Hopp til innhold

Aleksander fanget 35 av fisken som nå kan bli et stort problem for norske lakseelver

Fra 2017 og utover har antallet av problemfisken pukkellaks eksplodert. I 2021 er det duket for nok en oppblomstring av fisken som kan ødelegge norske lakseelver.

Aleksander André Jenssen

Aleksander André Jenssen bor på Sund i Flakstad kommune i Lofoten. Han begynte som fisker, men sleit med sjøsyke, så nå er han taxisjåfør. Det hindret han ikke i å fange over 35 pukkellaks på et par dager, forleden.

Foto: Privat

– Jeg var bare ute sammen med gutten for å dorge litt etter vanlig laks. Det var helt kaos med en gang vi kom ut. Før en time hadde gått hadde vi fått 12 stykker, og dagen etter fikk vi 23.

Aleksander André Jenssen har nok middag fremover, da han tidligere denne uken fikk over 35 pukkellaks på kroken.

Selv om fisken ifølge Jenssen smaker ypperlig, så anser han den som et stort problem for resten av fisket her til lands.

– Det er mye mer enn det burde være, og her i Lofoten har det i hvert fall eksplodert. Det er jo gratis mat for den som fisker. Men problemet er at den går opp i elvene og kan forurense elvene når de dør.

Pukkellaks i Lofoten

23 pukkellaks på én kort fisketur. En god matfisk, tross statusen som en svartelistet fremmedart i norske farvann.

Foto: Privat

Det var Lofotposten som først omtalte fisketuren.

Introdusert av Russland

Pukkellaksen er egentlig en laks funnet i Stillehavet, ved Russland, USA og Kina.

Men på 50-tallet skal det som da het Sovjetunionen, ha tatt med seg egg og yngel til elver som rant ut i Kvitsjøen ved Kolahalvøya, i nærheten av Barentshavet.

Her skulle det bli nye bestander av arten, men det gikk ikke spesielt bra.

– Det holdt de på med fram til vel år 2000. Det funket nemlig ganske dårlig, og bestanden ville ikke vokse, så de ga opp.

Forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), Henrik. H. Berntsen, er en ekspert på emnet.

Han sier at bestanden holdt seg godt nede i flere år, før det plutselig sa «pang».

– Lenge ble ikke fangsten registrert til mer enn et par 100 fisk. Men i 2017 eksploderte det, og det ble registrert 11.000. To år senere ble det igjen registrert over 20.000. I 2021 venter vi bare på at det skal smelle igjen.

Pukkellaks.

Pukkellaksen er en fisk som er lett gjenkjennelig, blant annet med pukkelen som den har på ryggen.

Kan ødelegge lakseindustrien

Problemet med at denne fisken får boltre seg langs kysten og i elver i Norge, er at den kan påvirke laks, ørret og hele økosystemet vårt.

I tillegg er Norge bundet opp til internasjonale avtaler som går ut på å begrense spredningen av fremmede arter.

– Den kan opptre i veldig stort antall i elver. Om tusenvis går opp i én elv med et par hundre laks, så kan det slå uheldig ut i konkurransen om næring. Pukkellaksen vil produsere millioner av yngel som vil konkurrere med yngel av annen laksefisk om mat og plass, sier Berntsen.

Men det er en annen lite hyggelig konsekvens.

Henrik H. Berntsen

Henrik H. Berntsen, forsker i NINA.

Foto: Norsk institutt for naturforskning

Fisken har en så kort levetid at den kan ende opp med å forsøple hele elver.

– Fisken har en to års livssyklus. Dette betyr at den dør etter gyting, og kan ende opp med å råtne i elva, noe som igjen kan skape sopp og overgjødsling i elvene. I verste fall kan det føre til at den atlantiske laksen dør i elva.

Om sportsfiskere også merker at de får mer pukkellaks enn «vanlig» laks, kan det gå utover lokalt næringsliv, sier Berntsen.

Derfor er det viktig at det gjøres tiltak for at arten får minst mulig effekt på norsk natur.

– Det er gjennomført en del retta uttak mot pukkellaks, og flere elver har feller. Det er mange som står på hardt, og jeg oppfordrer folk til å gjøre dette, samtidig som de registrerer fangsten til oss, så vi får bedre oversikt.