Vil sprenge vei for cruiseskip – kan stoppes av hvalen

Hensynet til hvalene på sildejakt kan stanse arbeidet med å gjøre Kvalsundet mer farbart for store skip.

Hval i vannoverflaten

Nå er hvalen på plass i Kvalsundet ved Kvaløya på jakt etter silda. Flere er skeptiske til at det planlegges sprengarbeid i et område hvor både spekkhogger og knølhval nå holder til.

Foto: NRK

Ved Gåsvær utenfor Tromsø planlegger Kystverket å avfyre fem tonn med sprengstoff ved ei grunne for å gjøre skipsleia dypere og sundet mer farbart for større skip. Per i dag må blant annet cruiseskipene gå store omveier for å komme inn til Tromsø.

Men i Kvalsundet er også spekkhoggere og knølhval allerede på plass for å meske seg i sildestimen. Flere biologer som NRK har snakket med, uttrykker skepsis til at det skal fyres av to kraftige undervannssalver i et område med hval og sild.

Fylkesmannen stiller strenge krav for at Kystverket skal kunne fyre av to sprengsalver på 2,5 tonn hver nå når innsiget av hval er i gang.

– Det er viktig for oss at de kan dokumentere at de har fagkompetent personell til stede. Vi har sagt at klarer ikke Kystverket å ta hensyn til hvalen, så kan ikke de drive med den virksomheten. Da skal de stoppe sprengningen, sier miljøvernsjef Evy Jørgensen hos Fylkesmannen i Troms.

Hensynet til spekkhoggere og knølhval kan stanse sprengningsarbeidet utenfor Gåsvær i Tromsø.

Tar nødvendige grep

Frøydis Rørtveit Stensvik er leder for utbyggingen i Kystverket. Hun sier at de har tatt nødvendige grep for å sikre at det biologiske mangfoldet ikke blir skadet.

– Vi arbeider ut ifra den mudre- og dumpetillatelsen som vi har, og vi har nå tatt kontakt med biologer for å få en uttalelse på mulig skadevirkning på hval i forbindelse med de to siste sprengningene som skal gjøres.

Stensvik sier også Kystverket opererer med en sikkerhetsavstand på 500 meter for å kunne oppdage hval eller sildestim, og at man sprenger ei varselsalve for å skremme bort eventuelle dyr som er i nærheten.

Frykter skade på hval

Men Miljøvernforbundet reagerer kraftig på planene om å sprenge i Kvalsundet midt i hvalperioden, i ei tid hvor hvalene er på vei inn for å jakte på sild.

Ørjan Holm i Norges Miljøvernforbund mener sprengingen vil være skadelig for hvalen, og sier til NRK at de har klaget inn saken for Fylkesmannen, som nå skal vurdere prosjektet.