Hopp til innhold

Politiforskere hevder Politidirektoratet ville styre bevæpningsrapport

En evalueringsrapport om den midlertidige bevæpningen i politiet, laget av Politihøgskolen, får kraftig kritikk av Politidirektoratet. POD mener rapporten må forbedres slik at «den kan bli et resultat direktoratet kan stille seg bak».

Politidirektoratet mener rapportforsiden kan føre til forutinntatthet hos leserne.

Politidirektoratet mener rapportforsiden kan føre til forutinntatthet hos leserne. Forsker Bjørn Barland mener forsiden speiler resultatet av evalueringen.

Foto: Jorunn Hatling

– Det alvorlige i saken er vel kanskje at vi blir invitert i en dialog med POD der de ber oss endre denne rapporten på en slik måte at de kan være fornøyd, sier prosjektleder Bjørn Barland ved Politihøgskolen.

Evalueringen av den midlertidige politibevæpningen, som varte fra slutten av november 2014 til begynnelsen av februar 2016, ble bestilt av Politidirektoratet (POD) i fjor sommer. Oppdraget ble gitt Politihøgskolen (PHS), og førsteamanuensis Bjørn Barland ledet prosjektet, sammen med professor Tor-Geir Myhrer, Gunnar Thomassen og Julie Høivik.

Flere positive til bevæpning

Samtidig med at det regjeringsnedsatte bevæpningsutvalget jobbet med sin utredning, intervjuet forskerne fra PHS 30 respondenter fra fire forskjellige politidistrikter i operativ tjeneste.

Deres konklusjon: Under og etter perioden med midlertidig bevæpning har det vært en betydelig økning i andelen polititjenestepersoner som støtter permanent bevæpning av politiet.

Bevæpningsutvalget foreslo derimot at politiet fortsatt skal være ubevæpnet.

Etter å ha sendt rapportutkastet til faktasjekk hos Politidirektoratet, sendte direktoratet i februar i år et brev til forskerne med en rekke kritiske bemerkninger. Brevet avsluttes med følgende setning:

«Vi ønsker en nærmere dialog for hvordan man kan bedre rapporten slik at den kan bli et evalueringsresultat som POD kan stille seg bak og som er dekkende for politietaten som helhet.»

Førsteamanuensis Bjørn Barland

Førsteamanuensis ved Politihøgskolen Bjørn Barland, reagerer på det han oppfatter som et forsøk på å styre innholdet i en rapport.

Foto: Jorunn Hatling / NRK

Reagerer på formulering

Prosjektleder Barland reagerer kraftig på formuleringen, og på det han oppfatter som et forsøk på å styre innholdet i en rapport.

– Det er klart at vi ikke kan være med på noe sånt, det bryter jo all integritet for oss som forskere og forskningsmiljø, og er en merkelig reaksjon på en sånn liten rapport.

– POD skriver at utvalget på 30 respondenter kan fremstå som litt lite, i forhold til at det er 16.000 ansatte i politiet?

– Vi fikk fire måneder å gjøre denne undersøkelsen på, når mandatet endelig var klart. Da måtte vi gjøre dette gjennom en kvalitativ tilnærming. Vi reiste rundt i Norge og fikk politiets stemme. Det var det vi ble bedt om å gjøre, sier Barland.

– Fiktiv politisk oppfatning

POD reagerer i brevet også på rapportens forside og tittel «Som før, men tryggere», og skriver:

«Hovedtittelen slik den nå står, kan bidra til forutinntatthet hos lesere av rapporten.»

«Hovedtittelen slik den nå står, kan bidra til forutinntatthet hos lesere av rapporten.»

Videre ber POD om at forsiden på rapporten er nøytral uten bilder. Forskerne har valgt å illustrere rapportens forside med et bilde av uniformerte polititjenestepersoner med hevede enhåndsskytevåpen.

– Kan dere ha blitt forledet av krefter innen politiet som ønsker permanent bevæpning?

– Nei, vi er ikke blitt forledet i noen som helst retning. Vi har bare svart på de punktene vi ble bedt om å svare på. Vi kan liksom ikke forandre resultatene i håp om at de skal dekke en eller annen fiktiv politisk oppfatning, sier Barland.

Jørn Schjelderup

Konstituert avdelingsdirektør for Beredskapsavdelingen i Politidirektoratet, Jørn Schjelderup, etterlyser bedre kvalitet i rapporten fra Politihøgskolen.

Foto: Politidirektoratet

– Ville ikke endre

Konstituert avdelingsdirektør for Beredskapsavdelingen i Politidirektoratet, Jørn Schjelderup, avviser at de har ønsket å endre rapportens resultat.

– På ingen måte. Det har aldri vært meningen eller intensjonen til POD å påvirke resultatet i rapporten.

– Men hvorfor da formuleringen om at dere ønsker et evalueringsresultat som POD kan stille seg bak?

– Dette har vært en uheldig formulering, det ser vi ettertid, og det har vi tatt opp med Politihøgskolen for å få rettet opp, sier han.

AKTUELT NÅ