Årets rypejakt en stor skuffelse

Fellingstallene for rype viser at det er tatt bare halvparten så mye fugl hittil i år sammenlignet med i fjor. Utmarksforvalter mener årsaken er at smågnagerbestanden har kollapset.

 Uttaket av liryper halvert

Årets rypejakt har vært en skuffelse for mange i Finnmark.

Foto: FeFo

– For mange har årets sesong vært en skuffelse fordi det var så bra i fjor, sier Even Borthen Nilsen, utmarksforvalter i Finnmarkseiendommen (Fefo).

Hittil i år har jegere i Finnmark rapportert inn 14.400 felte liryper og 5.230 felte fjellryper i småviltjakta. Fellingstallene viser at det er felt halvparten så mange ryper i år som i fjor.

– Den kraftige nedgangen var som forventet i forhold til tellingene av rypekull før jaktsesongen startet, likevel har ikke årets sesong vært en bunnår, sier Nilsen.

Kollaps i smågnagerbestanden

Even Borthen Nilsen

Utmarksforvalter Even Borthen Nilsen mener lite smågnagere er årsaken til lite rype.

Foto: FeFo

Bestanden av fugl i Finnmark har gått ned med omlag 70 prosent fra 2015, og dette gjenspeiles i fangststatistikken.

– Det høres voldsomt ut, men bestanden på høsten styres av hvor mange kyllinger hvert rypepar får. I år har smågnagerbestanden kollapset i løpet av forsommeren og tidlig sommer. Det går hardt utover rypekyllingene, og i tillegg en del voksenfugl. Det er hovedgrunnen til nedgangen i bestanden, sier utmarksforvalter i FeFo.

Best på indre strøk, dårligst i øst

Finnmark fylke er stort, og bestanden av rype variere mye. Kautokeino og Karasjokområdet har vært de områdene med mest fugl.

– På indre strøk har det vært flere og større kull med kyllinger enn ellers i fylket. Dårligst har det vært i Øst-Finnmark. Der har produksjonen av kyllinger vært veldig dårlig. Det ser vi også av fangstrapportene, sier Even Borthen Nilsen.

Økning i solgte jaktkort

FeFo hadde per 19. oktober solgt 8.381 jaktkort mot 6.776 solgte kort til samme tid i 2015. Økningen skyldes først og fremst tilreisende jegere.

Men selv om det har vært en kraftig økning i antall solgte kort, så har jaktinnsatsen gått ned i forhold til i fjor. Det er færre jegere som har registrert seg for jakt utover i sesongen.

– Jeg tror årsaken er at mange tilreisende har kommer tidlig fordi det var et godt år i fjor. Så har de vært på jakt de første ukene , og mange har opplevd at det er lite fugl. Dermed har de avsluttet jakten tidligere, sier Nilsen.

Rypejakt

Even Borthen Nilsen skryter av jegerne, og mener de aller fleste er ansvarsfulle.

Foto: TOR-EMIL SCHANCHE

Før sesongen startet ble jegerne oppfordret til å vise måtehold under jakta. Utmarksforvalteren registrerer at den oppfordringen har de fleste tatt hensyn til.

– Jegerne er veldig opptatt av bestanden av fugl. De jakter mindre og avslutter jakta tidligere. Jeg må skryte av dem, de aller fleste er ansvarsfulle.

Evaluering av småviltjakta

Reguleringen av småviltjakta i Finnmark blir nå evaluert. Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) påklagde i 2011 FeFos vedtak om regulering av småviltjakta. Klagen rettet seg særlig mot at tilreisende jegere blir nektet å jakta i områder med stort jaktpress, mens de bosatte kan fortsette jakta. FeFo fikk medhold av departementet, men ordningen skal nå evalueres.