Fylkesnes hardt ut mot forsvarsministeren: – Oppfører seg som en drittsekk

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) reagerer sterkt på Frank Bakke-Jensens (H) utsagn om at Tromsø kommune har sabotert arbeidet med beredskapsplanen. Nå vil Fylkesnes be forsvarsministeren svare for seg i Stortinget.

Torgeir Knag Fylkesnes

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) går hardt ut mot forsvarsministeren som i helga kritiserte Tromsø kommune.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Her er det helt legitime grunner til å være bekymret, både blant befolkninga og politikerne, så blir man avfeid på en frekk måte. Han oppfører seg som en drittsekk i en sånn situasjon. Det syns jeg er bekymringfullt, sier Fylkesnes.

I lørdagens Helgmorgen sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at han mener Tromsø kommune har jobbet imot og sabotert arbeidet med beredskapsplanen i forbindelse med atomubåtanløpet ved Tønsnes.

Ansvaret for at informasjonen ikke har vært god nok legger Frank Bakke-Jensen på kommunen.

– Mitt inntrykk er at Tromsø har vært bekymret og vil ha all informasjon på bordet, noe de i begrenset grad har fått. Det har vært mye hemmelighold og mange ubesvarte spørsmål som fortsatt ikke er besvart fra Forsvarsdepartementet, sier Fylkesnes.

– Ubegrunnede påstander

Nå vil stortingsrepresentanten levere et skriftlig spørsmål hvor han ber forsvarsministeren dokumentere sine påstander for Stortinget.

– Jeg vil spørre om han virkelig mener Tromsø kommune er en gjeng med amatører, og den type utsagn han har kommet med, så skal han få lov å svare skikkelig på det. Jeg blir forbanna, det er ikke sånn man skal behandle folk, sier Fylkesnes.

Reaktordrevet Ubåt US Navy, USS New Mexico, legger til havn på Grøtsund

Den reaktordrevne ubåten USS New Mexico la til havn 10. mai.

Foto: Helene Sofie Thorkildsen / Forsvaret

Han har inntrykk av at Tromsø kommune har håndtert situasjonen bra under det han kaller «ekstraordinære omstendigheter».

Den amerikanske atomdrevne ubåten la ved kai på Tønsnes 10. mai, og ble møtt av demonstranter.

Ett døgn senere var apotekene i Tromsø skrapet for jodtabletter.

– Det viser bare at her er det ei befolkning som er bekymret for den situasjonen man er i. Da trenger man klare, gode svar og en beroligende linje fra regjeringa. Men det man får er kjeft, ubegrunnede påstander og ganske kraftige salver, sier Fylkesnes.

Har etterlyst beredskapsplan siden 2016

– Alle fakta i saken går i Bakke-Jensen sin disfavør, fra 2016 og til nå, sier Jens Ingvald Olsen i Rødt Tromsø.

Han satt selv i byrådet da det i 2016 første gang ble kjent at den amerikanske marinen ønsket å komme til kai i Tromsø. Allerede da sa Olsen at de ikke hadde beredskap på plass for å ta imot atomdrevne ubåter. Den gang var det amerikanerne selv som ombestemte seg kort tid før de skulle legge til kai .

Jens Ingvald Olsen under Arendalsuka 2019

Jens Ingvald Olsen i Rødt Tromsø mener det ikke er hold i Frank Bakke-Jensens uttalelser.

Foto: Berit Nystad / NRK

Ifølge Olsen har det de siste årene kommet stadig nye datoer for når ubåtene skulle komme til havn, men noen ROS-analyse fra Forsvaret var fortsatt ikke på plass. Sommeren 2020 holdt forsvarsministeren blant annet møte med ordførerne i Skjervøy, Karlsøy, Lyngen og Tromsø, hvor også Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet deltok.

I ettertid fikk politikerne i Tromsø presentert innholdet i møtet.

– Det som var overraskende var at kommunen hadde fått full støtte fra direktoratet om at forarbeidene som var gjort for å kunne lage beredskapsplaner ikke holdt mål i det hele tatt, sier Olsen.

Ser fram til spørsmål

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Forsvarsminister Frank Bakke Jensen (H) ser fram til å svare fra Stortingets talerstol.

Foto: Jil yngland

Forsvarsminister Frank Bakke Jensen sier han står for det han har sagt. Ut over det vil han ikke kommentere utbruddet til Torgeir Knag Fylkesnes. Men han ser fram til å svare foran Stortinget.

– Som stortingsrepresentant har Fylkesnes alle muligheter til å stille spørsmål. Men da vil han heldigvis måtte forholde seg til et parlamentarisk språkbruk, sier Frank Bakke Jensen.