Hopp til innhold

Bekrefter at amerikanske bombefly utplasseres i Norge

Amerikanske bombefly utplasseres på Ørland flystasjon i løpet februar. Mannskap er allerede kommet til basen.

B-1 bombefly fly over Sverige

BOMBEFLY TIL NORGE: B-1B Lancers utplasseres på Ørland i februar.

Foto: Emerson Nuñez / 100TH AIR REFUELING WING

– Flyene kommer i februar, avhengig av hvor lang tid det vil ta å komme gjennom forberedelser for mannskap, blant annet med tanke på smittevern og korona, sier sjef for 132 Luftving ved Ørland flystasjon, Øivind Gunnerud.

Dette blir første gang i nyere tid at amerikanske bombefly utplasseres ved en norsk flybase.

Luftforsvaret har øvd sammen med amerikanske bombefly i norsk luftrom tidligere, men det har vært bare i lufta. Nå skal flyene være stasjonert på Ørlandet en tid framover.

– Flyene skal være her en måneds tid, men det kan bli kortere eller lengre. Alt etter hvordan dette forløper, sier Gunnerud.

Professor ved Forsvarets høgskole, Tormod Heier, mener Norges sjanser for å bli en slagmark for USA og Russland øker jo mere amerikanerne benytter seg av norsk jord.

Amerikanske soldater kommer til Ørland flystasjon for å understøtte bombefly

200 SOLDATER TIL ØRLAND: En pulje med amerikanske soldater kom til Ørland flystasjon mandag. Totalt skal 200 være med som mannskap rund bombeflyene.

Foto: Forsvaret

Har visst om dette en tid

Ørland flystasjon fikk varslingsordre en stund før jul, om at de skulle ta imot flyene.

Luftforsvaret ønsker ikke å si noe om hvor mange fly som kommer.

Men ifølge det nederlandske luftfartsmagasinet Scramble er det snakk om fire fly.

– Det er jobbet med dette på flere nivåer, sier Gunnerud.

Ut over dette ønsker han ikke å kommentere hvor lenge planene har eksistert.

I en pressemelding skriver Forsvaret at: «1. og 2. februar ankommer ca. 200 amerikanske soldater Ørlandet militære flystasjon for å forberede kommende samtrening mellom amerikanske fly av typen B1 og norske styrker. De amerikanske flyene vil ankomme på et senere tidspunkt. »

Gunnerud ønsker heller ikke å gå inn på akkurat hva det er flyene skal gjøre den tida de er her, annet enn at luftforsvaret sin rolle er å øve sammen med bombeflyene og å understøtte dem.

Den nye jagerflytypen F-35 vil også bli brukt til dette.

sjef for 132 Luftving ved Ørland flystasjon, Øivind Gunnerud.

FORBEREDER SEG PÅ Å TA IMOT FLY: Sjef for 132 Luftving ved Ørland flystasjon, Øivind Gunnerud, sier de er godt forberedt på å ta imot fly og mannskap.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Ørland har lang erfaring i å øve med alliansepartnere, som for eksempel med NATOs AWACS overvåkingsfly som til vanlig er stasjonert i Tyskland.

Han bekrefter at det er spesielt at amerikanske bombefly nå skal øve ut fra Ørland som flybase.

– Det er ikke normalen at de kommer hit og opererer herfra, sier han.

Ordføreren er positiv

Ordfører i Ørland kommune, Tom Myrvold, sier kommunen har sett på særlig to dimensjoner ved at flyene og mannskap kommer til Ørland.

Det ene gjelder smittevern. Her mener kommunen de har god kontroll og gode rutiner.

Det andre dreier seg om oppmerksomhet og det sikkerhetspolitiske aspektet ved at bombeflyene kommer.

– Vi har ingen betenkeligheter. Vi føler oss godt informert og ivaretatt. Vi er vant til at det foregår alliert trening fra flybasen, sier Myrvold.

Tom Myrvold, ordfører Ørland kommune

STØTTER FORSVARET: Ordfører i Ørland kommune, Tom Myrvold, sier kommunen er vant til at det foregår øvinger fra flybasen med mannskap fra alliansepartnere.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden, NRK

SV og Rødt reagerer

Både partiet Rødt og SV reagerer på at flyene utplasseres på basen.

– SV er mot å stasjonere amerikanske bombefly i Norge. Mer amerikansk militær aktivitet på norske baser er ikke i Norges interesse. Det gjelder særlig i en tid hvor vi opplever en negativ spiral med stadig økende spenning mellom USA og Russland, sier leder i SV, Audun Lysbakken.

Rødt går enda lengre i kritikken.

– Nå er det på tide å kalle en spade for en spade og et bombefly for et bombefly. Dette er en opptrapping av amerikansk virksomhet på norsk jord, og det er uakseptabelt å gjemme seg bak ord som samtrening og øvelse, som gjør at det høres mindre alvorlig ut enn det er, sier leder i Rødt Bjørnar Moxnes.

Bjørnar Moxnes blir intervjuet i Vandrehallen på Stortinget

VIL IKKE HA FLYENE I NORGE: Leder i partiet Rødt, Bjørnar Moxnes, reagerer på at det skal være amerikanske bombefly stasjonert i Norge.

Foto: NRK

Har varslet Russland

Forsvarsminitser Frank Bakke-Jensen (H) sier i en kommentar til NRK at han ikke er overrakset over SV og Rødt sin skepsis.

– Vi er vant til at de er kritiske, og de er tydelige motstandere av at vi er medlemmer av NATO og er kristiske til alle øvinger med allierte, sier Bakke-Jensen.

Han ønsker ikke å si noe om det kommer til å bli flere øvelser med amerikanske fly på norsk jord, og understreker også at øvelsen er varslet overfor Russland.

– Russland er generelt skeptisk og negativ til all øving. Men det er ingen grunn til at de skal være mer negative til denne typen øvelse. Vi praktiserer åpenhet om hva vi skal gjøre, også overfor naboen i øst, Det er et stabiliserende moment med øvingsaktiviteten vår. Så denne typen øving er det ingen grunnn for Russland til å reagere ekstra på, sier Bakke-Jensen.

F-35 på Ørlandet

F-35 JAGERFLY VED ØRLAND: De norske F-35 vil bli brukt til å øve sammen med de amerikanske bombeflyene fra Ørland flystasjon.

Foto: Ingrid LIndgaard Stranden / nrk