Hopp til innhold

– Man tør ikke å delta. Og man blir ofte stille i forsamlinger

Det er opptil 13 måneders venting for å få et tilpasset høreapparat. Ventetiden innebærer for mange både sykmelding og utenforskap.

Tormod Asland, hørselshemmet, Tromsø

For Tormod Asland var det en prosess bare å innse at han hadde nedsatt hørsel. Deretter begynte en ny og lang prosess. Å få høreapparat

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Hæ?

Han forsto det først ikke selv. Det var menneskene rundt ham som først forsto at Tormod Åsland hørte dårlig.

– Jeg ble en sånn «hæ-mann». Hæ var det mest brukte ordet en periode. Spesielt da det var flere mennesker til stede, sier Åsland.

Det tok omtrent ett år fra han søkte høreapparat til han fikk det. Ventetiden opplevdes trasig.

– Blant hørselshemmede er utenforskap ganske vanlig. Man kan ikke delta. Man tør ikke å delta. Og man blir ofte stille i forsamlinger, sier Åsland.

Kan utvikle demens

Generalsekretær i Hørselshemmedes Landsforbund, Inger Helene Venås

Helene Venås, generalsekretær i Hørselshemmedes Landsforbund, er bekymret for hva de lange ventetidene gjør med folk.

Foto: HLF

– Hørselsomsorgen i Norge i dag svikter på flere områder.

Det sa Inger Helene Venås, generalsekretær i Hørselshemmedes Landsforbund, da hun og Asland lørdag var gjester i Helgemorgen i P2 og NRK1.

– Dette går ut over livene til folk. Flere opplever at de blir sykmeldte fordi de ikke klarer å stå i jobb mens de venter, sier Venås.

En million nordmenn har nedsatt hørsel. Det er for få audiografer i Norge, og ventetiden er den store utfordringen. Blant annet ved sykehusene i Østfold, Drammen og Tønsberg er det ett års ventetid på å få høreapparat.

Venås forteller at forskning slår fast at et ubehandlet hørselstap er der den største enkeltrisiko til å utvikle demens. Hun understreker at det gjelder om man har nedsatt hørsel, og ikke benytter høreapparat.

Lisa Marie Ness Klungland i Senterpartiet. Utenfor Kristiansund sjukehus.

Lisa Marie Ness Klungland viser til at færre vil bli audiografer.

Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

– Dette skyldes en manglende lydstimuli for hjernen, og at man trekker seg tilbake og mister stimuleringen som er i det sosiale fellesskapet. Man sier at én av 10 som får demens, får det etter et ubehandlet hørselstap, forklarer Venås.

Færre vil bli audiograf

– Utfordringen her er mangel på den viktigste ressursen vi har i Norge i dag, og det er folk.

Det sier Lisa Marie Ness Klungland i Senterpartiet, som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget

– For å styrke den offentlige helsetjenesten med flere audiografer så må flere utdanne seg. Her går søkertallene ned. Det er et stort arbeid som må gjøres med å løfte attraktiviteten på utdanningen, sier Klungland.

Helgemorgen inviterte politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet til debatten, men ingen hadde anledning til å stille.

Erlend Svardal Bøe Stortingsrepresentant for Høyre Troms.

Høyres Erlend Svardal Bøe mener det må tas flere grep for å styrke hørselsomsorgen.

Foto: Eskild Johansen / NRK

Høyres Erlend Svardal Bøe vil ha ventetiden ned så mye det lar seg gjøre. Det innebærer samspill mellom det offentlige og det private, mener han.

– Folk som venter på behandling får satt livet sitt på pause. Utfordringen her er at vi må ha flere audiografer, og så må vi fjerne en del flaskehalser, sier han.

Les også Tonje (27) har ofte følt seg ensom på grunn av sin nedsatte hørsel

Eldrebølgen kommer

Det er i dag 40 studieplasser til audiograf ved NTNU, men det er færre enn dette som fullfører utdanningen, sier Senterpartiets Klungland.

– Det som er gjort er at vi har økt bevilgningene for at man skal komme ovenpå i sykehusene som har stått i en veldig krevende situasjon. Bevilgningene er økt for å redusere ventetiden, men vi ser at ventetidene har økt over hele linjen, sier hun.

Og nå haster det, mener Inger Helene Venås i Hørselshemmedes Landsforbund.

– Eldrebølgen er her, og den vil bare øke. Behovet for hørapparater vil øke i fremtiden.

Les også Ny forskning: Tiltak mot støy funker – vi hører bedre enn før

Roald Huseth skal sjekke hørselen hos audiograf Maren Julie Havik Aasen

NRK anbefaler