Hopp til innhold

Etterlyser mer tilsyn av fjøs og oppfølging av dyr etter flere dyretragedier

Landbruks- og matministeren sier de jobber for at Norge skal bli best i verden på dyrevelferd. Samtidig er Dyrevernalliansen og Troms bondelag bekymret etter flere dyretragedier.

Dødt.

Dette bildet er tatt av Mattilsynet i en tidligere dyretragedie. Nå har politiet i Troms fått fire lignende saker på bordet.

Foto: Mattilsynet

Forklaringen til flere av bøndene som har havnet i lignende situasjoner, er at de møter veggen og føler at de ikke har så mange å henvende seg til.

Det sier veterinær og fagrådgiver i Dyrevernalliansen, Linn Merete Jonstang, om de fire mulige dyretragediene i Troms.

Hun sier at å være bonde kan være både ensomt, uforutsigbart og belastende.

I 2021 ble en bonde i Midt-Troms dømt til ett år og åtte måneders fengsel, etter at 80 dyr ble funnet død. Tidligere i år ble en annen bonde i Sør-Troms dømt til seks måneders fengsel, etter at det ble funnet 60 døde dyr på gården.

Nå har Troms politidistrikt fått fire nye saker på bordet.

– Jeg har ikke vært borti at det har vært så mange saker samtidig. Hva som er grunnen til det er vanskelig å vite, sier politiadvokat ved Harstad politistasjon, Mona Madsen.

Les også: Over 80 sauer sultet i hjel – bonde dømt til fengsel

I live
I live

Over 100 døde dyr

Tre av sakene politiet har fått i løpet av våren og forsommeren, omhandler sauebruk, mens én av gårdene driver med storfe.

Til sammen er det snakk om over hundre døde dyr som er funnet på de fire gårdene.

Jonstang mener at det alt for sjeldent er tilsynsbesøk på gårder, og at Mattilsynet trenger flere ressurser.

Det må også være lav terskel for å be om hjelp. Det burde bli bedre oppfølging og tilbud på psykisk helse til bønder.

Veterinær og fagrådgiver i Dyrevernalliansen, Linn Merete Jonstang

Veterinær og fagrådgiver i Dyrevernalliansen, Linn Merete Jonstang, mener det er alt for sjeldent tilsyn på gårder.

Foto: Ihne Pedersen

– Skal være verdens beste

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) sier de tar tilfellene i Troms på alvor, men poengterer at den generelle dyrevelferden i Norge er veldig god.

– Enkelttilfeller som dette viser at vi fortsatt har en vei å gå, og vi skal jobbe hver eneste dag med å bedre dyrevelferden, sier hun.

Hun trekker frem at de regjeringen har startet arbeidet med en ny dyrevelferdsmelding, som skal gjelde for både husdyr, kjæledyr, produksjonsdyr og akvakultur.

– Dette er noe vi bruker mye ressurser på, fordi vi ser at det er et behov. Vi skal være verdens beste land på dyrevelferd.

Borch viser også til årets jordbruksoppgjør, som regjeringen håper vil bidra til å stryke velferden for både bønner og dyr.

– Vi er ikke helt i mål enda, men kursen er i ferd med å snu, hevder Borch.

Sandra Borch under lamminga. Mai 2021.

Landbruks- og matminister Sandra Borch er klar på at dyrevelferden i Norge allerede er i verdensklasse.

Foto: Martin Mortensen

Frykter flere dyretragedier

Tone Rubach er leder i Troms Bondelag. Hun er bekymret over situasjonen.

– Slik systemet er i dag, har vi dessverre grobunn for flere saker i framtiden.

Hun mener det er sammensatte utfordringer som fører til dårlig dyrevelferd. Rubach mener at arbeidsmengden til tider er ekstrem, i tillegg skal mange ha dårlig økonomi og det er utfordrende å få tak i kvalifiserte avløsere.

Rubach tror en løsning kan være at landbrukskontoret blir pålagt et årlig besøk til alle gårdene i kommunene.

Ved å gi landbrukskontoret en oppsøkende rolle kan dette bli en instans som kommer enda tidligere på banen, være behjelpelig med veiledning, og føre til en nærere dialog med bøndene, mener Rubach.

– Det tror jeg kan gjøre at vi avdekker og forhindrer de grove dyrevelferdssakene, som vi nå ser.

Tone Rubach, leder i Troms bondelag

Tone Rubach, leder i Troms bondelag, mener det fortsatt er grobunn for flere dyrevelferdssaker.

Foto: Tone Rubach

Les også: Bonde dømt til fengsel etter at 60 døde dyr ble funnet i fjøset

Kollapset
Kollapset

Åpen for innspill

Landbruksminister, Sandra Borch (Sp), trekker frem at noe av det første den nye regjeringen gjorde var å prioritere mer penger til Mattilsynet, som skal ha fått 30 millioner kroner ekstra.

– Slik kan man i større grad bedrive tilsyn enn tidligere. Det er klart at dette er alvorlige situasjoner som vi tar på største alvor.

Til Rubachs forslag om å gi landbrukskontorene en oppsøkende rolle sier hun at regjeringen er åpen for å alle innspill til den nye dyrevelferdsmeldingen.

Borch understreker likevel at det er dyreeier som har ansvar for dyrene sine.

– Også skal vi stille opp med de ressursene som trengs til Mattilsynet for å drive de tilsynene, som også etterlyses av matprodusenter og bøndene.

Les også: En bonde forteller: Derfor sviktet jeg dyrene mine

Kåre Skogstad
Kåre Skogstad