Nå vil forvalteren ha din mening om denne jakta

Det vakte harme blant noen rypejegere da den såkalte jaktfeltordningen ble innført i Finnmark. Nå skal ordningen under lupen. – Vi er forberedt på kritikk, sier utmarksforvalter.

Ryper i vinterdrakt skutt i oktober

POPULÆR FRILUFTSSYSSEL: Rypejakta i Finnmark er ettertraktet, og til tider heftig debattert. Rypejakten i fylket er tillatt fra og med 10. september til og med 15. mars. Rypene på bildet er felt i slutten av oktober etter at fuglene har «mytet» – altså skiftet til vinterfjærdrakt.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Even Borthen Nilsen

INVITERER: Utmarksforvalter Even Borthen Nilsen inviterer på vegne av Finnmarkseiendommen til åpent folkemøte i Varangerbotn. Temaet for møtet er rype- og småviltjaktordningen i Finnmark.

Foto: Finnmarkseiedommen / FEFO

– Vi ønsker å forklare for folk hvordan jaktfeltordningen fungerer. Vi arrangerer jevnlig åpne folkemøter for å øke forståelsen blant lokalbefolkningen for hvordan vi forvalter rypejakta.

Dette sier Even Borthen Nilsen hos Finnmarkseiendommen (FeFo), om det åpne folkemøtet som utmarksforvalteren nå inviterer til.

En del rypejegere ytret stor misnøye med ordningen som FeFo innførte for seks år siden.

Finnmark fylke ble fra og med jaktsesongen 2010 delt inn i godt over 100 ulike jaktfelt. Jegerne ble fra da av pålagt å på forhånd oppgi hvilke jaktfelt man har tenkt å jakte i – såkalt «aktivering av jaktkort» før jaktstart.

Det er denne ordningen som er hovedtema for folkemøtet.

Jaktfelt Finnmark

SONEINNDELINGEN: «Småviltjakt på Finnmarkseiendommen er delt inn i 131 jaktfelt, der jegerne på forhånd skal registrere hvor de skal jakte. Fangstrapportering skjer også på jaktfeltnivå. Dette skal sikre en kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning av småviltet», skriver FeFo på sine nettsider. Dette kartutdraget viser flere av feltene i Vest-Finnmark.

Foto: Finnmarkseiendommen

Evalueringsforpliktet

– Det kom i begynnelsen klage fra Norges jeger- og fiskeforbund på ordningen med at FeFo kan regulere antallet tilreisende jegere og jakttrykket fra disse, på ulike jaktfelt.

– Vi fikk medhold fra sentralt hold om at det har vi adgang til, men vi er pålagt å evaluere ordningen nå, sier Even Borthen Nilsen.

– Dette folkemøtet er et ledd i denne evalueringen, tillegger han.

Forberedt på kritikk

– For kommende jakthøst er det taksert lite ryper i Finnmark, samtidig som FeFo har solgt rekordmange jaktkort. Dette har FeFo fått noe kritikk for. I hvilken grad har dette folkemøtet med denne kritikken å gjøre?

– Det har ingen sammenheng, men det blir nok diskutert. Vi kan ikke utelukke å få kritikk fra publikum, for det er jo et åpent folkemøte. Det er jo meningen at folk skal kunne komme å ytre seg.

– Folk er opptatt av rypebestanden og av å bevare den. Det er FeFo veldig glad for, sier utmarksforvalter Even Borthen Nilsen.

  • Folkemøtet som Finnmarkseiendommen inviterer til, arrangeres på Varanger Samiske Museum i Varangerbotn mellom klokken 18 og 21 tirsdag 6. september.