Advokat dømt for å ha svindlet klient for flere millioner kroner

Den profilerte tromsøadvokaten dømmes til to års fengsel. Han mister også retten til å jobbe som advokat resten av livet.

Jan Christian Kvanvik

Jan Christian Kvanvik forsvarte tromsømannen i Nord-Troms tingrett.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Min klient tar dommen til etterretning. Han er naturligvis skuffet over det. Nå må vi gjennomgå dommen nøye, og vurdere en eventuell anke i saken, sier hans forsvarer, Jan Christian Kvanvik til NRK.

Den tidligere advokaten er dømt til fengsel i to år for grovt underslag. Han var fast forsvarer ved Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Da mannen var advokat, underslo han totalt 3,5 millioner kroner fra en tidligere klient. Tiltalte nektet straffskyld i Nord-Troms tingrett, og forklarte at pengeoverføringen var en del av en låneavtale.

– Min klient er av den klare oppfatning at det var inngått en låneavtale. Noe fornærmede i et avhør selv ikke kunne utelukke, sier Kvanvik.

Den tidligere advokaten ble også før jul dømt til 340 timers samfunnsstraff for befatning med to kilo amfetamin og 40 gram amfetamin i Nord-Norges største narkorettsaken.

Under etterforskningen av den saken avslørte politiet mulig bedrageri i millionklassen. Advokaten ble derfor også tiltalt for grovt underslag.

Deler av beslaget

Advokaten ble i slutten av november 2019 dømt til samfunnsstraff i den store narkotikasaken i Tromsø. Til sammen fem menn stod tiltalt for innføring av til sammen 87 kilo amfetamin.

Foto: Politiet

Høyt forbruk og pengespill

En samlet rett er ikke tvil om at det aldri ble inngått en låneavtale. Retten mener det er bevist utover enhver rimelig tvil at han handlet forsettlig.

Den tiltalte eksadvokaten sa i retten at han hadde høyt forbruk og at pengene ble brukt til private formål og også investert i et marinaprosjekt. Han brukte også betydelige summer på nettspilling.

Aktor la ned påstand om fengsel i tre år, mens tingretten mente at to års fengsel var en passende straff. Han må også tåle inndragning av vel 2,2 millioner kroner, samt at han dømmes til tap av retten til å drive som privatpraktiserende advokat for alltid.

– Vil være umulig å kunne drive som advokat

Det at han mister retten til å praktisere som advokat får ikke betydning siden han leverte inn sin advokatbevilling sommeren 2018. Han gjorde det etter råd fra hjertespesialister om at han ikke lenger kom til å ha helse til å jobbe som advokat.

I utgangspunktet var straffen i den saken satt til fengsel i tre år og seks måneder. Men straffen ble redusert på grunn av innrømmelse av straffskyld, stoffets styrkegrad og at han fikk mangelfull helsehjelp i forbindelse med et hjerteinfarkt mens han satt varetektsfengslet. Denne dommen er anket.

– Han ble fradømt muligheten til å drive som advokat da han satt varetektsfengslet med et ubehandlet hjerteinfarkt. Helsetilstanden hans vil gjøre det umulig å kunne drive som advokat. Det vil derfor ikke få praktisk betydning, sier forsvarer Jan Christian Kvanvik.

Nyheter fra Troms og Finnmark