Nytt håp for denne lille fjellkaren

Fjellreven i Norge ser ut til å gå mot sitt beste år siden den nasjonale overvåkingen startet for 15 år siden. Så langt i 2018 er det dokumentert 54 kull og minimum 269 valper her i landet.

Fjellrev

Fjellreven yngler igjen i den norske fjellheimen.

Foto: Arne K. Mala/Miljødirektoratet

I 2005 ble avlsprogrammet for fjellrev etablert i Norge. Programmet innebærer utsetting av fjellrevvalper fra en avlsstasjon på Oppdal, støtteforing og uttak av rødrev i utvalgte områder. Programmet er helt unikt i norsk naturforvaltning, og det er spesielt utsettingen av fjellrev som har gitt de gode resultatene.

– En stor motor her er forekomsten av smågnagere, i tillegg til andre tiltak som utsetting av valper og støtteforing. Men målet er jo å slippe og drive bevaringstiltak og at fjellreven skal klare seg selv, sier seksjonleder Kjartan Knutsen i Statens naturoppsyn til NRK.

– Fortsatt kritisk truet

Ola Elvestuen

Statsråd Ola Elvestuen er glad for fjellrevens framvekst i Norge.

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

– Det er utrolig spennende å følge fjellrevbestandens utvikling. Den negative trenden er definitivt snudd og i gode smågnagerår får vi nå stadig nye rekorder å feire, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Også etter at avlsprogrammet startet opp har det vært noen skikkelige bunnår i bestanden. I 2009 var det ingen registrerte ynglinger, og i 2012 var det én registrert yngling på landsbasis.

– Fjellreven er fortsatt kritisk truet på norsk rødliste for arter, og er fortsatt på grensen av utryddelse. Det er derfor viktig at vi fortsetter den intensive innsatsen for å sikre fjellrevens overlevelse i Norge, sier Elvestuen.

Samarbeid med Sverige

De siste årene er også samarbeidet med svenske myndigheter trappet opp. Høsten 2015 undertegnet statssekretærene i Klima- og miljøverndepartementet i Norge og Miljø- og energidepartementet i Sverige intensjonserklæring om forvaltning av den skandinaviske bestanden.

– Et godt bilateralt samarbeid om bevaring av truede arter på tvers av landegrenser er en viktig nøkkel til suksess. Vi har et felles ansvar for fjellreven og andre arter som lever og vandrer på tvers av grensa mellom Norge og Sverige, sier Elvestuen.

Fram til nå var 2014 toppåret for antall dokumenterte kull med fjellrevvalper. Da ble det registrert 50 kull.

Fjellrev

Fjellrev ved Hestkjølen i Lierne kommune i Trøndelag.

Foto: Miljødirektoratet

Var utdødd

Antall registrerte fjellrevhi forteller at det tidligere er født betydelig flere kull enn i år, men da må vi over 100 år tilbake i tid. Rundt 1900 falt antall fjellrev i Norge dramatisk, på grunn av jakt. I 1930 ble den fredet, uten at bestanden tok seg opp. Fra Trøndelag og sørover var arten utdødd fra midten av 1990-tallet.

Der det er mye lemen og smågnagere får fjellreven store kull med mellom åtte og 16 valper. Tilsvarende får de få eller ingen kull når tilgangen på denne næringskilden er dårlig. I år er det registrert flest kull mellom Snøhetta i Trøndelag til Saltfjellet i Nordland. I disse områdene er det også meldt inn observasjoner av lemen og smågnagere gjennom våren og sommeren.

Dårlig lengst nord

Nord for Saltfjellet er det større grunn til bekymring. Sist vinter satte Miljødirektoratet for første gang ut fjellrev på Varangerhalvøya. De 29 valpene skulle bidra til å få liv i bestanden i området, uten at det har blitt resultater så langt.

Selv om det blir født mange og store fjellrevkull i gode lemen- og smågnagerår, er det mange av valpene som dør før de når ettårsalderen. Derfor tar det lang tid å øke antall voksne dyr i bestanden, understreker Miljødirektoratet.