Bekymret for at ILA-virus skal spres til villaks

Interesseorganisasjonen Norske Lakseelver mener det er uholdbart at lakselus skal være eneste miljøindikator for regulering av oppdrettskapasiteten i nord.

Oppdrettsmiljø

Mattilsynet har påvist ILA-utbrudd på laks i tre oppdrettsanlegg i Alta kommune. (Illustrasjonsbilde)

Foto: Astrid Krogh / NRK

Denne uka ble det påvist utbredelse av virussykdommen ILA i oppdrettsanlegg hos NRS i Alta. Det er det tredje anlegget der sykdommen nå bekreftes av Mattilsynet.

– Det stemmer at veterinærinstituttet har påvist tre ILA-utbrudd i Langsundet. Vi går nå i gang med å varsle utslakting av de tre lokalitetene det gjelder, sier veterinær i Mattilsynet, Elisabeth Arild.

Erik Sterud i organisasjonen Norske Lakseelver reagerer på funnet.

– Vi frykter at dette skal overføres til villfisk. ILA er en av de mer alvorlige virussykdommene som rammer laks i oppdrett. Det finnes ingen vaksiner eller behandling, så dette er en alvorlig sykdom, sier han.

Trenger nye løsninger

Sterud påpeker at det ikke foreligger noen dokumentasjon på at ILA har spredd seg videre fra oppdrettsanlegg. Han mener likevel det burde tas på alvor.

Erik Sterud

Erik Sterud i Norske Lakseelver mener det er naivt å tro at sykdommen ikke kan villaksen.

Foto: NRK

– Det er naivt å tro at sykdom i oppdrett ikke har en effekt på villaksen i miljøet rundt. Sykdom finnes naturlig nok i miljøet, men når dette kommer inn i en merd, hvor store mengder fisk står tett sammen, vil virus formeres og trives godt. Man kan få igjen med renter hvis dette spres tilbake igjen til villaksen.

Ny teknologi og en lukket oppdrett er løsningen nå som det ser ut til å gå mot en produksjonsøkning i lakseoppdrett i Finnmark, mener Sterud.

– Da har man muligheten til å desinfisere vannet som kommer inne i oppdrettsmerdene, og om mulig også desinfisere vannet som går ut så ikke eventuelle virus smitter videre.

Oppdrettsanlegg

Før det blir produksjonsøkning i lakseoppdrett i Finnmark, ønsker Sterud og Norske lakseelver en lukket løsning for oppdrettsanleggene i nord.

Foto: Norsk Havbrukssenter/Flickr

– Fort som mulig

Mattilsynet ønsker nå å ta ut fisken av anleggene så raskt det lar seg gjøre.

– Vi ønsker å ta ut fisken så fort som mulig grunnet smittefaren. Da kan vi finne ut om viruset har likhetstrekk med andre vi kjenner. Heldigvis er ikke denne tiden av året det verste tidspunktet for ILA-utbrudd da det er lite villaks, sier Arild.

Nå arbeider Mattilsynet med å finne ut om viruset kan spores til transport eller andre lokaliteter som kan ha ført til smitte.

Sjekket flere anlegg

De som er ansvarlig for anleggene, Norway Royal Salmon, mener at ILA-utbruddet var ventet etter første antydning.

– Mistanken om virus kom allerede i november, så det kom ikke akkurat som noen overraskelse da vi fikk svarene fra prøvetakingen nå. Grunnen til mistanken har vært dødelighet i en merd i et av anleggene. Vi har sjekket ut de andre lokalitetene i ettertid. Vi har og en god dialog med Mattilsynet for uttak av fisken, sier daglig leder Per Magne Bølgen.

Per Magne Bølgen, daglig leder NRS Finnmark

Daglig leder i NRS, Per Magne Bølgen, samarbeider med Mattilsynet om for utslakting av fisken.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

Har dere noen mistanke om hva som kan være årsaken?

– Nei, det har vi ikke.