Hopp til innhold

Torskekrigen i Svalbardsona tilspisser seg: EU-fiskere stevner Norge

Rederiene i EU og Storbritannia mener det ikke var riktig av Norge å redusere torskekvoten deres i Svalbardsona. Nå har de stevnet staten.

KV Andenes på Svalbard

Mens den europeiske unionen har truet Norge med sanksjoner, har Norge truet EU -fiskere med Kystvakten. Nå har Norge mottatt stevning fra flere rederier i EU.

Foto: / Forsvaret / Jakob Østheim

14 rederier i seks EU-land og ett i Storbritannia står bak stevninga. De mener at de har rett til å fiske kvotene som er fastsatt av EU.

Det er Norge uenig i.

For mens Norge har redusert kvoten til EU-fartøyene til rundt 19.000 tonn, opererer EU med en kvote på 29.000 tonn.

Dette til tross for at det er Norge som har ansvar for å forvalte fiskekvotene i vernesona rundt Svalbard.

Fiskeribladet omtalte søksmålet først.

Da Brexit var et faktum, mente Norge at fiskekvoten til EU måtte reduseres. Storbritannia fikk en kvote på 5500 tonn, mens EU fikk redusert den opprinnelige kvoten med rundt 10.000 tonn.

Resten av den opprinnelige kvoten ble delt mellom Norge og Russland.

Siden da har konflikten mellom EU og Norge pågått. Mens den europeiske unionen har truet Norge med sanksjoner, har Norge truet EU med Kystvakten.

Det er interesseorganisasjonen European North Atlantic Fishery Association, Enafa, som står i spissen for stevninga.

Mister jobben sin

Torben Foss i advokat- og rådgivningsfirmaet PwC Bergen bistår Enafa.

– Å ta 10.000 tonn torsk fra noen, det fører til at noen mister jobben sin. Det er noen spanske, franske, polske og tyske fiskere som ikke lenger får det utbyttet fra Svalbardsona som de har hatt de siste 35 årene, sier han.

Siden 1987 har det nemlig vært et fast mønster i kvotefordelinga i Svalbardsona. Da har Norge fastsatt en kvote for EU, og EU har godkjent og fordelt denne kvoten på medlemsstatene.

– Det ga grunnlaget for at man har hatt fullstendig ro og forutsigbarhet i Svalbardsona. Det er denne ordninga som Norge slo ende over med ett slag i desember i fjor, sier Foss.

Torben Foss i PricewaterhouseCoopers (PwC) Bergen.

Torben Foss i PricewaterhouseCoopers (PwC) Bergen.

Foto: Privat

Han sier stevninga er tatt ut på bakgrunn av to selvstendige rettsgrunnlag hvor de mener norske myndigheter tar feil.

Foss mener det er riktig å legge fram saken for den norske domstolen.

– Dette er en konflikt med en av våre nærmeste handelspartnere og allierte. Det er veldig viktig at en domstol får anledning til å se på det, og kommer til et resultat som oppleves som rettferdig hos både saksøker og saksøkt, sier han.

– Spørsmål om respekt

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen bekrefter at Nærings- og fiskeridepartementet mottok stevninga fra Oslo tingrett torsdag.

– Nå vil vi gå gjennom stevninga, og Regjeringsadvokaten vil levere et tilsvar. Statens syn på saksøkernes argumenter vil komme der, svarer han i en e-post til NRK.

Ingebrigtsen er ikke overrasket over at staten nå saksøkes, og viser til at talsmennene for saksøkerne tidligere har gått høyt på banen. Om saksøkerne får medhold, må reguleringa endres slik at den er innenfor lovens hjemler.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen på Husøy i september 2020.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen sier det er viktig at kvotene Norge setter respekteres.

Foto: Malin Straumnsnes / NRK

Ministeren sier det er viktig at kvotene Norge fastsetter i sine farvann, blir respektert når de tillater at andre lands fartøy fisker der.

– Hvis det skulle oppstå uenighet om størrelsen på en kvote, så må det løses mellom statene og ikke ved at den ene parten insisterer på å kunne fiske mer i våre farvann enn det Norge tillater. Dette er et grunnleggende spørsmål om respekt for internasjonal og nasjonal rett, avslutter Ingebrigtsen.