6 spørsmål som er viktige å stille om innvandring

I dag skal vi diskutere innvandring, flyktninger og ekstremisme på NRK. Her er seks spørsmål som er relevante å stille til politikerne i din kommune:

Listesak innvandring

I dag er tema i valgdekningen til NRK innvandring, flyktninger og ekstremisme.

1. Får du nye naboer fra et krigsherjet land?

Kommunene i Troms er oppfordret til å bosette 550 flyktninger i år, og 692 til neste år. Hvilke planer har din kommune for å bosette disse?

Og som følger av flyktningkrisen i Europa, har et av de store temaene i årets valg blir hvor vidt vi skal ta imot flere flyktninger, og hvordan vi da skal hjelpe dem.

Hva mener politikerne i din kommune er riktig?

Dette er flyktningkrisen

Derfor strømmer de syriske flyktningene til Europa.


2. Trives innvandrerne i kommunen din?

De fleste er vel enige om at integrering er viktig for at våre nye landsmenn skal trives i Norge. Det handler om å bli en del av samfunnet, og det handler om å lære seg hvordan det norske samfunnet fungere.

Akash fra Bangladesh går fjellturer for å bli en del av det norske samfunnet. Han, og mange andre innvandrere, synes det er lettere å komme i kontakt med nordmenn i naturen enn ellers.

Hvordan er integreringstilbudet i din kommune?

Jahangir Akash elsker å gå på ski, og lærer norsk i skiløypa.

3. Får de sjansen til å lære seg norsk godt nok?

For flyktninger som kommer til Norge er norskopplæring obligatorisk som en del av introduksjonsprogrammet. Likevel er det mange innvandrere, særlig kvinner, som ikke lærer seg å bruke språket.

Hva gjør din kommune for å sikre at innvandrere lærer seg norsk godt nok til å fungere i samfunnet?

Følg debatten om innvandring, flyktninger og ekstremisme fra Drammen klokken 21.30:

NRK reiser landet rundt i hele valgkampen for å ta temperaturen på det politiske Norge. Fra Arendal i sør til Karasjok i nord, skal NRK vise bredden i det politiske engasjementet blant vanlige mennesker, lokale folkevalgte og toppolitikerne.Programleder: Ingerid Stenvold

4. Er det jobber til dem?

Ifølge Forskning.no er det vanskeligere for innvandrere enn for nordmenn å få seg jobb i Norge. Tall fra SSB viser at 7,1 prosent av innvandrerne i Norge var arbeidsledige ved utgangen av andre kvartal i år. Til sammenligning er 2 prosent av den øvrige befolkningen uten jobb.

I 2012 konkluderte regjeringen med at jobbtrening for innvandrere gir gode resultater.

Hva gjør din kommune for å få innvandrere i arbeid?

Idris Hamad har bodd seks år i Norge. 28-åringen er gift og har tre barn, men ennå er ikke alt på plass. Han gikk aldri på skolen da han vokste opp i Sudan. 
Etter norskkurs og grunnskole går han nå på videregående
for å bli bilmekaniker.
Gjennom et prosjekt hvor kommune, fylkeskommune og NAV samarbeider, tenker man helhetlig om innvandrernes uttannigsløp. Det har gitt gode resultater.
Hamad tar fagbrev som bilmekaniker. Kameraten Siraj Mohamed fra Eritrea har hatt problemer med å få jobb. Nå tar han grunnskolen og har nye ambisjoner.
Prosjektlederen er ikke i tvil om at sammarbeidet har vært avgjørende.

Idris Hamad har bodd seks år i Norge. 28-åringen er gift og har tre barn, og nå tar han videregående utdanning.

5. Hvordan tar kommunen din vare på ungdom som har flyktet alene fra sitt hjemland?

Mange ungdom kommer alene til Norge. Disse trenger et godt apparat rundt seg for å kunne bli en del av det norske samfunnet.

Har de det i din kommune?

6. Finnes det ekstremister i min kommune?

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er på jevnlige besøk hos asylmottakene i Troms for å forebygge at radikale miljøer vokser opp. Ekstremisme finne nemlig også på bygda:

Hvordan arbeider din kommune med å kartlegge og forhindre ekstremismen i din kommune? Har de kompetanse nok til å håndtere dette problemet?

Ubaydullah Hussain

Flere radikale muslimer demonstrerte utenfor den amerikanske ambassaden i Oslo i 2012.

Foto: Lien, Kyrre / NTB scanpix

Nyheter fra Troms og Finnmark

Turi Enoksen

Se kveldens Nordnytt med Turi Enoksen