Hopp til innhold

Flertallet av mindreårige asylsøkere fikk ikke lovpålagt oppfølging

Få enslige mindreåringe asylsøkere i nord får oppfylt lovpålagte vedtak som sikrer dem rettigheter. Nå krever Fylkesmannen i Troms svar fra Bufetat region nord.

Asylsøkere i Vestleiren

Asylsøkere i Vestleiren i Finnmark. Det er ikke kjent for NRK om alle asylsøkerne som nevnes i denne saken kom via Russland til Finnmark.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

I Troms har kun 14 av 54 barn fått vedtak. Barna kom i november, på den tiden Storskog-krisen sto på. Fristen for vedtak er seks uker, men fremdeles mangler 40 barn vedtak, opplyser Silja Eriksen hos Fylkesmannen i Troms.

– Det var generelt sett veldig få vedtak av de barna, sier hun.

Fylkesmannen har purret på vedtak.

– Nå synes vi det er på tide at de kommer på plass slik at alle barn får de lovpålagte vedtakene, sier Eriksen.

Handler om rettigheter

Alle barn skal ha sin individuelle plan for oppholdet i henhold barnevernsloven. Barnet blir kartlagt når det kommer til mottaket. Denne kartlegginga skal ligge til grunn for vedtaket. Vedtaket skal også inneholde en beslutning om at barnet skal være på det bestemte mottaket.

– Når det er gjort et vedtak, er det en del av rettigheten både til å være på omsorgssenteret og hva som skal tilbys når de er der. Når vedtakene foreligger kan vi sjekke om de får dette oppfylt, sier Eriksen.

I Troms ser tallene slik ut:

  • Antall barn: 11, mottatte vedtak: 6
  • Antall barn: 18, mottatte vedtak: 1
  • Antall barn: 24, mottatte vedtak: 2
pål christian bergstrøm BUFdir

Pål Christian Bergstrøm i Bufetat lover tilbud.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

I Finnmark har ingen av seks barn fått vedtak, og heller ikke åtte barn i Nordland.


Nå har det Bufetat Nord fått siste frist til 25 august for å gi en forklaring på for hvilke tiltak de har satt inn for å sørge for at sakene blir behandlet og at vedtakene blir fattet.

Bufetat: Lover tilbud

Til NRK sier Bufetat at overføringen av ansvar fra region Øst til Nord er en av årsakene til at det har tatt lang tid å gi den enkelte et oppfølgingsvedtak.

– Vi er klar over at det er et etterslep på å overholde fristen, sier direktør for Bufetat region Nord, Pål Christian Bergstrøm.

Arbeidsmengden ble for stor som følge av den store tilstrømminga av asylsøkere sist vinter for en region.

– Fristen skal overholdes og vi har ansatt flere folk for å gjøre jobben, sier Bergstrøm, og lover at den enkelte likevel får det tilbudet de skal ha i mottakene.

– Barna får et godt tilbud i de omsorgssentrene de befinner seg i og vi er opptatte av at de skal ha en rask og god prosess for integrering i de kommunene der barna bor.