Hopp til innhold

– Det siste vi trenger er økt polarisering

Frps utspill om at Norge bør skrote urfolksrettighetene vil føre til økt polarisering i Finnmark. Det mener Marianne Sivertsen Næss (Ap). Høyres representant i Finnmark mener derimot at Frp ikke er helt på jorde.

Marianne Sivertsen Næss, ordfører i Hammerfest

Marianne Sivertsen Næss er redd for at utspillet til Sylvi Listhaug om å skrote samers rettigheter vil føre til konflikter mellom samer og andre.

Foto: Allan Klo / NRK

CO₂ i atmosfæren
424 ppm
1,5-gradersmålet
+1,06 °C
Les mer  om klima

– Utspillet til Frp er en fullstendig avsporing av debatten. Det siste vi trenger er økt polarisering og at man setter grupper opp mot hverandre, sier Marianne Sivertsen Næss.

Stortingspolitikeren fra Hammerfest, som også leder energi- og miljøkomiteen, møtte i dag Frps leder Sylvi Listhaug til debatt i Politisk kvarter.

Her ble utspillet til Frp-leder fra landsmøtet i helga diskutert.

Listhaugs poeng er at det hun mener er særrettigheter til Norges urfolk, bryter med prinsippet om likhet for loven.

Hun mener videre at konvensjonene som gjør at Norge må følge disse rettighetene, bør skrotes.

– Det er klart at det er krevende å tre ut av konvensjoner, men jeg mener det er fullt mulig å se på dette. Vi ser også at det er sterke reaksjoner i nord på de særrettighetene samene har, og dette må vi ta på alvor, sier Listhaug.

Sylvi Listhaug på Frps Landsstyremøte

Sylvi Listhaug kastet ut en brannfakkel under landsmøtet til partiet i helga.

Foto: Tom Balgaard / NRK

Listhaug mener rettighetene som samene besitter, står i veien for annen næringsutvikling i Finnmark.

Hun mener ikke minst den sikkerhetspolitiske situasjonen, hvor det er et uttalt politisk mål at det er viktig at det bor folk i Finnmark, må tas med i betraktning.

– Vi er nødt til å få folk til å bygge og bo i Finnmark. Da kan vi ikke stanse all utvikling, sier hun.

– Må forskjellsbehandle

Dette er en bekymring Marianne Sivertsen Næss deler. Til NRK sa Næss 6. mars i år at konflikter mellom reindrift og annen næring har ligget og ulmet i årevis i Finnmark.

Hun sa videre at bare i hennes hjemkommune, har flere prosjekter stoppet opp de siste årene, grunnet strid med reindrifta.

Til Aftenposten har hun også sagt at hun frykter at Finnmark skal ende opp som et museum.

Les også: Sa ja til vindmøller for over ti år siden: – Angrer sterkt

Kate Utsi
Kate Utsi

Men i motsetning til Listhaug, som mener Norge ikke skal gi rettigheter basert på etnisk opprinnelse, er Sivertsen Næss av stikk motsatt oppfatning.

Hun mener det er helt feil å skrote lovverket som beskytter samene.

– Noen ganger må man ha forskjellsbehandling, for å sikre likebehandling. Det vi trenger er dialog og gode demokratiske prosesser. Vi skal jo leve i lag, sier hun.

– Egentlig er Sivertsen Næss og Listhaug ganske enige, hevder Høyre-politiker i Finnmark, Jo Inge Hesjevik.

Hesjevik, har lang fartstid i fylkespolitikken og er også Høyres ordførerkandidat i Porsanger.

Jo Inge Hesjevik

Jo Inge Hesjevik fra Høyre er enig i at reindrifta har fått for mye makt. Han mener lovene bør tolkes bredere.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Porsanger kommune er Norges tredje største i areal, men har en befolkning på kun 3863 innbyggere. Folketallet har vært synkende de siste årene og mange peker på mangel på næringsutvikling som en faktor.

– Ikke bare reindrift

Hesjevik deler Sivertsen Næss sin bekymring for at måten utspillet til Frp blir lagt frem på kan skape konflikt og polarisering. Men han mener likevel Frp har et poeng.

– Det er ikke så enkelt å skrote lover og regler, men det er noen poeng i det Listhaug sier. Hvis loven gir noen full rett til å stoppe utbygginger, veier og gangstier, da gir man en gruppe voldsom makt, sier han.

Hesjevik sier at store aktører som skal i gang med kraftlinjer og vindparker har muskler til å betale ut det reindrifta måtte kreve i kompensasjon. Men for andre blir det umulig.

– Det fungerer ikke med alpinanlegg og hytter. Her det snakk om aktører som ikke kan betale seg ut. Så lovverket og tolkningen av Fosen-dommen kan bli en enda større utfordring for Finnmark enn vi har sett til i dag, sier han.

Les også: Sier ja til vindturbiner – men da vil han bestemme hvor de skal stå

Nils Henrik Sara har alt klappet og klart. Nå mangler bare turistene.
Nils Henrik Sara har alt klappet og klart. Nå mangler bare turistene.

Hesjevik mener det må være lov å se på hvordan lovverket som skal beskytte samene som urfolk fungerer.

– Lovene ble vedtatt for å gjøre landet bedre for alle og hvis lovene ikke samsvarer med det, så må man se på lovene på nytt. Jeg tror mange føler at det går i en retning det blir mer og mer vanskelig å leve med, sier Høyre-politikeren.

Han mener det første som må sees på er hva som ligger i definisjonen urfolk.

– Man har gitt et urfolksvern, uten å definere hvem som er urfolk. Det har endt opp med at det er et reindriftsvern. Og det er et problem. For da er det de fastboende samene som er taperne, sier han.

Han sier at dersom en sjøsamisk bygd har behov for et settefiskanlegg, et oppdrettsanlegg eller en alpinbakke, så er også det samiske interesser.

Må brukes til Finnmarks fordel

Geir Iversen, stortingsrepresentant (Sp), fra Hasvik i Finnmark mener urfolks rettigheter ikke bør skrotes, men brukes til Finnmarks fordel.

– Vi er på mange måter ranet alle sammen, sier Iversen.

Geir Iversen, stortingsrepresentant (Sp)

Geir Iversen, stortingsrepresentant (Sp), fra Hasvik i Finnmark mener urfolks rettigheter ikke bør skrotes, men brukes til Finnmarks fordel.

Foto: Allan Klo / NRK

Han deler tankene til Hesjevik om at samer ikke bare er reindriftssamer.

Iversen peker på at sjøsamene har mistet sine fiskerettigheter opp gjennom årene. Nå mener han at urfolkskonvensjonene kan brukes til å få fisken tilbake til lokalsamfunnene.

– Ja, det mener jeg. Regelverket er på folkets side, sier Iversen.

Les også: – Kampen om historiske fiskerettigheter er en tapt sak

Selv om han på mange måter er enig i budskapet til Listhaug, mener Jo Inge Hesjevik at ordene man bruker må veies på gullvekt.

– Vi hadde på en måte kommet i gang med en dialog, men denne type retorikk fører bare til antipati. Og den vil Finnmark tape på, sier han.