Hopp til innhold

Forskere slår alarm: – Klimakrisen mer alvorlig enn det man har trodd

Klimaendringene skjer raskere enn det forskerne hittil har trodd. Arktis er ekstra utsatt, viser ny studie.

Ringsel

Ringselen er avhengig av havisen, hvor de bl.a. får ungene sine, gjennomfører hårfelling og som et hvilested. Mindre havis vil gi store konsekvenser for bestandsutviklingen, tror forskerne.

Foto: Kit Kovacs & Christian Lydersen / Norsk Polarinstitutt

CO₂ i atmosfæren
423,3 ppm
1,5-gradersmålet
+1,06 °C
Les mer  om klima

Den internasjonale studien, som er publisert i det anerkjente tidsskriftet «Science», er et samarbeid mellom 17 ulike ledende klimaforskere i ti land. Den viser at klimaendringene allerede er godt synlige i klodens økosystemer. Studien dokumenterer endringer i mer enn 80 prosent av de økologiske prosessene som danner grunnlaget for økosystemer, skriver Polarinstituttet på sine nettsider.

– Det gir ikke lenger mening å se på klimaendringer som kun en fremtidig bekymring, men noe som skjer nå, sier James Watson ved Universitetet i Queensland i Australia, som er én av forskerne i den nye studien.

Dramatisk forverring for dyr i Arktis

Kit M. Kovacs

Marinbiolog Kit M. Kovacs ved Norsk Polarinstitutt er medforfatter i en ny internasjonal studie som dokumenterer konkrete endringer i naturen som følge av et varmere globalt klima.

Foto: Jan Roald/Norsk Polarinstitutt

Klimaendringene påvirker allerede i dag mennesker, dyr og natur verden over, men ingen steder på kloden skjer klimaendringene raskere enn i våre nordlige områder.

– Arktis leder an i et kappløp vi ikke ønsker å vinne, sier marinbiolog Kit M. Kovacs ved Norsk Polarinstitutt, som er eneste norske forsker med i den nye studien.

I flere tiår har hun gjennom studer av marine pattedyr i Arktis, vært vitne til hvordan klimaendringene har påvirket flere isavhengige dyrearter. Når havisen minker, blir levekårene forverret.

– Ringsel og grønlandshval er eksempler på dyr som trenger iskanten for å finne mat. I ringselen i sitt tilfelle er isen i tillegg livsviktig som fødeområde.

Nye arter kommer til

Oppvarmingen i Arktis skjer to til fire ganger raskere enn andre steder på kloden og havisen har de to siste årene smeltet mer på sommeren enn den har lagt på seg igjen om vinteren. Temperaturen i havet har økt, noe som har ført til at arter forflytter seg, som igjen skaper problemer for dyrene som allerede lever i området.

– Vi ser at både vågehval og torsk trekker lenger nord og tar opp konkurransen om matressursene med de lokale artene, sier hun.

Svalbard varmere enn normalt

Endringer i isbjørnens leveområder skjer raskt, og innen kort tid kan polhavet være isfritt på sommertid, frykter forskere.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Også isbjørnen rammes av klimaendringene. Når iskanten trekker seg lenger tilbake, blir det vanskeligere for isbjørnen å jakte på sel. Forskere ved Polarinstituttet har sett tendenser til at isbjørnen søker alternative matkilder, som fugl og egg i mangel på sel.

Gir genetiske endringer

I 2015 nådde kloden en økning i den globale middeltemperaturen på én grad i forhold til førindustriell tid. Forskerne beviser i den nye studien at én ekstra varmegrad har påvirket de naturlige økosystemene kraftig. I tillegg til de fysisk synlige endringene i naturen, som tidligere blomstring og nedsmelting av havis, peker forskerne på genetiske forandringer som følge av klimaendringene.

– Genene er i endring. Arters fysiologi og fysiske trekk, slik som kroppsstørrelse, forandrer seg. I tillegg endrer flere arter sine utbredelser, sier økolog Brett Scheffers ved Universitetet i Florida.