Forsvarer: – Ludvigsen er mer kampklar etter tiltalen

Forsvareren til eksstatsråd og tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen, som nå er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang, sier hans klient ser fram til å gi sin versjon i retten.

Ulf Egil Hansen

Forsvarer Ulf E. Hansen sier Ludvigsen fortsatt avviser alle anklager og at han er mer kampklar etter at han fikk tiltalen.

Foto: Trond Eriksen

– Min klient avviser fortsatt alle anklager og er vel heller der i dag at han synes det er greit å få gå i retten med denne saken slik at han får forsvart seg på en ordentlig måte, og får gitt sin versjon. Han har vært stille så langt og ser fram til å forsvare seg.

Onsdag ble tidligere statsråd og fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen, tiltalt for å ha misbrukt sin stilling som fylkesmann. Politiet mener han har brukt sin posisjon til å oppnå seksuell omgang med tre mannlige asylsøkere.

– I det statsadvokaten tar ut tiltale i en så alvorlig sak, så skjønner vi at statsadvokaten mener at han har dekning for det. Da blir vår jobb å snu de steinene som politiet ikke har snudd og prøve å se hva som kan ligge mellom her, og endre bildet, sier forsvarer Ulf E. Hansen.

Politiet har gjennomført en grundig og omfattende etterforskning som har ført til at påtalemyndigheten mener at materialet som er framskaffet er så entydig at skal holde til å få den tiltalte dømt.

Men til tross for dette mener Ulf E. Hansen at det er ting å ta fatt i under rettssaken.

– Ja, det er helt klart at vi mener at vi har en del å jobbe med. Vi ser for så vidt både optimistisk og positivt på den jobben vi skal gjøre. Men det ligger mye arbeid foran oss, og vi trenger den tiden som er fram til hovedforhandlingen.

Svein Ludvigsen

Ifølge tiltalen skal Ludvigsen ha forledet de tre fornærmede til å tro at han gjennom sin posisjon kunne skaffe mennene bolig og varig opphold i Norge.

Foto: Marita Andersen / NRK

Mener han gi forklaring på alt

Etter alt å dømme kommer saken opp for Nord-Troms tingrett i løpet av første halvår 2019.

Tiltalte Svein Ludvigsen står fortsatt på at han ikke er skyldig i noen av de alvorlige forholdene som er nevnt i tiltalebeslutningen.

Mener Ludvigsen at han kan gi plausible forklaringer på det som kommer fram i tiltalen?

– Ja, han mener helt klart at han gi forklaringer på alt. Han stiller seg uforstående til anklagene som ligger i denne saken.

Ut fra bevisbildet er det logisk å ha en slik holdning?

– Han er i hvert fall av den oppfatning at dette er helt urimelige beskyldninger mot han, og det er det vi jobber ut fra. Det vil også være mitt utgangspunkt i retten.

100 vitner i omfattende etterforskning

Politiet har avhørt nærmere 100 vitner i etterforskningen som førte til tiltale mot eksstatsråd Svein Ludvigsen. De tre fornærmede er asylsøkere, noe som har gitt politiet ekstra utfordringer i arbeidet.

Elin Nordgård Strand

Politiinspektør Elin Nordgård Strand sier det ikke har gitt ekstra utfordringer i etterforskningen at Ludvigsen er såpass profilert. – Vi har opplevd at alle rundt tiltalte har vært samarbeidsvillig og gitt de opplysninger vi har trengt.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

– De fornærmede har samarbeidet veldig bra og forklart seg grundig. Men vi ser at det har vært tungt for dem. Det er nok en ekstra faktor med deres kulturelle faktor, at de er redd for at deres familie og venner ikke vil ha forståelse hvis det blir kjent at det gjelder dem, sier politiinspektør Elin Nordgård Strand.

Men ifølge henne har den største utfordringen med denne saken har vært en svært omfattende etterforskning som har gått langt tilbake i tid.

– Det har vært mange personer som skulle avhøres og mye dokumentasjon som måtte innhentes.

Politiet mener de ser et mønster

Allerede i 2015 mottok politiet i Troms en overgrepsanmeldelse mot tidligere statsråd og fylkesmann Svein Ludvigsen. Saken ble etterforsket, men ble til slutt henlagt på bevisets stilling.

I etterforskningen som ble gjort i 2015 intervjuet politiet en av dem som nå har status som fornærmet. På spørsmål om hva de vet nå som de ikke visste da saken ble henlagt, svarer politiinspektøren dette:

– Det er i hovedsak at flere skal ha opplevd det samme, og de gjensidig støtter opp hverandres forklaringer. Vi mener det er et mønster, sier Elin Nordgård Strand til NRK.