Hopp til innhold

Fjernet 3600 pukkellaks på en uke: – Staten er nødt til å ta regningen

Elvene invaderes av «Nord-Norges kakerlakk». I Vestre Jakobselv har trappen blitt til en laksefelle for pukkellaksen. Flere mener at staten må ta regningen.

Pukkellaksen tas opp av kummene i Vestre Jakobselv.

Iført støvler og med håv i hånda tar fiskerne ut flere tusen pukkellaks av elva i Vestre Jakobselv.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Det voldsomme tilsiget av den uønskede fiskearten har ført til stor dugnadsånd i Øst-Finnmark. I Vestre Jakobselv jobbes det iherdig med å hindre at pukkellaksen går opp i elva.

Den lokale jeger- og fiskeforeningen har funnet ut at laksetrappen, som normalt sett hjelper laksen å komme opp elven, nå også kan hindre laksen.

– Vi stenger den i øvre enden, så fylles den opp med fisk. Så stenger vi i hver ende så vannivået går ned, slik at fisken bli fanget i hver kum. Også håver vi opp fisken rett og slett.

Det forklarer daglig leder i Vestre Jakobselv jeger- og fiskeforening, Vidar Isaksen. Han er svært fornøyd med ordningen, og glad for at elven har en slik trapp som kan brukes. Pukkellaksen er nemlig ikke sterk nok til å svømme opp fossen.

Vidar Isaksen, daglig leder i Vestre Jakobselv jeger- og fiskeforening, tar ut pukkellaks i elven.

Isaksen står selv i kummene og håver opp den uønskete fisken.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Det er utrolig effektivt. Vi får fjernet all fisk fra hver kum.

På en uke er det blitt fjernet over 3600 pukkellakser fra laksefellen.

På torsdag og fredag ble det tatt over 1000 fisker hver dag. Fisken blir enten brukt som matfisk, hundefôr eller åte i krabbeteiner.

Men Isaksen legger ikke skjul på at det er ekstremt mye arbeid. Denne sesongen har foreningen ansatt to ekstra fiskeoppsyn. Jobben deres er utelukkende å fokusere på pukkellaksen, forteller Isaksen.

I tillegg er det stadig flere lokale og tilreisende fiskere som stiller opp frivillig for å håve ut den uønskede fisken, for en ting er klart:

– Fisken må vekk.

Pukkellaksen tas opp av kummene i Vestre Jakobselv

Det er mange som har stilt opp frivillig for å få bukt på pukkellaksen i Vestre Jakobselv. Ved å stenge laksetrappen og senke vannnivået er det mulig å fjerne laksen med håv.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK
Pukkellaksen tatt opp av elven

Det fylles mange poser med pukkellaks.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK
Pukkellaksen tas opp av kummene i Vestre Jakobselv.
Foto: Hanne Wilhelms / NRK
Pukkellaksen tas opp av kummene i Vestre Jakobselv.
Foto: Hanne Wilhelms / NRK
Pukkellaksen tas opp av kummene i Vestre Jakobselv.
Foto: Hanne Wilhelms / NRK

«Nord-Norges kakerlakk»

Rune Muladal er daglig leder for naturtjenester i nord. Han sier pukkellaksen har en enorm evne til å formere seg og få mange levedyktige avkom. Den viser rask vekst og høy overleve i sjø og elv.

Man kan jo kanskje kalle den for «Nord-Norges kakerlakk», den tåler jo alt sammen og den prøver seg nå i de strieste fossene i fylket som eksempelet i Vestre Jakobselv viser.

Den siste tiden har Muladal knapt hatt hodet over vann. Han har også hjulpet til ved laksetrappen i Vestre Jakobselv i noen dager og blant annet montert fisketeller. Han mener at denne invasjonen ikke er veldig overraskende.

– Det har jo ligget litt i kortene i og med at det er en art som kun har to års generasjonstid, da har den jo hatt mulighet til å tilpasse seg livsmiljøene i Finnmark på ganske kort tid.

Han sier at det har vært enorme mengder pukkellaks i sjøene hele vinter.

– At antallet nå har eksplodert i elvene er ingen stor overraskelse.

Muladal mener man ikke kan se bort ifra at det vil tas ut over 10.000 laks bare i denne ene elven i år.

Han sier at det er mye som tyder på at de fortsatt er i startgropen.

– Forvaltningen må tenke nytt og konstruktivt i forhold til hvordan man skal håndtere disse mengdene. Den enorme innsatsen som nå gjøres i Finnmark vil kunne redusere mengden pukkellaks lengre sørover i Norge i framtiden. Det er en kollektiv innsats i elvene i Finnmark som kommer lakseelver sørover til gode.

Rune Muladal, daglig leder for Naturtjenester i Nord

Rune Muladal tror at det kan tas ut over 10.000 pukkellaks i Vestre Jakobselv i år.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Staten må ta regningen

Vidar Isaksen er klar på en ting, arbeidet som gjøres i Vestre Jakobselv er ikke bare for den ene elven, men også et forebyggende arbeid for resten av norskekysten.

Han forteller at Vestre Jakobselv jeger- og fiskeforening har fått støtte i form av 100.000 kroner, men at dette ikke holder for alt arbeidet som må gjøres.

For at all pukkellaksen skal fjernes, er de helt avhengig av dugnad.

Det er likevel klart for han at dugnadsånden vil drepes om han og andre frivillige skal holde på slik de gjør nå, og forklarer at de må håve pukkellaks daglig i minst to-tre uker til.

Derfor mener han det er viktig at staten tar regningen, noe Muladal støtter han i.

– Staten er nødt til å ta regningen, her må myndighetene på banen. Vi gjør faktisk jobben for staten for øyeblikket helt gratis, sier Isaksen.

Pukkellaksen i kummene i Vestre Jakobselv

I tette stimer svømmer pukkellaksen rundt i kummene i laksetrappen, når den tappes for vann.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Bidrar økonomisk

– Vi ser nå at mange legger ned en imponerende innsats for å bekjempe pukkellaksen i norske elver, en jobb som også er helt nødvendig per dags dato, forteller klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Han mener at dette er et arbeid som ikke kan basere seg utelukkende på dugnadsarbeid.

Derfor har Miljødirektoratet satt av om lag 3,7 millioner kroner, i tillegg til at fiskeri- og sjømatministeren har bidratt med 1 million kroner ekstra.

– Disse ekstra pengene vil bli brukt til å øke innsatsen med utfisking av pukkellaks, sier Rotevatn.

Sveinung Rotevatn (V) Klima- og miljøminister.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier at vi trenger mer kunnskap om hva som er mest effektivt for å bekjempe pukkellaksen.

Foto: Kristian Sønvisen Bye

Klima- og miljøministeren sier at Miljødirektoratet i samråd med statsforvalteren og lokale krefter vil avgjøre hvordan pengene skal brukes best mulig. Han legger til at Miljødirektoratet også vil bidra økonomisk når det gjelder avfallshåndtering av død laks.

For Vidar Isaksen er i det minste én ting klar, han kommer ikke til å slutte å kle på seg våtdrakten for å ta ut pukkellaksen.

– Jeg er jo veldig glad i denne elven, så den gjør jeg gladelig en innsats for, sier han.

Pukkellaks tas opp i Vestre Jakobselv

Hit men ikke lenger. Pukkellaksen er ikke sterk nok til å svømme opp fossen, så den kan ikke unngå laksefellen.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK