NRK-kartlegging: Stor usikkerhet rundt fylkesmøtet fredag

Det råder stor usikkerhet blant politikerne om hvorvidt fellesnemnda for sammenslåing av Troms og Finnmark vil kunne gjøre vedtak fredag dersom representanter fra Finnmark ikke møter. Det viser en undersøkelse NRK har gjort.

Regionreform Troms og Finnmark
Foto: NRK

Fredag skal fellesnemnda etter planen ha sitt første møte, et møte som kommunalminister Monica Mæland har innkalt til. I morgen skal Finnmark fylkesting ta stilling til om de vil velge medlemmer til møtet, og signalene tyder på at de ikke gjør det. Finnmark Arbeiderparti sa for noen dager siden nei til å oppnevne medlemmer.

Troms-medlemmer i tvil

Hva skjer hvis de ikke møter, det har NRK Troms spurt fellesnemndas medlemmer fra Troms som skal møte fredag.

Undersøkelsen viser at mange er usikker på hva som vil skje. Bare to mener at nemnda vil ha legitimitet til å fatte beslutninger, det er Ole M. Johansen (Frp), mens Christine B. Killie (H) svarer: «Ja, i noen grad». (Vi har ikke fått svar fra Tom Erik Forså fra Frp.) Ti svarer at det må avgjøres på møtet, eller at de ikke vet, mens seks mener at møtet ikke vil kunne fatte noen beslutninger.

line fusdahl

Line Fusdahl fra Høyre mener møtet på fredag må ta stilling til hva slags beslutninger de kan bli i stand til å ta.

Foto: Tromsø kommune

Line Fusdahl (H) sier at hun møter fordi departementet har innkalt.

– Hva slags beslutning og om det er et møte som bør/skal ta beslutninger, det tenker jeg at vi får finne ut av på fredag.

Tre representanter vil forlate møtet hvis Finnmarks representanter ikke stiller. Det er Jens Ingvald Olsen (Rødt), Ellen Øseth (SV) og Askild Gjerstad (MDG).

Jens Ingvald Olsen mener at det vil føre til at møtet ikke har legitimitet fordi flertallet da vil falle bort.

Jens Ingvald Olsen

Jens Ingvald Olsen fra Rødt sier møtet uansett ikke vil ha legitimitet fordi tre vil fratre hvis Finnmark ikke velger representanter.

Foto: Arild Moe / NRK

– Det vil være under halvparten av de 36 som vil være til stede sånn at under ingen omstendigheter vil det da være et vedtaksgyldig organ, sier han.

Usikkerhet om møtet bli avvikla

Det er også mange som mener at møtet bør avlyses. Senterpartiets medlemmer, Ivar B. Prestbakmo og Irene Lange Nordahl sier de «forventer at møtet avlyses». Alle Arbeiderpartiets medlemmer tar forbehold når de svarer om at møtet blir avholdt.

Fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk, sier han har rådet departementet til å avlyse møtet dersom Finnmark ikke møter.

Han sier de har utfordret Kommunaldepartementet på å komme med en juridisk vurdering når det gjelder legitimiteten til møtet, de har fått en kort utredning og venter en grundigere utdypning, sier han.

Sammenslåingsprosessen får stor støtte blant representantene, bare fem svarer at alt bør reverseres, 13 svarer nei.

Forventningene til at Mæland skal være til stedet på møtet er imidlertid ikke så stor, her svarer fire ja, mens 14 svarer at det ikke er så viktig, det holder at politisk ledelse er til stedet. Etter planen skal statssekretær Aase Marthe Horrigmo møte for departementet.

Her er svarene: