Tromsø kommune kvitter seg med brannsjefen

Sjefen for Tromsø Brann og redning, Nils Ove Sollid, er sagt opp fra jobben sin. Årsaken er at han har brutt både kommunale og andre offentlige regler.

Nils Ove Sollid

Finansavdelinga i Tromsø kommune har sammen med kommunaldirektøren gått brannsjef Nils Ove Sollid nøye etter i sømmene. Det de har avdekket, har ført til at han nå har mottatt oppsigelse.

Foto: Are Kristoffersen / NRK

NRK avslørte i mars at brannsjef i Tromsø, Nils Ove Sollid, var under gransking, blant annet for sammenblanding av privat- og jobbøkonomi, og for sin lederstil.

Nå har kommunen sagt opp brannsjefen. Oppsigelsen har han fått i et rekommandert brev som er datert 19. juni 2014 og er sendt av Gørild Høyer. Hun er jurist ved finansavdelinga i Tromsø kommune.

Mange forhandlinger

20. mars 2014 la Kontrollutvalget i Tromsø kommune fram sin knusende rapport om forholdene ved Tromsø Brann og redning.

Etter hva NRK kjenner til, innkalte kommunaldirektøren ved Byrådsavdeling for byutvikling, Øystein Nermo, brannsjefen til møte for å drøfte situasjonen.

Øystein Nermo

Etter det NRK kjenner til, diskuterte kommunaldirektør Øystein Nermo en mulig fratredelse fra stillingen som brannsjef med Nils Ove Sollid allerede for flere måneder siden. Nermo vil ikke bekrefte møtet.

Foto: NRK

Flere kilder NRK har vært i kontakt med forteller at man allerede da ønsket at brann- og redningssjefen skulle fratre sin stilling.

Nils Ove Sollid møtte sammen med sin advokat. Han nektet å slutte som brannsjef.

Etter resultatløse drøftinger har NRK grunn til å tro at Tromsø kommune besluttet at de ikke hadde annen utvei enn å gå til oppsigelsesaksjon mot brannsjefen.

Omfattende arbeid på si

Ifølge kilder NRK har snakket med, er oppsigelsen begrunnet med flere forhold.

En av de viktigste årsakene til at kommunen ønsker å kvitte seg med Sollid er hans omfattende private næringsvirksomhet ved siden av jobben som brann – og redningssjef.

Oddgeir Albertsen, finansdirektør i Tromsø kommune, ønsker ikke å uttale seg om saken.

– Dette er en personalsak som jeg ikke kan kommentere, sier han til NRK.

Heller ikke kommunaldirektør Øystein Nermo vil kommentere oppsigelsen av Nils Ove Sollid.

– Jeg kan verken bekrefte eller avkrefte at Sollid har fått oppsigelse fra sin stilling som brann- og redningssjef, sier Nermo.

I en SMS til NRK sier Nils Ove Sollid:

– Jeg ber om forståelse for at jeg verken kan eller vil kommentere dette.

Slik svarte Sollid da han ble konfrontert med kritikken fra Kontrollutvalget i april:

Brannsjefen i Tromsø får kritikk for private oppdrag

Kontrollutvalget sterkt kritisk

Hele Brann- og redningsetaten har i to år vært under lupen til Kontrollutvalget i Tromsø kommune.

Kontrollutvalget er svært kritisk til hva de mener er brannsjefens brudd på kommunens etiske regelverk.

I rapportene fra utvalget ble det reist sterk kritikk mot flere forhold ved brann- og redningsetaten:

  • Det ble avdekket flere brudd på regelverket om offentlige anskaffelser.
  • Ledelsen har ved flere anledninger brutt ansettelsesreglementet.
  • I en arbeidsmiljøundersøkelse blir både topp- og mellomledelsen i etaten regelrett slaktet av de ansatte.

Fikk slakt i medarbeiderundersøkelse

Resultatet av Arbeidsmiljøundersøkelsen har vært holdt strengt hemmelig og unntatt all offentlighet.

93,4 % av de rundt 80 ansatte ved Brann og redning svarte på de til sammen 62 spørsmålene som ble stilt i undersøkelsen.

De fleste spørsmålene går direkte på måten brannsjefen og hans avdelingsledere fungerer.

Tromsø brannstasjon brannbil

Ansatte har gjennom arbeidsmiljøundersøkelsen uttrykt at de psykososiale forholdene på arbeidsplassen er dårlige.

Foto: Marit Garfjeld / NRK

Alle spørsmål fra 29 til og med spørsmål 39 handler utelukkende om hvordan de ansatte opplever sin øverste sjef. Blant annet av personvernhensyn ble svarene holdt hemmelige.

Heller ikke svarene der de ansatte ga sine vurderinger av avdelingslederne var slik at man ønsket at offentligheten skulle få kjennskap til dem.

Tjente millioner på si

Kontrollutvalget i Tromsø kommune la fram sin kritiske rapport om Tromsø Brann- og redning 20. april i år. Etter det NRK kjenner til, har det i etterkant blitt lagt ned mye arbeid i den kommunale administrasjonen.

Blant annet har finansavdelinga i kommunen sammen kommunaldirektøren gått brannsjefen nøye etter i sømmene.

Kilder vi har vært i kontakt med bekrefter at et sentralt tema for undersøkelsene har vært brannsjefens biinntekter.

NRK har tidligere dokumentert at Sollid har hatt millioninntekter på si som blant annet brannteknisk sakkyndig i rettssaker.

Fikk dobbel lønn

Ifølge opplysninger fra Domstolsadministrasjonen i Trondheim, har Sollid i perioden 2009–2013 fått utbetalt over 1,9 millioner kroner i salær.

I tillegg til salæret har han fått utbetalt 285.292 kroner i tapt arbeidsfortjeneste.

Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste kan kun kreves dersom man faktisk blir trukket i lønn fra hovedarbeidsgiveren.

Undersøkelser som er gjort av finansavdelinga i kommunen kan imidlertid ikke finne noe som tyder på at Nils Ove Sollid i noen tilfeller har bedt om å bli trukket i lønn for et tilsvarende beløp.


Fikk sterk kritikk av politikere

Tromsø brannstasjon
Foto: Marit Garfjeld / NRK

Da Tromsø kommunestyre behandlet rapporten fra Kontrollutvalget 28. mai, gikk samtlige politiske partier langt i sin kritikk av ledelsen ved Tromsø Brann og redning.

Lengst gikk gruppeleder for Høyre, Rolleiv Lind. Fra kommunestyrets talerstol sa han:

– Arbeidsforholdene i Brann og redning i Tromsø som er avdekket i rapporten er noe av det verste jeg har vært borte i, både som næringslivsleder og som politiker.

I det åpne møtet i kommunestyret gikk representantene svært langt i å forlange at det som er avslørt må få konsekvenser for ledelsen ved Brann og redning.

Nå må altså Sollid forlate jobben som brannsjef.

En oppsigelse betyr imidlertid ikke at Sollid må gå på dagen. Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakeren rett til å imøtegå oppsigelsen og bakgrunnen for den.

Dersom den oppsagte ikke ønsker å forlate jobben frivillig, kan saken ende opp i arbeidsretten.

Da er det i så fall retten som til syvende og sist skal ta stilling til hva som skal skje med den oppsagte.

Ønsker ikke å kommentere

Tillitsvalgte ved Tromsø Brann og redning, Charles Jacobsen og Erik Benjaminsen ønsker ikke å kommetere saken før de har fått den bekreftet fra sine leder.

– Vi har ikke fått noen informasjon om dette fra vår ledelse foreløpig, så jeg kan ikke kommentere saken. Jeg ber om forståelse for det, sier Jacobsen.

Heller ikke byrådsleder i Tromsø, Øyvind Hilmarsen, kan uttale seg i saken.