Årets rypejegere må belage seg på måtehold

I år er det dårlig med ryper i nord, mens det ser bedre ut i sør.

Fjellrype

Dagskvotene i både nord og sør er satt lavt under årets jakt, som starter 10. september.

Foto: Steinar Johansen

Andre helga i september starter den årlige rypejakta over hele landet, der kvotene fastsettes på grunnlag av Statskogs rypetellinger i forkant.

I år er det dårlig med ryper i nord, mens det er i oppgang i Sør-Norge.

– I nord er det noe bedre jo lenger nord man kommer, og jo lenger ut mot kysten du drar. Her har noen områder en god bestand av stamfugl og middels kyllingproduksjon. Når vi kommer lenger innover, som ved Altevann og Dividalen, er antallet stamfugl og kyllinger betydelig færre, sier jaktkonsulent Kristian Eiken Olsen i Statskog i en pressemelding.

Trolig har liten tilgang på smågnagere gjort at fugleegg og kyllinger har vært ekstra utsatt for rev, mår og andre predatorer.

Stenger ikke jakta

Statskog har satt så lave dagskvoter som mulig i Nordland, i Troms noe høyere.

– Vi mener at det ikke er riktig å stenge for jakt. De lokale forskjellene er svært varierende. Stenger vi enkelte områder, blir det fort et høyere jakttrykk enn ønskelig i nærmeste åpne jaktområde. Derfor mener vi at forsiktig jakt over alt er det mest fornuftige, sier Olsen.

I Sør-Norge viser rypetellingene en oppgang fra i fjor både på fjellet og i skogen, noe som gir en motsatt situasjon fra i fjor da det var dårlig i sør, og bra med ryper i nord.

– Godt med smågnagere og godt vær i hekkeperioden har gitt resultater. Spesielt skogsfuglområdene på Østlandet viser en bra oppgang i antall kyllinger. For ryper er kyllingproduksjonen fra middels til bra, sier jaktkonsulenten.

Tettheten av stamfugl er fortsatt noe lav enkelte steder i Sør-Norge, og Statskog ber folk om å avstå fra å skyte brunfugl, som er orrhøner og røy.

Lav kvote også i fjellene i sør

Men heller ikke i sør blir det noe jubelår for rypejegerne. Årets oppgang er en økning fra et svært dårlig fjorår. I de fleste skogsområder er kvoten satt til to skogsfugler per jeger per dag.

– I de fleste fjellområdene blir det én rype per jeger per dag, det laveste jakttrykket vi tillater, sier han.

På slutten av 1990-tallet skjøt rypejegerne rundt en halv million ryper i løpet av jakta. Siden har det gått nedover år for år, med noen unntak. 175.000 skutte ryper i fjor var en nedgang på 21 prosent fra året før.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Hege Iren Hanssen

Programleder Hege Iren Hanssen gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark