Innvandrerne berger norsk oppdrett

Oppdrettsnæringen er avhengig av utenlandsk arbeidskraft.

laks

Utenlandsk arbeidskraft er viktig for norsk lakseoppdrett.

Foto: Henning Bagger / Scanpix

Oppdrettsnæringen blir stadig mer avhengig av utenlandsk arbeidskraft, men svært få arbeidsinnnvandrerne velger å bli lenge.

En ringerunde NRK har gjort viser at opptil 1 av 3 ansatte ved de største oppdrettsselskapene i Norge er utlendinger.

– Språket er viktig

Ellingsen Seafood er det minste selskapet i oversikten, men har høyest andel arbeidsinnvandrerere.

Line Ellingsen

Daglig leder Line Ellingsen i Ellingsen Seafood.

Foto: Knut Eirik Olsen / NRK

Daglig leder Line Ellingsen sier det blant annet skyldes at de ansetter familier.

– For at folk skal velge å bygge og bo her, så tror jeg det er viktig at vi som bedrifter legger til rette for at de lærer seg språket, at de blir tatt godt imot og at de får god opplæring. Samtidig er det et ansvar på den som kommer med å lære seg språket og ville bli inkludert, sier hun.