– En ukultur har fått utvikle seg

Kommunepolitikerne i Tromsø kom med sterk kritikk av forholdene i Brann og redning.

kommunestyret elisabeth steen

Fra kommunestyresalen. Martin Ellingsen fra Ap, leder av kontrollutvalget Elisabeth Steen fra Ap og Gunhild Johnasen fra SV.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

I dag ble to rapporter om situasjonen utformet av Kontrollkomiteen om forholdene i Brann og redning diskutert i kommunestyret.

Leder for Kontrollkomiteen, Elisabeth Steen kom med skarp kritikk av ledelsen i etaten, og avdekket brudd på flere regler.

– Flertallet av de ansatte har sett medarbeidere bli utsatt for urettferdig behandling, sier Steen.

Under kommunestyremøtet presenterte hun funnene i rapportene om forholdene ved Brann og redning i Tromsø.

De ansatte var i medarbeiderundersøkelsen de mest kritiske i kommunen, både til egen arbeidssituasjon og hvordan etaten ledes. Det ble også satt finger på at dårlig arbeidsmoral og bekymring for skader påvirket de ansatte.

– Kontrollutvalget er bekymret over funnene i undersøkelsen, samtidig kan ikke vi plukke ut enkeltfaktorer som må forbedres, sier Steen.

Hun la vekt på at Brann og redning har startet et forbedringsprogram for arbeidsmiljøet, og at problemene i etaten er tatt tak i. Kontrollutvalget ber derfor ikke kommunestyret sette i gang ytterligere tiltak ennå.

kommunestyremøte
Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Ser ut som rolleblanding

Også den påståtte sammenblandingen av brannsjef Nils Ove Sollid sin jobb- og privatøkonomi ble tatt opp av lederen for kontrollutvalget.

– Revisor og brannsjef er uenige om hvordan bierverv skal vurderes. Kontrollutvalget stiller spørsmål om det etiske rundt biervervet til ansatte, både når det kommer til art og omfang, sier Steen.

Hun mener det er viktig at brannsjefen skal bruke sine hovedressurser på de kommunale oppgavene, ikke en bigeskjeft.

– Utad kan dette se ut som rolleblanding og usikkerhet rundt hvilken rolle brannsjefen har ved ulike oppgaver, sier Steen.

Hun mener kommunen må ha muligheten til å kontrollere ansattes bierverv.

Bare to av 12 anskaffelser lovlige

Bare to av 12 anskaffelser i etaten som er undersøkt ble gjennomført med kommunens regelverk.

– Når vi ikke kan etterprøve det som skjer i en stor anskaffelse, som en ny brannbil er det bekymringsverdig, sier Kristin Røymo, gruppeleder for Arbeiderpartiet.

Alle kommunestyrerepresentantene som tok ordet under behandling av saken, var enstemmige i at forholdene som er avdekket hos Brann og redning er alvorlige.

– Omtrent alle regler for ledelse er brutt, også de etiske. Omfanget og at dette har pågått så lenge, gjør saken alvorlig. Det er tydelig at de har utviklet egne regler for hva som er rett og galt, sier Gunnhild Johansen (SV).

– Brann og redning er en enhet uten styring og tillit, sier Fremskrittspartiets Jan Blomseth.

Han stilte spørsmål ved hvem som har kjent til forholdene i bedriftsidrettslaget, hvor det er mistanke om svart arbeid.

Vedtok innstilling

Kommunestyret vedtok enstemmig innstillingen fra Kontrollutvalget. Her ber kommunestyret byrådet foreta en evaluering av dagens reglement for bierverv i kommunen og komme med eventuelle forslag til presiseringer og endringer i dette. Byrådet blir også bedt om å ajourføre kommunens register over bierverv og aktivt vedlikeholde dette.

Kommunestyret vil også få rapport om resultatet av medarbeiderprosjektet som etaten har igangsatt.

Kommunestyret konstaterer også at innkjøpsregelverket er brutt ved flere anskaffelser til enheten, og tar til etterretning de tiltak som er iverksatt.

Et mer spesifikt forslag til tiltak, framsatt av SV, Rødt og Miljøpartiet de Grønne, ble nedstemt.