Hopp til innhold

– Elendige boforhold for asylsøkere

Boligen der fem mennesker bor er både brannfarlig og inneklimaet er helseskadelig, mener støttegruppa for asylsøkere i Tromsø. – Beboerne skrur ned røykvarslerne, hevder utleier.

Asylbolig mangler brannstige, og brannvarslere er ikke montert

Asylbolig i Tromsø mangler brannstiger, og røykvarslere er ikke montert, hevder Støttegruppa Tromsø.

Foto: Støttegruppa Tromsø

Støttegruppa Tromsø mener boforholdene til flere asylsøkere i byen er så dårlige at de har sendt flere bekymringsmeldinger til både UDI, kommuneoverlegen, og den politiske ledelsen i Tromsø.

Dueskit i bolig til asylsøkere

Asylmottaket i nabobygget ble stengt med øyeblikkelig virkning tidligere denne måneden. Her ser vi dueskitt og fjær som ble oppdaget i den boligen.

Foto: Støttegruppa Tromsø

I november ble en asylbolig i Tromsø sentrum stengt med øyeblikkelig virkning av kommuneoverlegen etter varsel fra støttegruppa, og befaring på stedet. I boligen der åtte mennesker bodde holdt også duer til, og det var avføring og fuglefjær flere steder, i tillegg til generell dårlig standard i boligen.

Livredde for brann

Nå har samme utleier leid ut nabohuset til Hero som har bosatt to familier der, henholdsvis fra Syria og Libanon. Boforholdene for en fireåring og fire voksne er så dårlig, mener støttegruppa, at ny bekymringsmelding er sendt til Tromsø kommune. Det er ikke asylsøkerne som klager over forholdene, men det er disse manglene ved utleieboligen som støttegruppa reagerer på:

  • Her er ingen brannstige for evakuering, og røykvarsler er ikke montert.
  • Røykvarsler ligger på gulvet med ett batteri som ikke fungerer.
  • Boligen har ingen ventiler.
  • Seng er ødelagt.
  • Inneklimaet, særlig på soverom hvor barnet sover med foreldrene sine, er dårlig og de tre får hoste av å oppholde seg der.
  • Innvendig, mellom stue og soverom kan man se rett ned i første etasje eller kjeller, mye vind akkurat her. Spiker stikker ut.
  • Utafor boligen ligger mye gammelt skrot og søppel, som kan være en brannrisiko.

– Asylsøkerne skrur ned brannvarslene

– Den store frykten er en brann i huset uten røykvarsler og brannstige, for det kan bli

Skrot ved inngangen til bolig der det bor asylsøkere

Skrot og søppel ved utgangen til boligen er brannfarlig, mener Støttegruppa Tromsø.

Foto: Støttegruppa Tromsø

katastrofalt, sier Jorunn Lind Eriksen i Støttegruppa Tromsø.

Øystein Adolf Johansen, som leier ut boligen til Hero, avviser anklagene fra støttegruppa.

– Alle branntekniske ting som er påkrevd, er på plass i boligen. Det er verken krav om stige eller rømningstrapp i leiligheter i andre etasje. Det er montert to røykvarslere i bygningen, og det er riktig at de plukkes ned – men det er beboerne selv som gjør det når de røyker, noe som ikke er lov i noen av våre boliger, sier Johansen.

Han bekrefter at det tirsdag var en del avfall ved huset.

– Det var Tromsø kommune som ikke hadde tømt avfallet, hevder utleier.

Eiendomsinvestor Øystein Adolf Johansen administrerer en større boligmasse i Tromsø, som han leier ut til blant annet Hero. I tillegg er han nestleder på Tromsø mottak.

Kommunen ber Hero ordne opp

Bekymringen fra Støttegruppa Tromsø vedrørende boforholdene er videreformidlet fra byrådsavdelingen til Brann og redning og Byggesakskontoret. De skal sjekke om bygningen er driftsgodkjent for boligformål. Kommunen har også vært i kontakt med Hero, og bedt dem se på forholdene.

– Hero har gitt tilbakemelding om at de var på befaring der i går, tirsdag, og har gitt oss tilbakemelding om at de har fått på plass røykvarslere. Hero har også vært i kontakt med huseier i forhold til å få satt inn ventiler, og få fjernet en del skrot som er rundt trappeoppgangen til huset, sier Mona Yri, rådgiver ved byrådsavdeling for helse og omsorg i Tromsø kommune.

Yri legger til at kommunen vurderer å dra på befaring neste uke for å se om forholdene er rettet opp.

– Asylmottak kommer inn under forskrifter for miljørettet helsevern, og kommunen har tilsynsansvar for asylmottak. Vi har vært på tilsyn hos Hero i vår, men vurderer nå å velge ut en del boenheter i Tromsø som vi vil se nærmere på, sier Yri.

Mottaksleder for Hero i Tromsø har ikke vært tilgjengelig for kommentarer.