NRK Meny
Normal

– Dette er rett og slett en stor dag for miljøet og laksen

70 prosent av verdens oppdrettere av laks har gått sammen for å sikre bærekraft i oppdrettsnæringen.

Oppdrett

70 prosent av verdens oppdrettere av laks vil sikre bærekraft.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

– Dette er rett og slett en stor dag for miljøet og laksen. Og det vil føre til radikale endringer av en hel industri, sier generalsekretær i WWF-Norge, Nina Jensen.

Under AquaNor i Trondheim offentliggjorde oppdrettsselskapene som er del av The Global Salmon at de forplikter seg til miljøstandarden Aquaculture Stewardship Council innen 2020.

ASC er den mest omfattende miljøstandarden som eksisterer for oppdrettsfisk, og innebærer et strengere miljøkrav enn dagens lovverk.

Nina Jensen, WWF-Norge

Generalsekretær i WWF-Norge synes dette er en stor dag for miljøet og laksen.

Foto: Eivind Molde / NRK

– Vil få store positive effekter

Jensen sier at hun ikke vet om noe annet eksempel fra industrivirksomheten hvor en så stor andel av globale aktører på tvers av landegrenser går sammen for å finne løsninger for å sikre bærekraft.

– De forplikter seg til å gå for miljøsertifisering av standarden ASC, som innebærer strenge krav på lus, null rømming og 100 prosent bærekraftig fôr, sier Jensen.

Hun sier videre at dette er en stor forpliktelse som innebærer at globale og viktige aktører skal samarbeide om å finne de gode løsningene og gjennom det styrke industrien som helhet og bidra til økt bærekraft.

Laks

Den nye avtalen innebærer strenge krav på lus, null rømming og 100 prosent bærekraftig fôr.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Dette vil få store positive effekter for miljøet gjennom at man skal bekjempe både luseproblematikken, rømming og sikre bærekraftig fôr, som er de støre utfordringene lakseoppdrettsnæringen står overfor i dag.

– Burde være et spark til politikerne

Generalsekretæren i WWF er veldig glad for at næringen nå går sammen for en slik avtale, men mener at politikerne fortsatt har en vei å gå.

– I Norge fortsetter hoveddelen av debatten å gå på vekst og konsesjoner, når man i realiteten burde bruke tiden på å sikre at næringen blir bærekraftig, slik at man kan utnytte det spennende potensialet som ligger i denne næringen fremover.

Jensen mener at før man klarer å sikre at næringen er bærekraftig, så kan ikke denne næringen vokse.

– Her går industrien lenger enn det myndighetene gjør, og det burde være et skikkelig spark til politikerne på å rydde opp og ikke minst stille strengere krav til næringen som helhet.

Valgkamptest av partiene

I anledning valgkampen har WWF gjort en test av partienes holdning til 12 viktige miljøsaker.

– Et av spørsmålene er knyttet til nettopp vekst i oppdrettsnæringen, og testen viser at de store partiene, i stor grad er opptatt av vekst, og lite opptatt av bærekraft.

Nina Jensen forteller videre at det er skuffende, og at hun håper de nå vil satse mer på bærekraft.

– Jeg synes de fremdeles har mye å sette seg inn i og mangler kunnskap om en viktig næring, sier Jensen.