og Heimevernet.

– Vi har et forsvar i Norge fordi vi er medlem av Nato, og fordi vi skal kunne forsvare det norske territoriet, landområdene og de norske sjøområdene.

Forsvarsminister Frank-Bakke Jensen

Garnisonssjef Jørn Qviller og Frank Bakke-Jensen følger med på politikurset for de vernepliktige under et besøk på Garnisonen i Sør-Varanger.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Bakke-Jensen mener at det er viktig at forsvaret er til stede i hele landet, men fiender er det ikke mange av. Ikke per dags dato.

– Det kan være veldig mange eventuelle trusler. Det er viktig at vi er til stede med et godt trent mannskap som er i stand til å samarbeide med de andre våpengrenene, også i Finnmark.

– Men har vi noe å frykte fra Russland?

– Russland er ikke noen trussel for Norge per i dag, svarer forsvarsministeren.

Full forståelse fra Russland

Likevel - rett over grensen i nord befinner den russiske marinens Nordflåte seg. Frank Bakke-Jensen forklarer at dersom det dukker opp trusler på grunn av konflikter andre steder i verden, vil det være nødvendig å mobilisere ved grensen.

– Jeg tror Russland har full forståelse for at vi bygger opp et forsvar på vårt territorium. Det er en plan Russland følger, og det er en plan vi følger i Norge, fastslår han.

Den største utfordringa på denne grensen de siste tiårene var flyktningstrømmen over Storskog, mener politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt.

Hun sier at politiet i Finnmark har et samarbeid på grensen med dagens garnison i Sør-Varanger, men de har ikke så stor betydning for Schengen-oppdraget til politiet.

Politimester Ellen Katrine Hætta

Politimester Ellen Katrine Hætta.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK


– Men det vil ha stor betydning for beredskapen at vi øker kapasiteten, og det betyr at politiet har flere ressurser hvis det skulle oppstå en krisesituasjon, sier politimesteren.

Det å ha et nytt grensejegerkompani kan være til hjelp dersom situasjonen snur igjen.

– Den største utfordringen vil være en gjentakelse av hva som skjedde i 2015 med asylkrisen, sier politimesteren.