Fjellrev-topp etter bare to år med krisetiltak

Fjellrevprosjektet er ikke engang halvveis i jobben med å sette ut fjellrev på Varangerhalvøya i Øst-Finnmark. Men allerede denne sommeren har det kommet 17 nye valper til verden i det fri.

Fjellrevvalp fanget inn for merking, Varangerhalvøya

MERKET: De fleste av de 17 valpene på Varangerhalvøya er fanget inn, kontrollert og merket.

Foto: Arild Landa / Nina

Seniorforsker Arild Landa ved Nina (Norsk institutt for naturforskning) er svært fornøyd med resultatet av de siste ukenes tellinger.

– Det ser kjempegodt ut. Det er tre ynglinger og fine kull, til sammen 17 valper, sier Landa.

Dette er den beste yngelsesongen på Varangerhalvøya siden 2011.

Utsatt

Programmet for å redde fjellreven startet først i sørnorske fjellstrøk, noe som ga et rekordår i fjor.

De to siste vintrene er valper fra avlsstasjonen på Oppdal også satt ut i Varanger.

Fjellrev på kunstig hi, Varangerhalvøya

Disse to var blant de første 26 fjellrevene som ble satt ut på Varangerhalvøya i februar 2018. Året etter kom det 27 nye.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Av de seks fjellrevene som nå har blitt foreldre, stammer fem fra disse utsettingene. Bare en av revene kommer fra den opprinnelige lokale stammen.

Arild Landa er nokså sikker på at årets opptur for bestanden kommer på grunn av hjelpetiltakene.

– Nå var det veldig få rever igjen. Slik det var, svarte de ikke selv på lementopper. Det ville nok ikke vært ynglinger i det hele tatt uten utsettingene

Gnageravhengig

Siden det var lite smågnagere i fjellet, var det ikke ventet noen ynglinger sist sommer. Likevel fant naturoppsynet ett lite kull sent på sommeren.

Gnagerbestanden var godt i rute til å ta seg opp foran årets sesong. Men en mildværsperiode i februar ga smeltevann og ising mot bakken, og dermed store problemer for mus og lemen.

Likevel har det vært en del gnagere å se i fjellet, i alle fall stedvis, og i tillegg har fjellreven hatt fôrautomater å støtte seg på.

Nå er spørsmålet om det er nødvendig å sette ut så mange nye valper som opprinnelig planlagt. Meningen var å holde på i minst fire og opptil åtte år. Fortsatt ligger det flere utsettinger i planene, sier Landa.

– Men hvis det er en veldig god utvikling i bestanden uten at vi trenger å sette ut, er det det aller beste.

Merkes og spores

Forskerne har fanget inn og merket de aller fleste valpene med en mikrochip. Den leses av når fjellrevene bruker fôrautomatene som er satt ut på utvalgte steder.

Det er også tatt DNA-prøve av dem, og dermed kan de spores når de legger fra seg hår eller skit.

Arild Landa, seniorforsker NINA

Seniorforsker Arild Landa står i spissen for fjellrevprosjektet.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Rever som er satt ut her, har dukket opp på Saltfjellet og i Finland, så de kan vandre veldig langt. Jeg håper mange av dem slår seg ned her, men også at de kan trekke inn i andre områder, for det er generelt tynt med fjellrev i nordområdene, sier Landa.

Han oppfordrer folk som møter fjellrev til å la dyrene være i fred og ikke fôre dem.

– Bare nyt synet og ta det som en sjelden og god opplevelse.