Finnmark trosser Stortinget og regjeringen – boikotter sammenslåingen

De har ikke engang avklart om de bryter loven eller ikke før vedtaket. Samtidig kommer Fremskrittspartiet med knallhard kritikk mot egen regjering.

Ragnhild Vassvik og Tarjei Jensen Bech

Det startet med god stemning på årets lengste dag og på selveste bursdagen til fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap). Hun ble feiret før fylkestinget i Finnmark startet debatten om å utnevne medlemmer til fellesnemnda. Flere tror at å ikke utnevne kan stoppe hele sammenslåingen av Troms og Finnmark. Torsdag 21. juni bestemte derfor fylkestinget i Finnmark at de ikke skal utnevne medlemmer.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Finnmark sier nei til videre samarbeid med Troms. Torsdag ettermiddag vedtok de å si nei til å utnevne medlemmer til fellesnemnda, som må til for å få gjennomført sammenslåingen.

– Vårt mål er å stoppe sammenslåingen av Troms og Finnmark. Da går vi så langt vi kan, og kanskje litt lengre, for å få det til. Vi har Finnmark i ryggen. Dette er en konsekvens av det som er foretatt i denne saken, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) til NRK.

Kommunalminister Monica Mæland var raskt ute med å svare på vedtaket:

De har bestemt at nemnda skal bestå av 19 medlemmer fra Troms, og 9 medlemmer fra Finnmark. Dermed kan Troms ta kontroll over nemnda alene, mener Mæland.

Kritiserer egen regjering

Men Vassvik er ikke alene om kritikk mot regjeringen. Under fylkestinget kom også Fremskrittspartiet med kritikk mot egne kollegaer i Oslo.

– Regjeringen har gjort et slett stykke pedagogisk arbeid. Jeg er kritisk til at regjeringen ikke har klart å trekke fram gevinsten. De har ikke klarte å fortelle oss – og folket – om forventede fordeler.

Ordene i fylkestingssalen i Finnmark kommer fra Arne Myrseth (Frp). Han slakter hele reformen som er vedtatt av eget parti.

– Denne prosessen har blitt mye vondere enn den kunne vært. Det har vært kritikkverdig, sier han, rettet mot egen regjering.

Likevel vil han støtte regjeringen i dagens mest kontroversielle sak: Å velge medlemmer til fellesnemnda.

Å ikke velge kan stoppe hele sammenslåingen av Troms og Finnmark.

Arne Myrseth, Ronny Berg og Katri-Helen Johansen

Arne Myrseth (til venstre) fra Fremskrittspartiet er svært kritisk til egen regjering, og slaktet gjennomføringen av regionreformen på talerstolen i Finnmark fylkesting. Tidligere statssekretær i Fiskeridepartementet, Ronny Berg (Frp), og Katri-Helen Johansen (Frp), sitter ved siden av.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Nekter å utnevne

Men som kjent får han ikke flertallet i fylkestinget med seg. Det er ingen overraskelse at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne under fylkestingsmøtet avviser hele saken.

– Folket har sagt klart ifra: Nei. 87 prosent har sagt nei. Det vil jeg kalle et folkeopprør. Å tvinge fram en sammenslåing kan føre til at folk føler avmakt og politikerforakt, sier fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech (Ap).

De vedtok å si «nei til oppnevning av fellesnemnd.»

Dermed trosser Finnmark både regjering og storting. I praksis en boikott av et stortingsvedtak. Kanskje bryter de også loven.

Vedtaket har i alle fall fått en lovlighetsklage fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Trine Noodt (fra høyre), Jo Inge Hesjevik (H), Lise Svenning (H), Kristen Albert Ellingsen

Trine Noodt (til høyre, men i partiet Venstre) leverte inn lovlighetsklage mot vedtaket i Finnmark fylkesting om å ikke utnevne medlemmer til fellesnemnda.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Ikke rettslig avklart

Stortinget har to ganger behandlet sammenslåingen av Troms og Finnmark. Men for å få den gjennomført, må fellesnemnda starte arbeidet med å forberede sammenslåingen.

Siden Finnmark tidligere har utsatt saken, har kommunalminister Monica Mæland invitert til første møte i fellesnemnda fredag 22. juni. I forkant advarte hun finnmarkingene om at de var i ferd med å bryte loven.

– Å ikke velge medlemmer til fellesnemnda, vil være et ulovlig vedtak, skrev hun til fylkestinget.

Men flere andre jurister har avvist at Finnmark bryter loven ved å ikke gjøre det.

Fylkestingsmedlem Johnny Olaussen (Frp) stiller nettopp dette spørsmålet i fylkestinget: «Hva mener juristene i fylkeskommunen?»

De mener det er rettslig uavklart.

– Vi har heller ikke utredet eller konkludert, men har registrert at det er ulike røster i fagmiljøet som kommer med argumenter på begge sider av spørsmålet, sier Kristi Aresvik Hals, jurist i fylkesrådmannens stab.

Møter Monica Mæland med hjertelapper

Monica Mæland har møtt mye motbør for hennes avgjørelser i sammenslåinger i Nord-Norge. Men hun har også mottatt en del støtte, slik som her i deler av Tysfjord.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Langvarig konflikt

Kommunalminister Mæland har tidligere advart om at hun vil gi mer makt til Troms, slik at de kan føre prosessen alene – uten Finnmark. Men flere i Troms varsler at de ikke vil være med på et slikt «overgrep» mot naboen.

Sammenslåingen av Troms og Finnmark vekker sterke følelser i Finnmark og konflikten har blusset opp det siste halve året.

Etter flere forsøk på forhandlinger mellom fylkene, både med og uten mekling, endte det flere ganger med brudd – og kommunalminister Mæland måtte ta over prosessen videre.

I en folkeavstemning 14. mai stemte 87 prosent av finnmarkingene nei til sammenslåing med Troms.

Regjeringen har avvist resultatet av folkeavstemningen, og har flere ganger vist til at Stortinget har behandlet saken to ganger. Finnmark har derfor ikke annet valg enn å slå seg sammen med Troms, mener regjeringen.

Avstemning om sammenslåing og fellesnemnd

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) og fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech (Ap) stemmer nei til å utnevne fellesnemnd, sammen med resten av representantene i Arbeiderpartiet som utgjør 17 av 35 representanter. Senterpartiet, SV og MDG var også mot.