Dårlig rypehøst: Ber folk være forsiktig

Alle resultater er ennå ikke klare etter årets rypetelling, men i flere områder i Tana er det en nedgang i bestanden, ifølge rypeteller som etterlyser kvoteregulering

Rype

Jegere må være forsiktige med uttaket av rype under neste jakt råder rypeteller

Foto: Kjartan Trana / NRK

– Det kan være vanskelig å arbeide. Slik som i dag når det er solskinn, varmt og lite vind blir det vanskelig forhold for hundene, men vi tar den tiden vi trenger og prøver å gjøre så godt vi kan, sier taksør Robert Harald Flatli.

Sammen med Kenneth Berg og jakthundene utfører de takseringsoppdrag for Finnmarkseiendommen.

– En viktig jobb

Sør-Varanger jeger- og fiskeforening har fått tildelt takseringslinjer i Sør-Varanger, Neiden, Tana og Jarfjord. Jobben er å se etter ryper.

Rypetelling

Kenneth Berg (t.v.) og Robert Harald Flatli går den samme strekningen hvert år

Foto: Bård Wormdal / NRK

– Jeg synes jobben er veldig viktig. Det gir oss et helt klart bilde på hvordan bestanden av hønsefugl er, og hvordan utviklinga går år for år, sier Flatli.

GPS-signaler registrerer når hunden tar stand og har oppdaget en rype. I mange områder i Tana er det nedgang i rypebestanden.

Flatli tror det er mange årsaker til at det er så lite ungfugl som i år.

– Det må være at det har slått fullstendig feil i produksjonen. Det kan være at det har vært lite insekter og lite rovvilt. Det er vanskelig å si, sier Flatli.

Han mener resultatet må få konsekvenser for høstens jakt i Finnmark og at uttaket må reguleres.

– Det er FeFo som tar den avgjørelsen, men det må bli som det var tidligere i år, en kvoteregulering, sier Flatli.

Rypekull

Rypekullene i Tana har ikke hatt en like god produksjon som tidligere år, ifølge rypeteller

Foto: Kjartan Trana / NRK Trøndelag

– Betyr ikke at det er lite i Finnmark

Takseringen av fugl i Finnmark er nå avsluttet, og tallene sendes til analyse hos Norsk institutt for naturforskning.

Leder for utmarksavdelingen i Finnmarkseiendommen, Einar Asbjørnsen, vil derfor ikke si noe om bestandene før resultatene foreligger rundt 1. september.

Einar Asbjørnsen

Leder for utmarksavdelingen i Finnmarkseiendommen, Einar Asbjørnsen, tror ikke resultatene i Tana betyr lite fugl i fylket

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Vi har taksører som takserer mer enn 500 kilometer med linjer rundt i Finnmark. Dermed får vi et helhetlig bilde av hvordan bestandssituasjonen ser ut på de forskjellige delene av Finnmarkseiendommen, sier Asbjørnsen.

Han mener observasjonene i Tana-område ikke betyr at det er lite rypekyllinger i resten av Finnmark.

– Det betyr ikke at det er lite fugl i Finnmark og trenger heller ikke bety at det er lite fugl i Tana. Det vil vi se når vi får de analysene tilbake, sier Asbjørnsen.

Taksør Robert Harald Flatli råder likevel jegere til å være forsiktig med uttaket av rype i år.

– Produksjonen slik som vi opplever det der vi har taksert, er at den er liten. Det er mye stamfugl og når du skyter ned stamfuglene så blir det dårligere og mindre produksjon i årene som kommer, sier Flatli.