Brannansatte frykter for omdømmet

Ansatte på 110-sentralen i Tromsø frykter at brannvesenets omdømme kan ha blitt svekket, etter at brannsjef Nils Ove Sollid granskes for flere forhold.

Jacobsen og Benjaminsen

Charles Jacobsen og Erik Benjaminsen, fagforeningsleder for de ansatte i Tromsø brann og redning, ønsker ikke å kommentere granskingen av brannsjefen i kommunen, Nils Ove Sollid. FOTO: SIMEN FOLLESØ RØISELAND / NRK

Foto: Simen Follesø Røiseland / NRK

Torsdag sprakk nyheten om at brann og redningsetaten, under ledelse av brannsjef Nils Ove Sollid i Tromsø kommune, er under etterforskning av Kontrollutvalget. Blant annet undersøker de om Sollid har blandet sammen privat og offentlig økonomi.

For overbrannmester Alf Morten Pedersen og resten av vaktlaget på 110-sentralen har nyheten gjort inntrykk.

– Man tror jo at det ikke skal påvirke deg, men du går jo rundt og tenker litt på det. Det er jo tross alt en mangeårig arbeidsplass, så det gjør inntrykk, sier Pedersen.

Har hatt tillatelse

På siden av jobben som brannsjef har Sollid et privat firma, der han tar oppdrag innen branntekniske spørsmål. Der tjener han minst 500.000 kroner i året i tillegg til lønna som brannsjef.

de siste fem årene har han fått utbetalt salær på nesten 2 millioner kroner, som brannteknisk sakkyndig i 62 rettssaker. Kontrollkomiteen undersøker nå om dette arbeidet har skjedd på fritiden.

– Når jeg har blitt oppnevnt som brannsakkyndig for retten, så har det vært et arbeid jeg har gjort på fritiden, for det kan man ikke gjøre som brannsjef i kommunalt virke. det har jeg hatt tillatelse til og har utført det som tillatelsen tilsier, sier Nils Ove Sollid om saken til NRK torsdag.

Frykter for brannetatens omdømme

På brannstasjonen frykter de ansatte at etatens rennomé er svekket.

– Man har litt tanker om dette med å rive ned, det kan gjøres veldig fort. Så jeg håper det ikke går ut over noe sånt.

Frykter dere for rennomeet til etaten?

– Ja, det er klart vi gjør det. Ubevisst tenker man i de baner. Det er jo en viss stolthet i å jobbe her. Det tar mange år å bygge opp et godt rykte, men det går forferdelig fort å rive det ned, sier overbrannmester Alf Morten Pedersen.

Nils Ove Sollid sendte i går en e-post til de ansatte i Tromsø brann- og redning, hvor han sier at han vil sørge for å holde de ansatte orienteres om kommunens håndtering av saken.

Han presiserer at han ønsker å bidra til en best mulig prosess i forbindelse med granskingen.