NRK Meny
Normal

Økt terrorfare: Finske grensevakter får maskinpistoler

Det er forandringer i sikkerhetssituasjonen i Finland som gjør at de finske grensevaktene blir tyngre bevæpnet.

Finske grensevakter får bruke maskinpistol

Grensevaktene på finsk side får bruke maskinpistoler når de er på jobb.

Foto: Rajavartiolaitos

Finsk innenriksdepartement godkjenner bruk av maskinpistol i grensevaktjenesten fra juli 2017. Finlands Skyddspoliti skriver i en pressemelding at terrorfaren i landet har økt, og at man derfor lar grensevaktene bruke skarpladde skytevåpen.

Tidligere har grensevaktene vært bevæpnet med pistol og gevær. I tillegg utvider man nå til automatgevær, ifølge etatens pressemelding:

Ved bruk av maskinpistol kan man blant annet stanse kjøretøy mer effektivt, og gripe inn i farlige situasjoner fra lengre avstand.

Grensevaktene har per dato ingen maskinpistoler tilgjengelig.

– Derfor vil det ta litt tid før denne typen våpen kommer på plass, sier nestleder Jyrki Ojala fra Grensevakten i Lappland til NRK.

De viktigste grenseoverganger mellom Norge og Finland er på Europavei 8 fra Skibotn, riksvei 93 ved Geadgejávri, riksvei 92 øst for Karasjok og Europavei 6/Europavei 75 ved Utsjok.

Økt terrorberedskap

Det rettes det nå større oppmerksomhet mot Finland i radikal-islamistisk propaganda. Den skrives på finsk, og oppfordrer til angrep mot landet.

Terrorfaren i Finland er opphøyet, i en skala fra lavt -opphøyet- høyt -svært høyt.

– På grunn av stadige forandringer i terrormiljøet har vi nå besluttet å introdusere en skala for å beskrive farenivået, forteller sjefen for den finske Skyddspolisen, Antti Pelttari i pressemeldingen.

Ikke egnet for sampatruljering

I en henvendelse fra Politidirektoratet fikk politidistriktene for noen måneder siden spørsmål om å utvide samarbeidet med våre naboland, med blant annet felles patruljering av grenseområdene. Politimesteren i Troms, Ole B. Sæverud mener dette ikke er hensiktsmessig

– Vi er veldig opptatt av et samarbeid med politiet i Sverige og Finland, et samarbeid vi har hatt i over 50 år. Men sampatruljering er best egnet i områder der det er tett befolkning mellom to land og der grensa er et kunstig skille mellom to land, sa Sæverud i et tidligere intervju med NRK.

Fungerer i Tornedalen

Politimesteren trekker likevel fram det han mener er et vellykket samarbeid mellom svensk og finsk politi på grensa i Tornedalen.

– Der pågår det sampatruljering, ei ordning som ble etablert for et par år siden. En svensk og en finsk politimann i hver bil som patruljerer grensa på begge sider. Der er det veldig godt egnet, da det der er bosetting på begge sider, sier Sæverud.