Hopp til innhold

Fjellreven yngler i hopetall – og blir mindre avhengig av fôring

Den utrydningstruede fjellreven har hatt rekordmange kull på Varangerhalvøya i Øst-Finnmark i sommer. Best av alt: Flere yngler uten å være avhengig av automatene med fôr som er satt ut på fjellet.

Fjellrevvalper på Varangerhalvøya

UNGEFLOKK: Bilder og video fra viltkameraene er til god hjelp når Statens naturoppsyn skal telle antall fjellrevvalper.

Foto: Statens naturoppsyn

– Til nå har vi registrert 13 ynglinger her på Varangerhalvøya. Det er én mer enn i fjor, sier Christer Michaelsen i Statens naturoppsyn.

I fjor var det imidlertid hele 76 valper – en rekord som kan overleve denne sesongen.

En rekke viltkameraer er satt ut for å overvåke hiene og gi grunnlag for å telle antall valper. Den jobben er ikke helt ferdig.

– Foreløpig har vi telt til sammen 64 valper på hiene. Vi antar at vi vil registrere noen flere valper når vi får registrert nye bilder fra hiene i august, sier Michaelsen.

Slå på lyden! Valpeflokken på ni skaper mye liv og lyd når foreldrene kommer hjem med musefangsten. Fuglen som synger er en lappspurv. Foto: Statens naturoppsyn.

Uansett er den foreløpige fasiten godt nytt.

– Det er veldig lovende, vil jeg si. Utviklingen går rette veien!

Når Michaelsen gjennom går bilder og videoer fra viltkameraene, ser han at det er et godt år på fjellet. Fjellrevforeldrene kommer med store mengder lemmen og fjellrotter til ungene.

Ellers i landet er det så langt registrert 33 fjellrevvalper. De er funnet i Indre Troms, Saltfjellet og Junkeren i Nordland, Blåfjella / Hestkjølen i Trøndelag, Snøhetta i Oppland og på Hardangervidda (Buskerud/Telemark/Hordaland).

Disse tallene vil normalt øke utover sommeren, etter hvert som registreringene fortsetter.

Norsk institutt for naturforskning har en oversikt over årets ynglinger på sin nettside. Det kan være litt etterslep i rapporteringen.

Christer Michaelsen i Statens naturoppsyn

Christer Michaelsen i Statens naturoppsyn har funnet 64 fjellrevvalper i sommer.

Foto: Knut-Sverre Horn

Utsetting og fôring

Fjellreven var i praksis utryddet fra Varangerhalvøya. Den er forsøkt reddet ved to tiltak. Det ene er utsetting av valper som er født i fangenskap; det ble gjort tre år på rad fra 2018.

Det andre er støttefôring i form av automater med hundemat. Inngangen er så trang at den større rødreven, som er en konkurrent til fjellreven, ikke kommer inn til maten.

Men ynglingene viser nå at fjellreven ikke er avhengig av støttefôring for å få frem unger.

– I fjor var det to, men i år har det kommet valper fem plasser der det ikke var støtteforing. Det ser ut til at fjellreven sprer seg naturlig og tilsynelatende overlever ganske godt uten, sier Michaelsen.

Fjellrevvalper på Varangerhalvøya

Fjellreven kan være sårbar for forstyrrelser ved hiet.

Foto: Statens naturoppsyn

Ber folk holde avstand

Å møte fjellreven er en fin naturopplevelse, men muligens ikke for reven selv. Michaelsen ber folk om å holde respektfull avstand til reven og valpene.

– Noen av hiene er ganske nær naturlige fartsårer, der folk ferdes i forbindelse med bærplukking og jakt. Vær oppmerksom, og hvis du ser fjellrev: Trekk deg unna og la dem være i fred – spesielt når høsten nærmer seg og båndtvangen på hund er over.

– Det er et kjent eksempel at folk har begynt å mate fjellreven. Hva tenker du om det?

– Det er ikke fornuftig å mate ville dyr. I verste fall vil de oppsøke mennesker for mat, og det vil svekke instinktene til fjellreven.