Eksplosjon i antall utviste studenter

10 ganger så mange utenlandske studenter utvises fra Norge nå enn for bare fem år siden. UDI avviser at de har begynt å håndheve et sovende regelverk.

Eksplosjon i utviste studenter

UTVIST: Det har vært en dramatisk økning i antall utenlandske studenter som i likhet med Simon Manana har blitt utvist av landet.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Antallet utvisninger av utenlandske studenter de siste årene vært jevnt økende. I årene 2010 og 2011 henholdsvis tre studenter utvist av landet. Så langt i 2016 har 34 studenter fått beskjed om å forlate riket. Altså mer enn en tidobling.

Det viser hittil upubliserte tall NRK har fått oversendt fra Utlendingsdirektoratet (UDI) i forbindelse med arbeidet med saken om studenten Simon Manana, som i forrige uke ble sendt ut av Norge.

UDI understreker at dette er totaltall for utvisninger av personer med studenttillatelse, og at de ikke har skilt mellom forskjellige utvisningsgrunner.

Flere ressurser

Simon fra Uganda er utvist Schengen

VEDTAK: Simon Manana i Tromsø fikk vedtaket fra UDI i begynnelsen av november, og var ut av landet få uker senere.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Til sammenligning er totalt antall utvisninger av utenlandske statsborgere mellom 2010 og 2015 mindre enn tredoblet, fra 3426 til 9100.

UDI avviser likevel at de brått har begynt å håndheve «sovende regler» overfor studenter, og sier at tallene på utviste studenter har økt på grunn av bedre arbeidsmetoder.

– UDI har siden 2010 blitt tilført flere ressurser for å kunne følge opp brudd på regelverk som kan medføre utvisning, sier enhetsleder Bjørn Risberg i UDI.

NRK har i en rekke artikler omtalt utvisningen av Manana, som er fra Uganda. Han ble utvist fra Norge for å ha jobbet for mye ved siden av masterstudiene ved Universitetet i Tromsø. Dette er et brudd ved utlendingsloven.

– Studenter som bryter utlendingsloven blir vurdert på samme måte som enhver annen som bryter utlendingsloven, sier Risberg.

Hun sier at studenter er ikke en gruppe det slås ekstra hardt ned på.

Jens Johan Hjort

KRITISK: Jens Johan Hjort, leder i Advokatforeningen.

Foto: Jørn Resvoll / NRK

– Det kan ikke være slik at vi skal la være å håndtere reglene overfor enkeltgrupper. Alle som får opphold i Norge må følge reglene. Vi gjør en konkret forholdsmessighetsvurdering i hver sak i tråd med bestemmelsene. Det er det gjort også i saken til Simon Manana, sier Risberg.

Profilert advokat – Skammelig!

Leder av Advokatforeningen Jens Johan Hjort er sterkt kritisk til myndighetenes praksis:

– Vi opplever i dag at Norge har to forskjellige rettsstater, en som gjelder for oss nordmenn, der rimelighetshensyn spiller inn. Og så har vi en nådeløs rettsstat som gjelder for dem som kommer til oss, enten de er asylsøkere eller ei. Den siste av de to er jeg personlig glad for at jeg ikke er underlagt, sier han.

– Jeg mener ressursene burde vært brukt annerledes, slik at vi ikke behøver å skamme oss overfor dem som kommer til oss, sier Hjort.

Utenlandske studenter i Norge skal på den ene side stille en garantisum på mer enn 100.000 kroner, men har likevel ikke lov å jobbe mer enn 20 timer i uka.

Hjort kjenner den utviste studenten Simon Manana personlig, og hjalp ham i 2012 med et lån for å stille garantisummen.

– Jeg kan vanskelig forestille meg at det er mulig å få regnestykket til å gå opp. Jeg mener man stiller utenlandske studenter i en catch 22-situasjon, sier Hjort.

Forskjellige utvisningsgrunner

UDI er klar på at studenter som bryter utlendingsloven blir vurdert på samme måte som enhver annen som bryter utlendingsloven.

– Allmennpreventive hensyn taler for at det reageres med utvisning der vilkårene for tillatelsen klart brytes, sier Risberg.

Utvisning fra Norge kan vedtas enten på bakgrunn av ilagt straff eller brudd på utlendingsloven. Tallene som viser studentutvisninger rommer begge disse to kategoriene.