Politiet: Derfor måtte vi påse at Simon reiste ut av Norge

Studenten Simon Manana følte det ydmykende å ikke få reise ut av landet uten tilsyn av politibetjenter. Politiet mener det er til fordel for dem som utvises av Norge at politiet er til stede.

Simon Manana

Simon Manana har jobbet og betalt skatt i Norge, samtidig som han har fullført studier. Men da han ble sendt ut av landet mandag, følte han seg nærmest behandlet som en kriminell og en asylsøker.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Når en utenlandsk person får tillatelse til å være student, så får man informasjon på engelsk der det tydelig fremkommer hva studenttillatelsen innebærer, hvor mye man har lov til å jobbe og konsekvenser av å bryte vilkårene for tillatelsen, sier leder av grense og utlendingsseksjonen, Per Øyvind Skogmo.

– Vi har et system som er basert på tillit. Hvis man misbruker tilliten vil det få konsekvenser. Slik det gjorde i denne saken, sier han.

Skogmo viser til saken om Simon Manana. Han er fra Uganda, og var student ved Universitetet i Tromsø. Som utenlandsk student hadde han i sin tillatelse lov til å jobbe 20 timer i uka. Simon fullførte studiene, men ikke til normert tid. Han jobbet også langt mer enn han hadde lov til.

NRK har løpende latt Utlendingsdirektoratet og Justisdepartementet svare på kritikk som har kommet fram i saken.

Skogmo mener politiets perspektiver i saken ikke er kommet godt nok frem.

per øyvind skogmo

– Det er politiets oppgave å iverksette uttransporteringer av utenlandske statsborgere som er utvist av landet, sier leder for Grense- og utlendingsseksjonen, Per Øyvind Skogmo.

Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

Ubehagelig med politihjelp

Simon ble transportert ut av landet mandag. NRK fulgte ham på den første delen av turen, fra Tromsø til Oslo. Han fortalte da at han følte et sterkt ubehag over måten han ble sendt ut av landet på.

Årsaken var at politiet tok passet hans frem til utsendelsesdatoen, og at politiet var til stede på flyplassene i Tromsø og Oslo og fulgte med at reisen gikk etter planen.

Simon fikk også eskorte av to politibetjenter fra innenlandsterminalen til utenlandsterminalen på Gardermoen, noe han overfor NRK omtalte som «merkelig». NRK lot Justisdepartementet svare på kritikken.

Rotet bort passet

Skogmo mener politiet ble fremstilt negativt i reportasjen, og vil presisere:

– Det er blant annet politiets oppgave å bekrefte at en person som skal forlate landet faktisk gjør det. Det er også til gunst for den personen det gjelder, fordi utvisningstiden begynner å løpe fra man forlater landet. Da får vedkommende en bekreftelse på at dette er blitt gjort, sier Skogmo.

Simon er utvist i fem år fra hele Schengen.

Skogmo påpeker at Simon ikke ble ledsaget av politiet ut av landet, men reiste på egen billett. Simon mistet også på et tidspunkt passet sitt underveis på reisen, men dette fant politiet. Skogmo er derfor klar på at uttransporteringen av Simon mest sannsynlig ikke ville latt seg gjennomføre dersom politiet ikke hadde vært til stede.

Politiet vurderer fra sak til sak om det er nødvendig med ledsagelse, altså at betjentene er med på selve flyturen. De mente det ikke var nødvendig i dette tilfellet.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein

Se Nordnytt med programleder Gunnar Grindstein