Knusende kritikk mot transittmottak: Asylsøkere sendes videre uten tuberkulose-kontroll

Fylkesmannen i Finnmark slår alarm om forholdene ved ankomstsenter Finnmark. De sanitære forholdene er svært kritikkverdige, og Bufetat slår alarm om barna som bor i leiren.

Ankomstsenter Finnmark

Smittevernforhold må gis langt større oppmerksomhet i UDIs nye transittmottak for asylsøkere i Finnmark, mener fylkesmannen, som slår alarm etter en befaring fredag i forrige uke.

Foto: Amund Trellevik/NRK

I rapporten som er signert fylkeslege Eivind Merok og fylkesmann Gunnar Kjønnøy slås det full alarm om forholdene ved UDIs nyåpnede transittmottak for asylsøkere i Kirkenes som åpnet 11. november.

asylmøte

Fredag var fylkesmannen på befaring ved UDIs nye transittmottak i Kirkenes. Rapporten som slår alarm om forholdene ble diskutert under et krisemøte i Kirkenes tirsdag.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Fylkesmannen ser med stor bekymring på tilstanden ved Ankomstsenter Finnmark, som er mottakets offisielle navn.

Har ikke samme tall på antall barn

UDI har sengekapasitet til å ha 600 asylsøkere til enhver til boende i leiren. I rapporten skriver fylkesmannen at det per fredag 20. november bodde 537 personer i leiren. Ingen vet hvor mange av disse er barn.

Mens operatøren Hero opplyser at det er 115 barn under 15 år i leiren, opplyser kommunens helsepersonell at dette tallet er 220.

Fylkesmann

Fylkesmann Gunnar Kjønnøy.

Foto: Stian Strøm / NRK

Fylkesmannen skriver at det de siste dagene er kommet flere bekymringsmeldinger til fylkeslegen om helseforhold og barns hverdag i ankomstsenteret:

  • Svært mange asylanter sendes nå videre ut av Sør-Varanger kommune uten at det er foretatt lungerøntgen for å avdekke tuberkulose-smitte.
  • Etter et tilsyn fredag 20. november gjorde Mattilsynet hastevedtak med pålegg om å rydde kjøkkenet og vaske ned området.
  • De kommunale smittevernlegene rapporterte samme dag om svært kritikkverdige forhold med tanke på renhold, toaletthygiene og søppel.
  • Samme dag gjennomførte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufetat) kartlegging av barns forhold i senteret. Det påvises svært bekymringsverdige forhold for barn i senteret, heter det i rapporten som NRK har fått tilgang til.
Ankomstsenter Finnmark

Ankomstsenter Finnmark ble åpnet 11. november. Fylkesmannen i Finnmark slår nå alarm om forholdene ved mottaket.

Foto: Amund Trellevik/NRK

«Denne svikten, som avdekkes i vedlagte notater, har betydning for kvalitet og forsvarlighet i transittfasen, men har også store ringvirkninger for neste fase i asylforløpet. Når det er svikt i tuberkulosescreening, ingen generell helsescreening i ankomstfasen og uklart hvilke barnevernfaglige behov som finnes, skaper dette stor usikkerhet ute i kommunene», heter det i rapporten.

Mener Hero har gjort en god jobb

Siri Rustad, UDIs stedlige representant i Finnmark, sier til NRK at de avvikene og forholdene som nå er avdekket, ikke kommer som en overraskelse.

Asylmøte i Kirkenes

Bilde fra tirsdagens krisemøte, der tilsynsrapporten fra fylkesmannen ble diskutert.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Dette er et stort senter og flere aktører skal jobbe sammen her. Mange asylsøkere bor her og skal innom flere stasjoner. Alt dette skal flyte. Og det er klart at med så mange mennesker og en så rask oppstart er det ting som må rettes på.

– Så Hero, som operatør, har ikke gjort en kritikkverdig jobb?

– Nei. Hero har gjort en imponerende jobb. De har hatt store utfordringer for å få dette til, og feilene som er oppstått blir rettet fortløpende, sier Rustad.

Krisemøte tirsdag kveld

Kommunen sitter i kveld i krisemøte sammen med Hero, som driver mottaket. I møtet er også Helse Nord, fylkesmannen og fylkeslegen, samt representanter fra Bufetat.

I fylkesmannens rapport understreker Bufetat at det er «all grunn til å være alvorlig bekymret for ivaretakelsen av grunnleggende trygghet og sikkerhet til barn og unge i leiren».

Eivind Merok

Fylkeslege Eivind Merok under tirsdagens krisemøte i Kirkenes.

Foto: Ksenia Novikova / NRK
  • Bufetat opplyser at det under befaringen bodde minst to familier med særskilte omsorgsbehov, med flere sterkt funksjonshemmede barn og ungdommer. Barna må bæres ned i kjelleren for å kunne ivareta grunnleggende hygieniske behov.
  • En familie med to små barn og ett barn på én måned bor under kummerlige forhold – uten mulighet for god hygiene og bleieskift.
  • En 14 år gammel gravid jente bor i leiren. Hun har allerede et barn fra før, og er sammen med en mann på 23 år. Denne familien har ikke fått oppfølging av kyndig personell, skriver fylkeslege Eivind Merok, som forteller at helsepersonellet i leiren har meldt i fra om logistisk svikt på de fleste områdene.