Hopp til innhold

Brannsjefen i Tromsø får kritikk for private oppdrag

Brannsjef Nils Ove Sollid har brukt for mye tid på privat arbeid ved siden av jobben i Tromsø kommune. Det slår Kontrollutvalget fast i en rapport som ble offentliggjort torsdag. Utvalget peker på at mange eksterne oppdrag kan svekke folks tillit til Tromsø Brann og Redning.

Nils Ove Sollid

Brannsjef i Tromsø, Nils Ove Sollid.

Foto: Petter Strøm / NRK

Brannsjefen har, som NRK tidligere har fortalt, vært under gransking for flere forhold i en periode på om lag to år.

Brannsjef Nils Ove Sollid har denne kommentaren til kritikken:

– Jeg har tenkt gjennom dette, og gjort vurderinger av det tidligere. Og kommet fram til at så lenge det er samfunnsoppdrag som foregår innenfor regelverket, så kan det ikke svekke folks tillit, sier Sollid til NRK.

– Er du enig i Kontrollutvalgets kritikk av dine etiske handlinger i denne saken?

– Jeg legger til grunn at Kontrollutvalget og revisjonen har gjort et arbeid, og gjort noen vurderinger. Det tar jeg til etterretning, sier han.

Brannsjefen i Tromsø får kritikk for private oppdrag

Jeg har klart det på en grei måte

I rapporten fra Kontrollutvalget som ble offentliggjort torsdag har de sett nærmere på en medarbeiderundersøkelse, gjennomgang av innkjøpspraksis hos Brann og redning og en undersøkelse rettet mot brannsjefens virksomhet i eget selskap.

– Hvordan er det mulig å jobbe så mye privat, og samtidig skjøte jobben som brannsjef i Tromsø og Karlsøy på en god måte?

– Det er slik at alle ansatte har anledning til å jobbe ved siden av, og selv har jeg også som deltaker i en vaktordning, fridager som kan benyttes til andre oppdrag. Det har jeg klart på en grei måte på fritiden, forteller Sollid.

– Vi har ikke konkludert

Kommunaldirektør Øystein Nermo sier at de tar sikte på å behandle rapporten i kommunestyret i slutten av april.

– Konklusjonene våre er ikke klare, sier Nermo til NRK.

Byrådet skal kommentere Kontrollutvalgets rapporter innen tirsdag neste uke.

I to år har brann- og redningssjef Nils Ove Sollid vært satt under lupen av granskerne i det interkommunale revisjonsselskapet KomRev NOR og Kontrollkomiteen i Tromsø.

Det har resultert i fire forskjellige rapporter som handler om brannsjefens reiseregninger, hans praksis ved offentlige anskaffelser, arbeidsmiljøet hos Tromsø brann- og redning og til slutt brannsjefens private økonomi opp mot jobben som brann- og redningssjef.