Hopp til innhold

Strøm til Melkøya: NVE anbefaler sjøkabel og jordkabel i tunnel

NVE innstiller på bruk av strømkabel i tunnel og sjøkabel fra Hammerfest til Melkøya. Betingelsen er at politikerne godkjenner Equinors konsesjonssøknad.

Illustrasjon av planlagt utbygging på Melkøya

Illustrasjon av planlagt utbygging på Melkøya.

Illustrasjon: Equinor

– Dersom Melkøya skal driftes med kraft fra land, anbefaler vi at Equinor får konsesjon til nettløsningen de har søkt om, sier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE.

I innstillingen anbefaler NVE at det gis konsesjon til tiltakene Equinor søker om.

Les også: Finnmarkingene sier nei til elektrifisering: – Må utrede flere alternativ

Melkøya i Hammerfest
Melkøya i Hammerfest

Jord- og sjøkabel

Den anbefalte løsningen innebærer en jordkabel i tunnel på om lag 3,2 km fra Hyggevatn transformatorstasjon til Meland og en 2,5 km lang sjøkabel fra Meland til Melkøya.

NVE anbefaler også at Equinor får tillatelse til å sette opp en transformatorstasjon på Melkøya samt å bygge og drive en ny transformatorstasjon på Hyggevatn sammen med Statnett.

Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE

– Denne nettløsningen berører et veldig begrenset areal, sier Inga Nordberg, direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE.

Foto: Stig Storheil / NVE

Etter NVEs vurdering vil dette alternativet gi minst negative konsekvenser samlet sett, dersom Melkøya skal elektrifiseres med strøm fra land.

I anbefalingen understreker NVE at det ved en eventuell tillatelse settes vilkår om at Equinor utarbeider en detaljplan. Den skal drøftes med berørte kommuner, fylke og grunneiere.

En detaljplan skal beskrive planlegging og gjennomføring av anleggsarbeid for tiltaket.

Equinor har gitt elektrifiseringsprosjektet navnet «Snøhvit Future». Kommunikasjonssjef i Equinor, Gisle Ledel Johannessen, er foreløpig ordknapp.

– Vi tar beslutningen til etterretning, sier han til NRK Troms og Finnmark.

Les også: Støre støtter elektrifisering av Melkøya: – Vi skal bygge mer kraft og mer nett

JZC2a42FhQM
JZC2a42FhQM

Kan gi negative virkninger for reindrift

NVE understreker at anleggsarbeidet med tunnelåpning og ny transformator samtidig vil kunne gi negative konsekvenser for reinbeitedistriktet.

Årsaken er at områdene rundt den planlagte transformatorstasjonen er viktige beiteområder.

– Det er viktig å redusere ulempene for både miljø og samfunn. Hvis det gis tillatelse til en utbygging, anbefaler vi at Equinor samarbeider med Statnett om å tilpasse anleggsarbeidet til reindriftens bruk av området, sier Nordberg.

Les også: Reineier vil stoppe et av Nord-Norges største industriprosjekt

Nils Mikkelsen Utsi
Nils Mikkelsen Utsi