Vil ha permanente skytefelt langs Finnmarkskysten: – Planene må stoppes

Forsvaret prøver å opprette åtte nye skyte- og øvingsfelt ved Finnmarkskysten. Aldri før har Forsvaret hatt permanente felt lenger nord enn Kvænangen. Flere mener dette vil provosere Russland og ødelegge for fiskerne i området.

KNM Storm

ØVINGSFELT: Forsvaret vil ha faste skyte- og øvingsfelt i Finnmark. Her er KNM Storm under vinterøvelsen Cold Response 2014.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Forsvaret vil å etablere 12 nye skyte- og øvingsfelt nasjonalt. Samtidig vil de legge ned 49 av de eksisterende 87 feltene som ligger langs kysten fra Oslofjorden til Kvænangen. Flere av feltene som skal avvikles befinner seg i Oslofjorden.

Åtte av de nye feltene ligger langs kysten av Finnmark. Dette ble først omtalt av iFinnmark.

I Finnmark vil Forsvaret etablere skytefelt fra Sørøya i vest til Tanafjorden i øst.
Tanafjorden er en viktig laksefjord, men i munningen ønsker Forsvaret å øve. Når det pågår øving kan det ikke fiskes i dette området.
I Midt-Finnmark vil Forsvaret ha skytefelt i Laksefjorden, Porsangerfjorden og nordvest for Nordkyn.
I Vest-Finnmark vil Forsvaret ha skytefelt i havområdene mellom Nordkapp og Ingøy.
I tillegg vil de ha skytefelt utenfor kysten av Sørøya.
Totalt er det over 50.000 kvadratkilometer med fjord og sjø som Forsvaret vil beslaglegge.

– Dette er planer som må stoppes. Dette er områder som er i bruk av lokalbefolkningen og fiskere. Det er i tillegg en militarisering av havområdene i Øst-Finnmark som vi ikke har sett maken til tidligere, sier Geir Jørgensen i Rødt.

Geir Jørgensen, Rødt Nordland.

Geir Jørgensen, stortingsrepresentant for Rødt Nordland, mener at planene må stoppes.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Stortingsrepresentant fra Nordland er klar i sin tale om Forsvarets høringsnotat.

Dette blir de nordligste og østligste faste øvingsfeltene Norge noensinne har opprettet. Dette, sammen med Natos økte tilstedeværelse i Norge, kan gjøre forholdet til Russland enda mer betent, mener Geir Jørgensen. Han tror naboen i øst vil oppfatte øvingsfelt i Finnmark som en provokasjon.

Det er helt unødvendig i den situasjonen vi står i akkurat nå, når vi skal prøve å ta ned spenningsnivået i nord, å legge opp til mer og økt militæraktivitet i disse områdene.

I februar ble det klart at amerikanske bombefly skulle utplasseres i Norge, i januar ankom 3000 Nato-soldater Troms for vinterøvelsen Joint Viking og tidligere har en Russland-ekspert mente at Nato-øvelse terget russerne.

Dette går ikke naboen i øst hus forbi. Senest i august svarte Russland med å holde skyteøvelser utenfor norskekysten. I mars viste Russland styrke i en stor militærøvelse i Arktis med ubåter og bombefly.

Den militære aktiviteten i nord har økt, på begge sider.

Trident Juncture 2018 Trident Juncture 2018.

De siste årene har den militære aktiviteten i Nord-Norge tatt seg opp. Bilde viser en Nato-øvelse i 2018.

Foto: Christian Valverde / Forsvaret

Avverge episoder

Likevel mener Forsvaret det er riktig og viktig å legge øvingsfelt så nært den russiske grensen som Tanafjorden.

Det har også tidligere vært etablert midlertidige felt utenfor Finnmarkskysten, i forbindelse med øvelser. Men, fordi disse er tidkrevende å etablere, ønsker Forsvaret nå altså å få på plass permanente felt.

I høringsnotatet står det videre at sjømilitær tilstedeværelse langs hele kysten i nord er en prioritet for Forsvaret for å hevde nasjonal suverenitet, og å avverge og håndtere episoder.

Marita Hundershagen, seniorrådgiver i Forsvarsdepartementet, legger til at de store øvingsfeltene utenfor kysten er viktig.

– Sjøforsvaret behov for skytefelt som ligger i åpent hav og med en viss størrelse, sier Hundershagen.

Nasjonalt er det veldig stor forskjell på hvor ofte feltene brukes, fordi Forsvarets øvingsprogrammer endres fra år til år.

Og nettopp derfor mener Forsvaret det er nødvendig å ha øvingsfeltene tilgjengelig hele året.

De store feltene som ligger i åpent hav utenfor Finnmarkskysten vil ifølge Forsvaret bli brukt mellom to og 20 ganger i løpet av året.

Marinefartøyer på havna i Trondheim i forbindelse med øvelsen Cold Response

Fiskebåter virker brått små i sammenligning med store marinefartøy, som her i Trondheim i 2016.

Foto: Øivind Ness

Fiskenæringen

Men det er ikke bare forholdet til Russland som kan bli påvirket av skytefeltene.

Flere mener dette vil gå sterkt utover fiskerinæringen i Finnmark, blant annet Geir Jørgensen.

– Når områdene blir lagt ut til skytefelt så er det forbud mot all annen bruk der da. Vi har eksempler lenger sør på kysten, Andøya, hvor det er lagt ut områder til skytefelt og det er store hindringer for fiskeflåten i disse områdene.

Også Forsvaret er klar over denne mulige konflikten. I høringsnotatet listes det opp at seks av de åtte feltene i Finnmark kan havne i konflikt med fiskerinæringen, fordi det periodevis er stor aktivitet fra fiskeflåten her.

Helga Pedersen Arbeiderpartiet

Ordfører i Tana, Helga Pedersen, er ikke fornøyd med Forsvarets ønsker om skytefelt utenfor Finnmarkskysten.

Foto: Maret Biret Sara Oskal / NRK

Det er veldig uforutsigbart for våre fiskere som driver sin virksomhet i fjorden i løpet av hele året, sier ordfører i Tana, Helga Pedersen.

Tanafjorden er en nasjonal laksefjord, og området Forsvaret har sett for seg er fjordens viktigste fiskefelt. Pedersen er ikke fornøyd.

– Dette feltet vil legge beslag på halvparten av Tanafjorden, og den delen av fjorden hvor det pågår mest fiske.

Senior rådgiver i Norges Fiskarlag, Maria Pettersvik Arvnes, forklarer imidlertid at det vil være mulig å bruke feltene til fiske i de periodene de ikke foregår skytetrening der.

– Slik jeg leser saken vil det være mulig for fiskerinæringen å bruke områdene som normalt hele året, bortsett fra de ukene Forsvaret er der.

KNM Thor Heyerdahl i sikte

Om Forsvaret regelmessig kan ta hverandre i sikte utenfor kysten av Finnmark, vil bli klart etter at fristen for høringssvar går ut i midten av desember. Her er KNM Thor Heyerdahl gjennom periskopet til KNM Utsira, i 2015.

Foto: KNM Utsira / Sjøforsvaret

Går til motsvar

Likevel skal Fiskarlaget komme med et høringssvar innen fristen går ut i midten av desember. Arvnes sier det er viktig for dem å ha en god dialog med Forsvaret, og samtidig fremme medlemmenes interesser.

– Medlemmene våre er jo fiskerne, så det er viktig for oss å påpeke eventuelle åpenbare konflikter mellom for eksempel aktive fiskefelt, gyteområder og skytefeltene, sånn at vi får gitt gode og saklige innspill.

Formannskapet i Tana har vedtatt en uttalelse om at de går imot skytefeltene. Helga Pedersen sier at formannskapet kommer til å følge denne opp overfor Forsvarsdepartementet og Stortinget, dersom det blir behov.

– Men jeg håper at man lytter til motforestillingene og legger forslaget i en skuff.