Hopp til innhold

Russland: – Norge bryter Svalbardtraktaten

Russland sier rett ut at de mener Norge bryter vilkårene for den viktige avtalen som garanterer norsk suverenitet over Svalbard.

Svalbard

HER BESTEMMER NORGE: Svalbardtraktaten fra 1920 sikrer at det er norske myndigheter som styrer over Svalbard. Men Norge bryter betingelsene for traktaten, hevder Russland.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / SCANPIX

Russland har mange ganger tidligere kritisert norsk politikk og hevdet at russiske selskaper og interesser blir diskriminert på Svalbard.

Men det som skjer nå, er ny utvikling.

Å hevde at Norge bryter Svalbardtraktaten, er en opptrapping av ordbruken av kritikken mot Norge.

Russland: «Formørker forholdet»

– De siste årene har Oslo faktisk brutt betingelsene i Svalbardtraktaten, sa Maria Zakharova, talsperson for utenriksdepartementet i Russland, på en pressekonferanse torsdag.

Maria Zakharova

RETTER SKARP KRITIKK MOT NORGE: Talspersonen for russisk UD, Maria Zakharova.

Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters / NTB scanpix

Tidligere i februar ba Russlands utenriksminister Sergej Lavrov om samtaler med Norge om det Russland ser på som begrensninger av russisk aktivitet på Svalbard.

Russland er bekymret over at Norge har innført begrensninger på den russiske helikoptertrafikken på Svalbard.

I tillegg mener de at naturvernsoner legger hindringer for næringsvirksomhet, og at fiskevernsonen rundt Svalbard er ulovlig opprettet.

Et statseid russisk selskap driver kullgruver i Barentsburg, i tillegg til å ta imot turister. Dit drar også russiske forskere. Samtidig driver mange russere med fiske i farvannet utenfor Svalbard.

Siden det er langt mindre gruvedrift enn tidligere, ønsker Russland også å utvikle andre næringer på øygruppen.

Russland mener Norge ikke kommer dem i møte hva gjelder samtaler om Svalbard.

– Dessverre så har forslaget fra russisk side om å gjennomføre tosidige konsultasjoner for å diskutere problematiske spørsmål om russisk næringsmessig og vitenskapelig virksomhet på øygruppen ikke blitt møtt med forståelse, sier Zakharova.

Russland mener Norges håndtering av Svalbard «formørker det tosidige forholdet» mellom Norge og Russland.

– På grunn av den ikke-konstruktive holdningen fra norsk side, har antallet problemer blitt flere, og de blir stadig mer kompliserte, sier Zakharova.

Den russiske gruvebosetningen Barentsburg på Svalbard.

RUSSISK GRUVEBY: I gruvebyen Barentsburg på Svalbard bor det russere året rundt. Men Russland er ikke fornøyd med hvordan de mener norske myndigheter etterlever Svalbardtraktaten.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Norsk UD: Nytt at Russland «går offentlig ut»

Pressetalsperson Siri R. Svendsen i norsk UD svarer slik på påstandene fra Russland i en e-post til NRK:

«Utenriksdepartementet mottok 3. februar et brev fra den russiske utenriksministeren om russisk virksomhet på Svalbard. Synspunktene som fremkommer i brevet blir jevnlig tatt opp av russisk side, og er godt kjent for norske myndigheter».

«Det som er nytt er at russisk side går ut offentlig med sine posisjoner. Norge fører en konsistent og forutsigbar politikk som er i fullt samsvar med Svalbardtraktaten».

«Utenriksministeren svarte på brevet fra Lavrov den 12. februar. Brevet inneholder posisjoner som også tidligere er formidlet russisk side, og svaret til utenriksminister Lavrov er i tråd med dette», skriver Svendsen i e-posten.

Søreide sier blankt nei til samtaler

NRK har fått tilsendt brevet Søreide har sendt til Lavrov. Der skriver Søreide:

«Russiske selskaper har de samme muligheter som andre til å etablere økonomisk virksomhet på Svalbard. Slik virksomhet må selvsagt skje innenfor rammene av norske lover og reguleringer. Plikten til å respektere norske lover og reguleringer gjelder på Svalbard, så vel som i alle andre områder av Norge».

I brevet skriver utenriksministeren at norske regler på Svalbard er i tråd med Svalbardtraktaten, og sier blankt nei til diplomatiske samtaler med Russland om Svalbard.

«Jeg vil understreke at norsk regelverk på Svalbard er i overensstemmelse med Norges folkerettslige forpliktelser, herunder Svalbardtraktaten. Jeg ser ikke grunnlag for norsk-russiske konsultasjoner om regulering eller annen myndighetsutøvelse på Svalbard. Slike konsultasjoner gjennomfører Norge heller ikke med andre stater», skriver Søreide i brevet.

Forsvarsministeren avviser traktatbrudd

NRK intervjuet forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) om saken da han besøkte NRKs kontor i Tromsø fredag morgen. Også han avviser kritikken fra Russland.

Frank Bakke-Jensen på kontoret sitt i Forsvarsdepartementet

AVVISER KRITIKKEN: Det er ikke riktig at Norge bryter Svalbardtraktaten, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til NRK.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Russisk UD hevder i en offisiell uttalelse at Norge bryter Svalbardtraktaten. Bakgrunnen er misnøye med begrensninger som norske myndigheter legger på russisk næringsvirksomhet og vitenskapelig virksomhet på Svalbard. Hvordan vil du kommentere det?

– Nei, det er ikke riktig. Svalbardtraktaten slår fast at Svalbard er norsk territorium. Så er det samtidig slik at de som tiltrer traktaten, skal likebehandles. Det gjør vi i aller høyeste grad, sier Bakke-Jensen til NRK.

Han sier Norge ikke forhandler med en enkeltstat om hvordan Norge skal forvalte norsk territorium.

– Når Russland mener at de har en eksklusiv rett til å forhandle om eller diskutere Svalbard med Norge, så er ikke det riktig, sier forsvarsministeren.

– Det er bare to uker siden sist russiske myndigheter ba om samtaler med norske myndigheter om Svalbardtraktaten. Hva slags kontakt har det vært med russiske myndigheter siden da?

– Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sendte et veldig velformulert svar til Lavrov på det brevet. Så det har vært veldig god kontakt mellom norske og russiske myndigheter.

– Likevel sier russiske myndigheter at Norge nå bryter Svalbardtraktaten. De virker ikke særlig fornøyd?

Nei da. Men det er jo uriktig. Det er ikke noe brudd på Svalbardtraktaten. Alle som driver aktivitet på Svalbard likebehandles – og det er det som er prinsippet i traktaten, sier Bakke-Jensen.

SISTE NYTT

Siste nytt