Alle de tiltalte i den store narkosaken innrømmer å ha møtt bakmannen

To advokater må igjen møte i retten, tiltalt for å ha bidratt til innføringen av til sammen 87 kilo amfetamin, sammen med fire andre menn. Alle nekter for at de har vært del av organisert kriminalitet, selv om alle har de møtt den antatte bakmannen.

Aktor og forsvarer

LITEN PRAT: Forsvarerne til en av de tiltalte i saken, Svein Kjetil Svendsen (til venstre) og Kristoffer Sivertsen, hilser på statsadvokat Hugo Henstein, etterforskningsleder Dag Even Jakobsen og statsadvokat Kirsti Jullum Jensen før retten ble satt.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Det er en stor sak med mye dokumentasjon. Vi skal for det meste presentere mye av det samme som i tingretten. Men litt mer informasjon har vi, sier statsadvokat Hugo Henstein.

Mandag startet ankebehandlingen av en av de største amfetaminsakene i norsk historie.

Seks menn, deriblant to tidligere advokater, er tiltalt for å ha bidratt til innføringen av til sammen 87 kilo amfetamin. Det første partiet på 17 kilo kom til Tromsø høsten 2016. Det andre partiet på 70 kilo kom rundt et år senere.

De er også tiltalt for å ha brutt den såkalte mafiaparagrafen. Den tar for seg en straffbar handling som er utøvet som en del av en organisert kriminell gruppe.

Fire av seks ble dømt til fengsel da saken var oppe i tingretten. Den ene av de to advokatene ble dømt til samfunnsstraff. Den andre advokaten ble frikjent.

Da saken startet i lagmannsretten erkjente fire av de seks mennene delvis straffskyld.

Men alle nektet for å være en del av et organisert miljø. Selv om alle har hatt kontakt med hverandre. Og alle har hatt kontakt med den antatte bakmannen fra Tyskland flere ganger.

Forklarer seg forskjellig

– Alle partene innrømmer å ha møtt hverandre. Det er interessant å se at det er forskjell på hvor mange ganger de hevder å ha møttes, og omfanget av disse møtene, sier statsadvokat Hugo Henstein.

Den antatte bakmannen er en tysk mann i 30-årene. I tingretten innrømmet han å ha stått bak innførselen av 77 kilo amfetamin, men ikke den totale mengden på 87 kilo.

Han ble dømt til 11 år og seks måneder i fengsel og har anket straffeutmålingen.

Statsadvokat brukte en del tid på mandag til å snakke om forskjellige møter mellom tyskeren og de andre tiltalte.

I den forbindelse fokuserte Henstein på møtene mellom den antatte bakmannen og tre av de andre tiltalte i saken.

– Frykter for familien

Først gjeldt det møtene med den andre tyskeren som er tiltalt i saken. Han har innrømmet å stå bak innføringen av de 87 kiloene med amfetamin, men nekter for å være en del av en organisasjon.

I tingretten ønsket han ikke å forklare seg.

– Jeg har to døtre. Jeg frykter for hevnaksjoner mot meg selv og min familie i Tyskland, sa han da.

Men han innrømmer at han har møtt den tyske bakmannen flere ganger.

– Når det gjelder møtene mellom de to tyskerne er de uenige rundt omfanget på møtene, sier Hugo Henstein.

Videre redegjorde statsadvokaten før møtene de to tidligere advokatene har hatt med den antatte bakmannen.

– Endrer ingenting

Advokaten som ble dømt til samfunnsstraff i tingretten, har innrømmet å ha solgt en mindre mengde amfetamin. Han hevder videre å ikke ha hatt noe å gjøre med innføringen av hele amfetaminpartiet på 70 kilo i 2017.

Statsadvokat Henstein understreker at den tiltalte advokaten har hatt kontakt med den antatte bakmannen flere ganger. Et møte fant sted i Telegrafbukta i Tromsø. Der skal advokaten og de to tiltalte tyskerne ha diskutert innføring av amfetamin, og videresalg blant annet i Finnmark.

– Min klient har forklart seg om det møtet fra start. Det var et kort møte på maks femten minutter. Det finnes ingen bevis på at han har møtt den tiltalte (den antatte bakmannen, journ.anm.) flere ganger, utover det møtet og en e-postkorrespondanse, sier forsvarer Jan Christian Kvanvik.

– At aktor prøver å legge mer fokus på det møtet endrer ingenting slik vi ser det, fortsetter han.

Den tyske bakmannen har også møtt den andre tiltalte advokaten flere ganger. Denne advokaten hevder å ikke ha hatt noe med innføringen av amfetaminet å gjøre. Han ble også frikjent av tingretten.

Tyskeren hevder de har møttes ved flere anledninger. Omtrent hver gang han har vært i Tromsø, sier Hugo Henstein.

Den tiltalte advokaten har forklart seg om to møter med tyskeren. Videre har han ikke utelukket at de to kan ha hatt kontakt flere ganger, men at han ikke husker det nøyaktig.

Bjørn Arild Langenes forsvarer den tiltalte advokaten. Langenes mener forskjellen i forklaringene ikke endrer noe for hans klient.

– Det har ingenting å si. Det kommer ikke frem noe nytt her som er motstridende for hva min klient har forklart seg om tidligere. Han har sagt at han ikke kan utelukke flere treffpunkter, sier Langenes.

Rettsaken pågår til 11. september.

Aktor og forsvarer

UENIGE: Statsadvokatene Hugo Henstein og Kirsti Jullum Jensen er uenige med forsvarsadvokat Bjørn Arild Langenes om Langenes klient har vært delaktig i innføringen av 87 kilo amfetamin.

Foto: Petter Strøm / NRK