To tredjedeler av rypene er borte på ett år

Færre ryper og lav kyllingproduksjon setter begrensninger på årets rypejakt i Finnmark.

Rypejakt

Årets takseringsresultat viser at det totalt i Finnmark er en tetthet på seks ryper per kvadratkilometer, mot 18 per kvadratkilometer i fjor.

Foto: Scanpix

Årets takseringsresultater viser en nedgang i tetthet av lirype og gjennomgående lav kyllingproduksjon.

Eirik Palm

Eirik Palm er kommunikasjon- og samfunnskontakt i Finnmarkseiendommen (FeFo).

Foto: Privat

– Det betyr at vi må ha restriksjoner og dermed innfører vi dagskvoter, sier Eirik Palm som er kommunikasjon- og samfunnskontakt i Finnmarkseiendommen (FeFo).

Antall rypejegere fra andre deler av landet som har kjøpt jaktkort i Finnmark, er tredoblet. Men disse vil nå få restriktive dagskvoter, hvor de får ta to liryper og to fjellryper per jeger.

Takseres hvert år

Hvert år takseres lirype- og storfuglbestandene på Finnmarkseiendommen og Statskog sin grunn i starten av august. Takseringene gjør det mulig å beregne tettheter og produksjon av hønsefugl i et område og dette gir et bilde av hvor mye lirype og skogsfugl det finnes i terrenget.

Even Borthen Nilsen

– Prøv å spare stamfugl i høst, er oppfordringen til rypejegerne fra utmarksforvalter i FeFo, Even Borthen Nilsen.

Foto: FeFo

Årets resultat viser at det totalt i Finnmark er en tetthet på seks ryper per kvadratkilometer, mot 18 per kvadratkilometer i fjor.

– Jegerne kan forvente en overvekt av voksenfugl i årets bestand. Det trenger ikke nødvendigvis være langt mellom observasjonene, men bildet de fleste steder vil være mye enkeltfugl, par og mindre kull, sier utmarksforvalter i FeFo, Even Borthen Nilsen.

De nye reguleringene av småviltjakta gjelder på hele Finnmarkseiendommen. Unntaket er i Karasjok og Kautokeino, og enkelte jaktfelt i Pasvik.

– Det er observert flest ryper i Indre-Finnmark, deretter kommer Vest-Finnmark, mens det ser dårligst ut i Øst-Finnmark, sier Eirik Palm.

FeFo gir dermed følgende oppfordring til årets rypejegere:

– Prøv å spare stamfugl i høst. De voksne rypene har høyere overlevelse enn kyllinger utover høsten. Dette er det enklest å gjøre ved å ikke skyte mot enkeltfugl og par, men heller felle fugl fra kull som flyr opp. Da øker sannsynligheten for å felle ungfugl, sier Borthen Nilsen.

Ryper i ”Hestkjølen” i Nordli

Rekordmange jegere utenfra Finnmark ønsker å jakte ryper i landets nordligste fylke i år, men vil få restriksjoner på hvor mye fugl de kan ta per dag.

Foto: Knut Andersen

Vil på jakt i Finnmark

I år er påmeldingen i enkelte jaktfelt sprengt. Finnmarkseiendommen har hittil i år solgt 1500 jaktkort til jegere fra andre fylker, mens finnmarkingene har kjøpt 500 jaktkort.

– Dersom det blir for høyt jakttrykk, så er det de lokale jegerne fra Finnmark som vil ha førsterett, sier Palm.

I Sør-Norge er flere jaktfelt stengt dette året, men i Finnmark vil ikke FeFo ta dette skrittet før det blir nødvendig.

– Rypebestanden i Finnmark har hatt en god utvikling og dette er en naturlig svingning, sier Palm.

Her kan du se variasjonen i tetthet

Rypejegerne må belage seg på måtehold over hele landet, viser FeFos og Statskogs rypetellinger.

Her kan du se takstresultatene til begge grunneiere, med oversikt over tetthet på ryper per kvadratkilometer og antall kyllinger per høne.

Tettheter og produksjon av lirype på Finnmarkseiendommen høsten 2016:

REGION

TETTHET

ANTALL KYLLINGER PER HØNE

Indre Finnmark

10

2,8

Vest-Finnmark kyst

6

2

Øst-Finnmark

4

1,4

Finnmark totalt

6

2

Statskogs rypetellinger 2016:

REGION

TETTHET

ANTALL KYLLINGER PER HØNE

Indre Troms:

Altevann / Dividalen

11.6

1.7

Reisavann

2

0.4

Ytre Troms

26.1

3.5

Nordland:

Helgeland 1

11.2

2.4

Helgeland 2

5

2.1

Helgeland 3

10

2.8

Ytre Salten

7.9

1.8

Midtre Salten

13.2

3.6

Indre Salten

2.9

2.1

Nord-Trøndelag:

Namsskogan

6.7

3.2

Bangdalen / Klinga skogsfug

4.9

1.7

Sør-Trøndelag, Oppdal og Dovre:

Kongsvoll

8.8

2.6

Røros:

Statskog Røros

17.7

4

Finnemarka, Buskerud:

Skogsfugl (samlet)

18.6

2.6

Sølvverket, Kongsberg:

Skogsfugl (samlet)

42.8

3

Trysil:

Fulufjellet

7.9

5.3

Drevfjellet

12.1

3.6

Ljørdalen, skogsfugl

2.6

4.5

Njardarheim:

Njardarheim

28.2

4

Gjerstad, Aust-Agder:

Gjerstad

11.6

6

Oversikt hentet fra Statskog.