Kommuner skal få mer igjen for oppdrett

Regjeringen vil at kommuner skal få betalt når de huser laksekonsesjoner.

Oppdrettsanlegg

Her er et av flere oppdrettsanlegg i Karlsøy kommune i Nord-Troms.

Foto: Trygve Andreassen / NRK

I Sjømatmeldingen som regjeringen legger fram fredag, blir det foreslått at vertskommunene skal få en stor del av det fiskeoppdretterne betaler for konsesjonene.

– Minst halvparten

Laksemerdene ligger tett i tett i norske fjorden. Til tross for opp- og nedturer, regnes en laksekonsesjon som et gullkantet papir, og de som kjøper konsesjoner tjener stort sett gode penger.

Men kommunene som huser anleggene, mener de har fått altfor lite igjen. Men nå skal det bli slutt på dette, mener regjeringen.

– Kommunene må få minst halvparten av det en laksekonsesjon koster. Når vi vet at enkelte konsesjoner koster opp mot 20–30 millioner kroner, så kan det bety mye penger for kommunene, sier Troms Arbeiderpartis førstekandidat til høstens stortingsvalg og politisk rådgiver i Arbeidsdepartementet, Martin Henriksen til NRK.

Vil ha årlig avgift

Og ute i kystkommunene blir dette tatt godt imot.

– Jeg er kjempefornøyd, og jeg tror også det er bra for oppdrettsnæringens del, sier ordfører i Karlsøy, Hanny Ditlefsen til NRK.

Men aller helst ønsker ordføreren seg en årlig avgift, slik de har i andre land som for eksempel Irland.

– En slik årlig avgift ville gitt Karlsøy kommune en inntekt på 1,6 millioner kroner i året, sier hun.

Men regjeringen tror ikke på en slik årlig avgift.

– I dag har kommunene anledning til å kreve eiendomsavgift fra oppdrettsanlegg. For mange kommuner utgjør ikke det så mye. Derfor mener vi at kommuner bør få en del av konsesjonsprisen når nye konsesjoner deles ut, sier Henriksen.

Se TV-reportasje:

Regjeringen vil at kommuner skal få betalt når de huser laksekonsesjoner.

Foto: Trygve Andreassen, NRK.