– Gruvedrifta bør flyttes til Kyst-Finnmark

Næringslivsleder Johan Petter Barlindhaug mener mineraldrift bør flyttes fra indre strøk til kysten av Finnmark. Det for å unngå større konflikter.

Johan Petter Barlindhaug

Næringslivsleder og nordområdeprofessor Johan Petter Barlindhaug mener mineraldrift bør holdes på kysten av Finnmark.

Foto: Ole-Kristian Losvik

Mandag sa et knapt flertall i kommunstyret i Kautokeino nei til at det svenske gruveselskapet Arctic Gold får starte konsekvensutredning for gruvedrift i Biedjovággi.

Næringslivsleder Johan Petter Barlindhaug mener mineraldrift bør flyttes fra indre strøk til kysten av Finnmark.

– Jeg har rimelig tro på mineraldrift i kystområdene i Finnmark. Da får man konsentrert innsatsen, man har utskipning og man har alt på et sted, sier Barlindhaug.

Større inngrep på indre strøk

I tillegg til å være gründer av Barlindhaugkonsernet er Barlindhaug også professor II ved Nordområdesenteret. Han mener mineraldrift i kystfinnmark er enklere fordi det gir langt mindre konflikter.

– I indre strøk av Finnmark så blir konsekvensene mye større, med at man skal transportere ting ut derfra. I tillegg er det sannsynligvis mye større inngrep i naturen på indre strøk, sier han.

Fylkesordføreren uenig

Fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad

Fylkesordfører Runar Sjåstad i Finnmark fylkeskommune er ikke enig med Barlindhaug om mineraldrift i Finnmark.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Dette er noe fylkesordfører Runar Sjåstad i Finnmark fylkeskommune ikke er enig i.

– Det er viktig at vi kartlegger ressursene i hele fylket. For mineraldrifta må det stilles klare krav, med et klart lov- og regelverk som gir forutsigbarhet til de som ønsker å investere i noe som vi mener er viktig for framtida i Finnmark, sier Sjåstad.

Barlindhaug mener et av problemene med mineraldrift i nordområdene, er at vi ikke har nok kompetanse på gruvedrift i Norge. I tillegg til at de utenlandske firmaene som kommer hit ikke skjønner vår kultur godt nok.

– Når de kommer nordover så oppfører de seg jo som om de kommer til et u-land. Det fordi de driver mineralvirksomhet i flere utviklingsland, og så har man en tendens til å oppføre seg som det når man kommer nordover, sier professoren.

Trøbbel uten fagfolk lokalt

Han understreker at han ikke er mot utlendinger, men han er opptatt av at de som kommer til nordområdene skal ha nok lokalkunnskaper.

– Det er jo da du får trøbbel dersom du ikke har noen fagfolk, som har lokalkunnskaper. Da får man naturlige konflikter, mener han.

Dette er noe Sjåstad ikke er enig i. Han mener det ikke er mangel på mineralkompetanse i nord. Han er heller ikke enig i at utenlandske firmaer som kommer hit, ikke kjenner norsk kultur godt nok til å drive fornuftig.

Trenger de utenlandske

Borer i Biedjovággi

Her testbores det i Biedjovaggi.

Foto: Liv Inger Somby/NRK

Han mener Finnmark trenger de utenlandske firmaene.

– Uten utenlandsk kapital hadde det vært tynt med gruvedrift allerede i dag i Finnmark. Både Sibelco og nye AS Sydvaranger har vært avhengig av utenlandks kapital og kompetanse. Jeg tror man sier fra seg noen muligheter her. Med strenge krav, regler og forutsigbarhet kan dette gjøres bra, tror Sjåstad.

– Skal man ha en mineralnæring som vokser i Finnmark så bør man kanskje starte på de områdene hvor konfliktflata er minst. Da må man konsentrere seg om de ressursene som er langsetter kysten, sier Johan Petter Barlindhaug.