Takket være mørketida kan forskerne nå finne ut mer om dette mystiske fenomenet

Deler av det yrende livet i det dype arktiske farvannet har hittil vært ukjent for forskerne.

Morild

Morild er et lysfenomen i havet forårsaket av spesielle egenskaper hos noen planktonarter, og som først og fremst er et fenomen som finnes i dyphavet.

Foto: Geir Johnsen / NTNU/UNIS

Morilden er et fascinerende lysfenomen som finnes i dyphavet, hvor den er den viktigste lyskilden i et miljø hvor mørket råder. Det er gjort lite forskning på morild, nettopp fordi det er vanskelig å forske på dypt vann.

Men forskning fra UiT – Norges arktiske universitet, viser at noen av dyphavets hemmelighet også kan avdekkes i grunne farvann takket være den arktiske polarnatten, skriver UiT på sine nettsider.

Forskerne sammenligner livet i polarnatten med livet i dyphavet.

– Mens dyr i grunne farvann som regel bare opplever mørket om natten, er dyr i dypet dømt til et liv i mørke hele døgnet. Polarnatten i Arktis kan på mange måter minne om dyphavet. I lange perioder vil solen være under horisonten, og jo lenger nord man kommer jo lenger varer polarnatten, sier professor Jørgen Berge ved Institutt for arktisk og marin biologi ved UiT.

Jørgen Berge

Professor Jørgen Berge, her fotografert ved Kongsfjorden på Svalbard.

Foto: Karine Nigar Aarskog / UiT

Forstår dypvannslivet bedre

Forskere ved UiT, NTNU og University of Delaware i USA har denne uka publisert en forskningsartikkel om forskningsarbeidet som er gjort i Kongsfjorden på Svalbard, i tidsskriftet Scientific Reports, gjengitt i det prestisjetunge tidsskriftet Science.

Måne, nordlys og bakgrunnsstråling fra solen er viktige lyskilder for dyr ned til cirka 20 meter under havoverflaten. Ved å bruke et nyutviklet instrument har forskernes undersøkelser på Svalbard vist at det allerede ved 20–40 meters dyp er morild som er den dominerende lyskilden. Den utgjør hele 85 prosent av lyset. Ved sørlige breddegrader skjer ikke dette før minst ti ganger så langt ned i vannsøylen.

Forskningen gir et viktig bidrag til å forstå hvorfor det er et yrende liv i arktiske farvann i perioder med 24 timers mørke.

– På samme måte som i dyphavet, har en påfallende stor andel av dyrene man finner i polarnatten evne til å produsere lys, altså morild. Også her spiller disse biologiske lysglimtene en viktig rolle for livet i havet. Lyset brukes til jakt og forsvar, og ikke minst bruker dyr av samme art lyset til å kommunisere med hverandre, sier Berge.