Tromsøværingene må ut med 700 kroner – mens folk i Harstad betaler 33 kroner

Noen kommuner har et fungerende opplegg for å ta imot utskrivingsklare pasienter, mens andre sliter mer. Det gir store økonomiske utslag.

Fysioterapi

June Kristiansen fikk veiledning av Øyvind Lyngedal, fysioterapeut ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Egentlig skulle June vente på behandling utenfor sykehuset, men Lyngedal og UNN valgte å gi henne gratis opptrening i mellomtiden.

Foto: Petter Strøm / NRK

Byråd for helse og omsorg, Gunhild Johansen

Gunhild Johansen

Foto: Marius Fiskum / Tromsø kommune

– Politikerne har ikke vært forberedt på samhandlingsreformen. Vi har ikke bygd nødvendige helsehus, omsorgsbygg og sykehjem, slik at vi kan ta imot de utskrivingsklare pasientene, sier byråd for helse og omsorg i Tromsø kommune, Gunhild Johansen.

I 2012 ble samhandlingsreformen innført. Målet var å blant annet å stimulere kommunene til å utvikle kommunale helse- og omsorgstilbud som kunne avlaste sykehusene. Men det hele har vist seg å bli en utfordring for flere kommuner, deriblant Tromsø.

Her har hver innbygger de siste fire åra betalt nesten 700 kroner hver fordi pasienter fra kommunen blir liggende på Universitetssykehuset Nord-Norge etter at de er ferdig behandlet.

I Harstad kommune har hver innbygger i samme i samme periode betalt 33 kroner for det samme.

I Tromsø har et allerede magert kommunebudsjett blitt belastet med 50 millioner kroner fordi de ikke har hatt mulighet til å ta vare på de utskrivingsklare pasientene. Harstad kommune har brukt 800 000 på det samme.

Har tatt grep

Hugo Thode Hansen

Hugo Thode Hansen

Foto: Martin Mortensen / NRK

– Dette er noe vi har jobbet med i lang tid. Det første vi har gjort er å sørge for tilstrekkelig kapasitet for å ta imot pasientene. I tillegg har vi hatt rett innretning på den kapasiteten vi har. Det vil si at vi har noen spesialiserte plasser for de sykeste som er ferdigbehandlet, sier rådmann i Harstad, Hugo Thode Hansen.

– Den tredje årsaken, og kanskje den viktigste, er at vi har fleksibilitet og en grunnholdning i vår organisasjon, som gjør at dette er en jobb vi skal klare.

I Tromsø erkjenner helse -og omsorgsbyråd Gunhild Johansen problemet, men hun lover snarlig bedring.

– I første omgang i april, da åpner vi Mellomvegen 100, som vil 24 ekstra rom, og plass til 28 pasienter, som i dag ligger utskrivingsklare på UNN. I tillegg har vi underskrevet avtale med Kurbadet om to behandlingsplasser, og en avtale med Karlsøy om to nye plasser på Hansnes sykehjem, sier Johansen.

Nye kasteballer

Samhandlingsreformen sier også at kommunene har ansvaret for å ta seg av psykisk syke pasienter, når de skrives ut fra psykiatrisk sykehus.

Gunhild Johansen tror denne pasientgruppen kan bli en utfordring for de fleste kommuner.

– Riksrevisjonen sier at kommunene ikke er forberedt på dette. Det er veldig utfordrende å ta imot veldig psykisk syke, så dette vil nok bli ei ny utfordring, hvor vi antakelig vil se at pasienter blir kasteballer i systemet, sier hun.