Mener pelsdyrene «disneyfiseres»

Lederen i Troms bonde- og småbrukarlag savner en mer edruelig debatt omkring pelsdyrnæringen. - Folk lar seg styre av følelser, og menneskeliggjør dyrene, sier han.

Pelsdyr

DISNEY: Fylkesleder i Troms bonde- og småbrukarlag Birger Bull mener pelsdyrene disneyfiseres. Innfeltbildet er fra det eneste pelsdyrbruket i landet nord for Brønnøysund og viser en sølvrev.

Foto: NRK

Pelsdyrnæringen er nok det dyreholdet i Norge som er nøyest ettergått i sømmene til enhver tid. De har på sine områder faktisk mindre skader enn øvrig husdyrhold, sier fylkesleder i Troms bonde- og småbrukarlag Birger Bull.

I løpet av høsten skal Stortinget avgjøre skjebnen til den norske pelsdyrnæringen. Men debatten er preget av for mye føleri, mener Bull.

.– Det går på hva folk liker og hva de er komfortabel med. Det skal man ha respekt for, men jeg etterlyser en viss edruelighet i denne debatten, og den finner jeg ikke, sier han.

Han kaller måten enkelte ser på pelsdyrene for ei «disneyfisering».

– Pelsdyrene er jo veldig fine dyr å se på. De er veldig pene, koselige og søte og vi får assosiasjoner til de kjæledyrene vi selv har, sier Bull.

Ville dyr

Det finnes 300 pelsdyrgårder i Norge i dag. Rundt 2300 personer er knyttet til næringa. Nord for Brønnøysund er det bare én pelsdyrgård igjen, i Kåfjorddalen i Troms.

– Vi tror at om pelsnæringa, som er så godt regulert og veldrevet, skal ofres fordi vi ikke liker å se det, så er spørsmålet; hva er det neste vi skal ha bort fordi vi ikke liker å se det, spør Bull.

Han frykter at beitenæringa er neste næring ut, og viser til ulvedebatten.

– Der er det helt svart-hvitt. For eller i mot. Men sånn trenger det ikke å være, sier Bull.

Revepels

PELS: Bildene viser rev og skinn fra gården til Levin Mikkelsen i Kåfjorddalen

Foto: NRK

Live Kleveland er kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen. Pelsdyroppdrett er dyremishandling, og forskriftene som regulerer næringen, er utdaterte, sier hun.

– Rev og mink er ville dyr. Undersøkelser fra Landbruksuniversitetet, NMBU, viser at de fleste av dem fortsatt er å regne som ville dyr, sier Kleveland.

Og fortsetter:

– De er dessuten rovdyr, helt i motsetning til våre vanlige husdyr, som er beitedyr. Det gjør at rev og mink har atferdsbehov som er svært vanskelige å tilfredsstille i fangenskap, sier hun.

Vingle-Høyre

Geir Inge Sivertsen, leder i Troms Høyre, kaller dette et «kunstig skille». Men i hans parti er det flere som har begynt å vingle.

Sjøl mener han pelsdyrnæringen er viktig.

– Vi skal selvfølgelig stille krav, ikke minst med næringer der det er levende individer, som for eksempel oppdrettsnæringen og landbruksnæringen, sier han.

Men:

– De fleste næringer har et eller annet fotavtrykk, som kan ha noen miljømessige, visuelle og andre utfordringer og negative sider, men de sidene kan ikke danne grunnlaget for om vi skal tillate denne næringen eller ikke. Til det skaper disse næringene for mye av verdiene som vi trenger, også i framtiden.