Forsvarsministeren med kritikk til Tromsø kommune: – Har sabotert beredskapsplanen

– Det har ikke vært så enkelt med en kommune som har jobbet imot og prøvd å sabotere arbeidet med beredskapsplanen.

Amerikansk atomubåt

Den amerikanske atomubåten ved kai på Tønsnes i Tromsø tidligere i uka.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Det sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om arbeidet Tromsø kommune har gjort i forkant av besøket til den amerikanske atomubåten.

Lørdag var han gjest i Helgemorgen på P1, hvor han rettet kritikk mot kommunen.

Anløpet av ubåten som la til en privat kai mandag 10. mai og ble møtt av demonstranter, har skapt sterke reaksjoner og protester blant store deler av befolkningen. Det hele toppet seg da det ble delt ut jodtabletter i skoler og barnehager ett døgn etter at ubåten hadde lagt til kai.

– Plutselig fikk vi beskjed om at det skulle deles ut jodtabletter, og så var de der. Det var rart, ubehagelig og det gikk kjempefort.

Det sier Bodil Marie Winter som er lærer ved Steinerskolen i Tromsø. Hun forteller hun ble beroliget under folkemøtet som ble arrangert i forbindelse med ubåtbesøket. Men hun mener utdelingen av jodtabletter, etter at ubåten hadde lagt til, sender ut blandede signaler og fører til at folk blir mer urolig.

– Nå blir Norge et område som atomraketter rettes inn mot

Lite åpenhet

Amund Trellevik er journalist i Nordlys og har jobbet mye med problemstillingen for avisa. Han syns det har vært merkverdig lite åpenhet rundt ubåtanløpet og at det har vært svært lite diskusjon rundt beredskapen. Trellevik reagerer også på hastverket med utdeling av jodtabletter.

Amund Trellevik

Amund Trellevik, journalist i Nordlys.

Foto: Michael Miller

– Vi måtte samtykke til at barn i barnehagen skulle kunne få jodtabletter. Det var et døgn etter at ubåten var kommet til Tromsø.

Forsvarsministeren syns det er beklagelig at folk blir redde, men sier det har vært en vanskelig informasjonsjobb med anløpene.

– Vi har ikke hatt det travelt, vi har jobbet i flere år med dette. Beredskapsplan skal være på plass, det skal være øvd og det skal gå ut god informasjon til innbyggerne.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mener Tromsø kommune har prøvd å sabotere beredskapsplanen foran besøket av atomubåten.

Foto: Veronica Turnage / NRK

Han innrømmer at timingen med jodtabletter var dårlig og viser til at det er et pålegg fra direktoratet for strålevern og atomberedskap, fra juli 2020.

– Det har ikke med atomdrevne ubåter å gjøre. Det har med kjernekraftverk rundt oss og at det er større aktivitet med reaktordrevne fartøy generelt, sier han.

Legger ansvaret på Tromsø kommune

Ansvaret for at informasjonen ikke har vært god nok legger Frank Bakke-Jensen på Tromsø kommune. Han sier han hadde det første møte med Tromsø kommune for over to år siden, med daværende ordfører Kristin Røymo. Men etter det var det umulig å få til et møte resten av den politiske ledelsen i kommunen.

Samme høst hadde han også et møte med daværende varaordfører der problemstillingene ble diskutert og arbeidet ble satt i gang.

– Etter det har Tromsø kommune «slept føttene etter seg», sier Frank Bakke-Jensen.

– Arrogant forsvarsminister

Varaordfører i Tromsø kommune, Mats Hegg Jacobsen, mener kritikken er urimelig og at det viser en arrogant oppførsel av forsvarsministeren.

Mats Hegg Jacobsen

Varaordfører i Tromsø, Mats Hegg Jacobsen, (Sp), mener forsvarsministeren oppfører seg arrogant.

Foto: Marius Fiskum

– Det er riktig at Tromsø kommune tidligere gjorde et vedtak på at atomdrevne ubåter var uønsket. I oktober i 2020 ble det derimot gjort et vedtak om at de var ønsket, sier han.

Varaordføreren viser også til at kommunen har vært avhengig av forsvarets risiko- og sårbarhetsanalyse. Den kom ikke før i mars i år.

– Dermed har vi hatt svært kort tid på oss, men vi tar både beredskap og informasjonen til befolkningen på største alvor, sier Mats Hegg Jacobsen.