Hopp til innhold

Tilbyr 20 millioner og arbeidsplasser

På mandag skal formannskapet i Kautokeino behandle det nyeste tilbudet fra Arctic Gold der de blant annet tilbyr 20 millioner kroner til kommunen og arbeidsplasser til kommunens innbyggere.

Lars-Åke Claesson / gruvevirksomhet (montasje)

Lars-Åke Claesson, direktør i gruveselskapet Arctic Gold er optimistisk før både formannskaps- og kommunestyremøtet i Kautokeino.

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

– Vi har sittet sammen to ganger og forhandlet frem teksten sammen med fire eller fem av kommunestyrerepresentantene. I prinsippet er vi enige om teksten og innholdet i dette og så skal dette behandles i formannskapet på mandag, sier direktør i Arctic Gold, Lars-Åke Claesson til NRK Sápmi.

Satser på samisk kultur

Det Arctic Gold tilbyr Kautokeino kommune for å få satt i gang planprogram for mulig gruvedrift i Biedjovággi, er 20 millioner kroner som skal være med å styrke kommunens næringsfond, samt at det skal satses på samisk kultur.

Arctic Gold vil også med denne avtalen, hvis det går igjennom i kommunestyremøte 16. desember, forplikte seg til i størst mulig grad å rekruttere lokal arbeidskraft.

Kommunestyremøte i Kautokeino

På mandag skal formannskapet i Kautokeino kommune se på avtalen fra Arctic Gold, og deretter skal kommunestyret (bildet) behandle både avtalen og den nye søknaden fra Arctic Gold.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

– Avtalen skal godkjennes av kommunestyret og av Arctic Golds styre innen den er gyldig, forklarer Claesson og sier at denne avtalen er en del av søknaden om å få starte opp et planprogram i Biedjovággi.

Optimistisk direktør

Til tross for at Arctic Gold har fått nei til planprogrammet fra kommunestyret i Kautokeino tidlligere, så er direktøren optimistisk før møtet den 16. desember.

– Ja, med de to møtene vi har hatt den siste tiden der vi har fått på plass disse tiltakene som nevnes i avtalen, så er dette en viktig del som vi har klargjort fra bedriftens side i tillegg til gruveplanene, sier Lars-Åke Claesson.

Hva syns du er det viktigste i denne avtalen som dere har lagt frem?

– Det viktigste er at vi viser folk og almennheten i samfunnet at vi er klar for å satse enda mer enn bare selve gruveprosjektet, sier han og peker på ringvirkningene som gruvevirksomhet vil skape i samfunnet.

Tviler på et "nei" fra kommunestyret

Lars-Åke Claesson tror ikke at de vil få et negativt svar fra kommunestyret denne gangen, men hvis kommunen atter en gang stemmer nei for et planprogram, så kan han ikke si sikkert hva de gjør videre.

– Vi vet ikke hva som skjer da. Nå har jo Justisdepatementet ytret seg veldig svakt i sin hjelp til kommunen, der de spurte om departementet om hvordan de kunne bruke plan- og bygningsloven. Det er opp til kommunen å bestemme hvordan de forholder seg til dette, sier Claesson.

Hør intervjuet med Lars-Åke Claesson:

Korte nyheter